Krug 99: Naš odgovor Dodiku

Raduje nas činjenica da Milorad Dodik, kao uostalom i drugi politički akteri prate rad Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, koji već više od 30 godina redovito održava svoje sesije i o tome obavještava cjelokupnu javnost, a posebno raduje interesovanje o stavovima Kruga 99 o različitim društvenim pitanjima.

Na žalost, vidljivo je kako je gospodin Dodik i dalje zarobljen u matrici totalitarnog sistema, u kojem iskazuje težnju da autokratski, kao „jedini koji se nešto pita“, zadrži politički sistem koji mu to omogućava. Njegove interpretacije Dejtonskog mirovnog sporazuma toliko su netačne da već odavno izazivaju podsmijeh u najširoj javnosti. U njegovoj paralelnoj stvarnosti postoje navodne „zajedničke institucije“ u državi Bosni i Hercegovini koju su, po njemu, „formirali entiteti“ potpisom u Dejtonu i po čemu je Bosna i Hercegovina navodno konfederacija ta dva entiteta.  Sve to je obrazloženo u okviru konsocijacijske demokratije koja ne postoji nigdje u svijetu, pa ni u Bosni i Hercegovini. A i Vijeće ministara tretira tek kao neko pomoćno tijelo Predsjedništva Bosne i Hercegovine.  Navedene neistine i manipulacije ne postoje ni kao slovo ni kao duh Dejtonskog mirovnog sporazuma, već su plod njegovog opakog nauma.

Za njega imamo konkretno pitanje – neka pokaže dokument u kojem je tadašnje rukovodstvo Republike Srpske, u vrijeme trajanja Dejtonskih pregovora, ovlastilo ili donijelo odluku o ovlaštenju da Nikola Koljević potpiše anekse Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ako takvog dokumenta nema, a očito nema, onda je sasvim jasna Dodikova iluzija da je entitet Republika Srpska subjekt internacionalnog prava, koji može učestvovati u internacionalnim interakcijama, što svakako nije, niti će ikada biti.

Najzad, njegove tvrdnje da je održavanje konvencije pod nazivom “Bosna je naša – Bosanska” ništa drugo nego skup kojeg održavaju Bosanci koji po njemu potpadaju u kategoriju „Ostalih“ ili manjina, jednako su smiješne i netačne. Pitamo istog tog Dodika, jesu li Francuzi u svojoj državi etnička manjina, ili su možda Nijemci u svojoj državi etnička manjina, Švicarci takođe,  ili su neki njihovi „Ostali“? Naravno da nisu, jer se radi o Francuzima i Nijemcima i Švicarcima kao izrazu njihove nacionalnosti. To što Dodik ne razumije različku između nacionalne i etničke pripadnosti, vjerovatno vođen komunističkim stilom razmišljanja onih koji ga savjetuju, njegov je problem.

Bosanci i Hercegovci imaju svoju državu koja se zove Bosna i Hercegovina, koja postoji skoro hiljadu godina, u kojoj zajedno žive različite etničke, religijske i kulturološke grupe. To je izraz Bosanske nacije i ne može biti drugačije shvaćen. Njegove podvale, da se ideja o građanskoj državi, koju Krug 99 već duži niz godina zagovara, simplificira na priču da se radi o samo etničkim Bošnjacima koji hoće neku dominaciju, predstavljaju nastavak njegove i Čovićeve neuspješne kontaminacije plemenite ideje o građanskoj državi u kojoj svi građani imaju jednaka prava. Nasuprot toga, ideja Bosanske nacije i građanske države je inkluzivnog karaktera, u kojoj ima mjesta za sve etničke grupe, za sve etničke Bošnjake, etničke Hrvate, etničke Srbe, etničke Jevreje, etničke Rome i tako redom preko 20 etničkih grupa koje egzistiraju u Bosni i Hercegovini, ali kao jednakopravni građani ove zemlje.

Sa svoje strane Krug 99 neće dozvoliti niti jednoj etničkoj grupi da zloupotrijebi ideju Bosanske nacije koju čine svi građani Bosne i Hercegovine ili ideju građanske države, na način da je ta pojedina etnička grupa stavi u svoju političku svrhu. Naša ideja o Bosanskoj naciji je inkluzivnog karaktera u Bosanskoj državi u kojoj ima mjesta za sve, dok su Dodikove ideje, uključujući i Čovićeve UZP vratolomije, ekskluzivnog karaktera u kojem dominira nejednakost i diskriminacija, gdje nema mjesta za sve građane već samo za odabrane, čemu će se Krug 99 suprotstavljati svim svojim kapacitetima.