Registrovani članovi

Adil Kulenović

Predsjednik Kruga 99, profesor i novinar

Gradimir Gojer
Gradimir Gojer

Reditelj, književnik, akademik

Salih Fočo

Prof.dr., Filozofski fakultet UNSA

Tarik Kupusović
Tarik Kupusović

Prof.dr., Gradonačelnik Sarajeva, 1994-‘96 god.

Lada Sadiković

Prof.dr., prodekan., Fak. za KKSS UNSA, ustavno pravo

Ratko Orozović
Ratko Orozović

Reditelj i satiričar

Senadin Lavić
Senadin Lavić

Prof.dr., FPN UNSA, sociologija, metod., filozofija

Hazim Bašić

Prof.dr., Mašinski fakultet UNSA, ex-prorektor

Martin Tais

Fizičar, predsjednik Skupštine Kruga 99

Strajo Krsmanović

Teatrolog, direktor Umjetničke galerije BiH

Ibrahim Đikić
Ibrahim Đikić

Ex-ambasador BiH

Momo Dragičević

Novinar i satiričar

Hasan Balić
Hasan Balić

Profesor pravnih nauka

Refik Sadiković

Prof.dr., Boise State University, USA


Farida Sadiković

Doktor medicine

Marinko Pejić

Prof.dr.sci., emeritus, Pedagošni fakultet UNSA

Enis Omerović

Doc.dr., Pravni fakultet UNZE, internacionalno pravo

Dunja Jekauc

Hemičar

Esad Jaganjac

Dipl. ing., Senior Mechanical Engineer at Deregallera

Rizvan Halilović
Rizvan Halilović

Dr.sci. pravnih nauka

Sabahudin Hadžialić

Prof.dr. i Dr.H.C., CSF, UNINETTUNO Univerzitet, Rim

Bojan Šošić
Bojan Šošić

Psiholog

Zijad Hasić
Zijad Hasić

Prof.dr.sci. pravnih nauka

Darimir Čurčić
Darimir Čurčić

Pedagog, srednjoškolski direktor

Ismet Dizdarević

Prof.dr., emeritus, Filozofski fakultet UNSA, soc.psiho.

Fadil Mušanović
Fadil Mušanović

Pravnik, Sudija u penziji

Ajla Kirlić-Hasović

Dr.sci., informacione tehnologije

Sanko Pandur
Sanko Pandur

Doc.dr., kardiohirurg

Fata Muftić
Fata Muftić

Prof., FPN UNSA, sociologija

Huse Fatkić
Huse Fatkić

Prof.dr., Elektrotehnički fakultet UNSA, matematičar

Leo Hodžić
Leo Hodžić

Menandžment sigurnosti

Mubera Isanović
Mubera Isanović

Profesor, društveni aktivist

Senad Oprašić
Senad Oprašić

Doc.dr., FZS UNSA, ekološki ekspert

Halid Škrijelj
Halid Škrijelj

Politolog, društveni aktivist

Željko Majstorović
Željko Majstorović

Diplomirani fizičar, klimatolog

Orhan Hadžagić

Novinar

David Pettigrew

Prof.dr., Southern Connecticut State University, New Haven, CT, USA

Mirko Pejanović

Akademik, potpredsjednik ANUBiH, politologija, ex-član Predsjedništva RBiH

Rajko Živković
Rajko Živković

Novinar

Renad Šeremet

Dipl. ing. mašinstva

Džemal Sokolović

Prof.dr., FPN UNSA, Univ. Bergen, Norveška, sociolog

Mirzet Sarajlić

Dipl.ing., sudski vještak saobraćajne struke

Stana Šego
Stana Šego

Inspektor obrazovanja u penziji

Mirsad Kurtagić
Mirsad Kurtagić

Društveni aktivist

Ivo Komšić
Ivo Komšić

Prof.dr., FF UNSA, soc. politike, ex-član Predsj. RBiH i ex-gradonačelnik Sarajeva

Mirjana Tomović

Privrednik, ekonomista, tehnolog i književnica

Milisav Tomović

Prof.mr., kadrolog, publicista, biznismen

Hamid Čustović

Prof.dr., Poljoprivredno prehrambeni fakultet UNSA

Nedim Suljić
Nedim Suljić

Prof.dr., RGGF UNTZ, prodekan, član BH/US Akadem.

Jakob Finci
Jakob Finci

Predsjednik Jevrejske zajednice, diplomata i političar

Jan Antun-Zvonimir
Jan Antun-Zvonimir

Društveni aktivist

Haris Kulenović

Novinar i scenarist

Muhamed Mujakić
Muhamed Mujakić

Dr.iur., Pravni Institut u BiH

Izudin Kešetović

Prof.dr., Univeritet u Tuzli, finansije i finansijska politika

Sahudin Kačar

Prof. sigurnosti i mir. studija, predsjednik RKUD-Proleter

Carole Hodge

Dr. sci.pol. University of Glasgow

Victor Jackovich

Prvi U.S. Ambassador (ret.) u RBiH, Member of Board, Vienna Economic Forum

Nijaz Sofić

Prim. dr. mr.sc., oftalmolog iz Sydneya, Australija

Enver Halilović

Prof.dr., ex-Rektor UNTZ, filozofija, sociologija, diplomat

Safet Pašić

Ex-Ombudsmen za ljudska prava BiH

Azem Vllasi

Advokat, političar i publicista

Safet Alispahić

Vijece bosanske zajednice, NJV Australija, predsjednik 

Ferhad Jašarević

Diplomirani pravnik

Aleksandar Knežević

Prof.dr., Mašinski fakulteta UNSA, publicista

Zinaid Zijo Raljević
Slaven Kovačević

Doc. dr., Fakultet uprave, UNSA

Sead Omerbegović

Prof.dr.sci., Univerzitet u Tuzli

Jasenko Karović

Dr. sociologije i magistar filozofije znanosti

Sedad Dedić

Doc.dr., Pravni fak. UNZE, Ustavno i upravnog pravo

Vedran Rodić

Saradnik Kruga 99

Mustafa Alagić

Mr.dipl.oec., biznismen