Sud Časti

Slaven Kovačević

Predsjednik

Profesor Fakulteta za Upravu u Sarajevu

Hamid Čustović

Član

Prof.dr., Poljoprivredno prehrambeni fakultet UNSA

Fadil Mušanović

Član

Ex/sudija