Datum: Teme: Uvodničari/govornici: 12.01.2014. “AKTUELNE VANJSKE I UNUTRAŠNJE PRIJETNJE DRŽAVNOSTI I SUVERENITETU BiH” dr. Denis BEĆIROVIĆ 19.01.2014. “KULTURA PATRIOTIZMA I PATRIOTIZAM KULTURE” gdin.Gradimir GOJER, 26.... Više