Sud Časti

Slaven Kovačević

Predsjednik

Profesor Fakulteta za Upravu u Sarajevu

Hamid Čustović, član

Fadil Mušanović

Član

Ex/sudija