Urgentni apel intelektualaca u vezi ugrožavanja osnovnih ljudskih prava u sloboda u Gazi

Urgentni Apel je predložen od  Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada.

Uvažavajući opredijeljenost internacionalne zajednice i planetarne zainteresiranosti za međudržavni i međunarodni mir i sigurnost,  te  zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda svakog pojedinca, bez obzira na njegovu nacionalnu, etničku, vjersku ili rasnu pripadnost, smatramo opravdanim i svrsishodnim da damo svoj doprinos animiranju svjetske javnosti u najširem smislu povodom destruktivnih aktivnosti na tlu Gaze gdje su evidentna masovna kršenja ljudskih prava, posebno djece, žena i civila uopšte uopće. Cijenimo da ubijanje, nasilje i drugi oblici destruktivnih ljudskih radnji usmjerenih protiv pojedinaca ili kolektiviteta, odnosno ljudskih grupa, nije način da se rješe određena pitanja međudržavnog ili unutardržavnog karaktera. Pored činjenice da živimo u 21. vijeku, svjedoci smo brojnih primjera koji potvrđuju mračni dio ljudske prirode.  Pratilac modernog čovjeka su i dalje destruktivne aktivnosti kao što su ratovi, ubijanje, nasilje i drugi oblici nehumanog postupanja u odnosu na pojedice ili određene kolektivitete. Nažalost, paralelno sa općim razvojem i prosperitetom u svim sferama ljudskog djelovanja pojavljuju se još brutalniji i destruktivniji oblici, metode i sredstva nehumanog postupanja. Brojni internacionalno-pravni dokumenti koji tretiraju krivičnopravnu zaštitu svake osobe kao individe i kao člana određenog kolektiviteta ili ljudske grupe očigledno nisu pružili očekivane rezultate. Internacionalna zajednica nema srazmjeran preventivni odgovor u odnosu na zločine međunacionalnog i interetničkog karaktera, obzirom da se isti na različitim geografskim tačkama ponavljaju u još razornijim i destruktivnijim oblicima i modalitetima.

Stravični zločini u Gazi, gdje su mete napada zaštićene kategorije (djeca, žene, civili), zahtijevaju hitnu i energičnu reakciju usmjerenu na zaustavljanje ubijanja, nasilja i drugih oblika destruktivnih aktivnosti koji se krivičnopravno mogu formulisati kao krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Posebno koristimo priliku da naglasimo da nespriječavanje  zločina odnosno pasivan odnos koji se pravno određuje kao nečinjenje, predstavlja učešće u zločinu i povlači za sobom odgovornost. Iskreno vjerujemo i nadamo se da internacionalna i međunarodna zajednica u najširem smislu riječi ima jedinstvenu volju i opredijeljenost da preventivno djeluje odnosno bar zaustavi daljnja  razaranja, ubijanja nedužnih osoba, posebno djece, žena i dr. kao i raspoložive kapacitete da takvu namjeru realizuje u materijalnom smislu. Zabrinjava činjenica da su predmet napada osobe koje su vojno neaktivne i objekti koji nemaju vojni značaj (škole, bolnice…).

U ime čovječnosti, pravde i pravičnosti, kao i u kontekstu međunarodnog humanitarnog prava, mi tražimo od  međunarodne zajednice da poduzme sve potrebne radnje za zaustavljanje nasilja u Gazi. Pozdravljamo trenutni prekid vatre i diplomatske napore za uspostavu mira s pravdom, koja podrazumjeva kažnjavanje zločinaca odgovornih za kršenja ljudskih prava i nadoknadu štete za građane Gaze.

 

Potpisnici Urgentnog apela:

 1. Profesor Francis A. Boyle
 2. Profesor Marko Attila Hoare
 3. Profesor David Pettigrew
 4. Profesor Keith Doubt
 5. Profesor Safiya Soliman
 6. Roger M. Richards
 7. Chris Mathieu
 8. Profesor Emir Ramić
 9. Profesor Smail Čekić
 10. Profesor Fahira Fejzić
 11. Profesor Mirsada Hukić
 12. Profesor Kasim Trnka
 13. Profesor Rasim Muratović
 14. Profesor Senadin Lavić
 15. Profesor Suad Kurtčehajić
 16. Profesor Asim Mujkić
 17. Profesor Tarik Zaimović
 18. Profesor Mujo Begić
 19. Profesor Admir Muratović
 20. Profesor Mevlud Dudić
 21. Profesor  Edina Bečirević
 22. Profesor Hariz Halilović
 23. Profesor Sead Berberović
 24. Profesor Fikret Bečirović
 25. Profesor Muris Osmanagić
 26. Dr Emir Suljagić
 27. Dr. Mustafa Cerić
 28. Magistar Sadmir Karović
 29. Magistar Osman Softić
 30. Magistar Sanja Seferović Drnovšek
 31. Magistar Marjan Hajnal
 32. Adil Kulenović
 33. Adamir Jerković
 34. Ibrahim Kajan
 35. Bakira Hasečić
 36. Jasmin Mešković