O nama

Krug 99 formalno je osnovan 20. Februara 1994. godine. Međutim, okupljanje budućih članova počelo je već krajem 1992. godine, svega nekoliko mjeseci nakon početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo je već bilo u potpunoj blokadi i izloženo svakodnevnom neprekidnom granatiranju, uništavanju cjelokupnog urbanog gradskog područja i brutalnom ubijanju njegovog civilnog stanovništva. Glas necenzurirane javnosti mogao se čuti preko nezavisne i veoma popularne lokalne radio-stanice STUDIO 99, u kojoj su se okupljali i javno istupali intelektualci različitih profesionalnih orjentacija, kulturnih, političkih, nacionalnih i vjerskih opredjeljenja koji su baštinili vrijednosti bosanskohercegovačkog načina života u zajedništvu. Tako se stvarala grupa koja je vremenom javno istupila sa namjerom da se organizuje i razradi strategiju i modalitete svog intelektualnog otpora agresiji i nacionalizmu. Prva registracija na Višem sudu u Sarajevu okončana je 2. Maja 1994. godine, pod karakterističnim nazivom medija u čijim podrumskim prostorijama se svake nedjelje i održavale intelektualno veoma inspirativne sesije.

Veoma brzo usaglašeni su osnovni principi i pravci djelovanja, kao i temeljna načela koja su izražavala želju i odlučnost da se Bosna i Hercegovina sačuva kao cjelovita, nezavisna i suverena država, uređena na principima građanske demokratije, u njenim povijesnim geopolitičkim granicama priznatim od međunarodne zajednice. Ova osnovna načela koja su odredila sve buduće aktivnosti su objavljena javnosti u osnovnim dokumentima KRUGA 99. Unapređivanje mira, organizovanje Bosne i Hercegovine kao demokratske pravne države svih njenih naroda i jednakopravnih građana i demokratsko uspostavljanje i organizovanje civilnog društva osnovni su i neposredni ciljevi KRUGA 99 od osnivanja. Da bi stekli uvid u ciljeve koje je KRUG 99 sebi postavio i javno objavio otvorite stranicu sa temama, lepezom uvodničara, izjavama i saopštenjima.

Mnoge druge ideje, inicijative i stavove KRUG 99 je javno publikovao sa ciljem stvarenja ideja slobodnog i otvorenog civilnog društva jednakopravnih građana-pojedinaca, nezavisno od njihovih posebnih polnih, socijalnih, političkih, vjerskih, nacionalnih i kulturnih identiteta, ostvarena kroz konkretnu i potpunu ustavnu i zakonsku garanciju svih temeljnih ljudskih prava i sloboda. Pojedine kategorije objavljenih dokumenata posvećenih ovome možete pogledati odabirući navedene linkove.

U osnove tako uređene demokratske, građanske, decentralizovane države treba da bude ugrađena i ostvarena ideja slobodnog i otvorenog civilnog društva jednakopravnih građana-pojedinaca, nezavisno od njihovih posebnih polnih, socijalnih, političkih, vjerskih, nacionalnih i kulturnih identiteta, ostvarena kroz konkretnu i potpunu ustavnu i zakonsku garanciju svih temeljnih ljudskih prava i sloboda. Stav osnivača i članova KRUGA 99 jeste da je samo na tim osnovama moguće obnoviti multinacionalno, multireligijsko i multikulturno biće Bosne i Hercegovine i viševjekovnu tradiciju i bogatstvo zajedničkog života u toleranciji i poštivanju različitosti i posebnosti svake etničke skupine na ovom tlu. To je ujedno i jedini efikasan način da se pobijedi nacionalizam, nepovjerenje među ljudima i spriječi podjela Bosne i Hercegovine na etničkoj osnovi.

Na takvim idejama nastala je ASOCIJACIJA NEZAVISNIH INTELEKTUALACA “KRUG 99″, kao vanstranačko nevladino udruženje građana. Multinacionalni sastav KRUGA 99 i slobodno ispoljavanje nacionalnih, vjerskih i političkih osjećanja njegovih članova praktično dokazuje mogućnost zajedničkog života, tolerancije i međusobnog uvažavanja. Zbog toga se KRUG 99 i održao u kontinuitetu svih ovih godina i sticao nove članove i simpatizere. Sve njih ujedinjuje i obavezuje vizija slobodne, demokratske države Bosne i Hercegovine, potpune slobode i jednakopravnosti njenih građana i mira kao njihovog najvišeg ideala. Nacionalizam, šovinizam, politički i vjerski fanatizam, socijalna nepravda, bilo koji oblik diskriminacije pojedinaca i grupa, kao i svaki, naročito kulturni izolacionizam nespojivi su sa načelima ljudskih prava i sloboda, a to znači i sa načelima KRUGA 99. Međusobno lično uvažavanje, neovisno o razlikama u mišljenju o pojedinim temama, najviša je vrijednost Kruga 99, a otvorenost prema različitim političkim ili idejnim orjentacijama princip djelovanja sa pozivom na dijalog.

Unapređivanje mira, organizovanje Bosne i Hercegovine kao demokratske pravne države svih njenih naroda i jednakopravnih građana i demokratsko uspostavljanje i organizovanje civilnog društva osnovni su i neposredni ciljevi KRUGA 99. Kroz različite oblike intelektualnih aktivnosti u okviru Asocijacije ili individualnom djelatnošću svojih članova KRUG 99 praktično pomaže očuvanje i obnovu multietničkog i multikulturalnog života. Zalažući se za takvu državu Bosnu i Hercegovinu članovi KRUGA 99 zalagali su se i za Sarajevo kao njen glavni grad, zato što je multietnički, multireligijski i multikulturni grad Sarajevo uvijek bio primjer srećnog susreta i skladnog zajedništva različitih nacija, vjera i kultura. Jedan od primarnih ciljeva blokade i uništavanja Sarajeva bilo je uništenje svih tragova takvog zajedničkog života. Da bi se to postiglo Sarajevu je bila namijenjena sudbina etnički podijeljenog grada, što bi značilo ne samo konačnu smrt Sarajeva, nego i kraj multinacionalne Bosne i Hercegovine.

Upravo zato KRUG 99 je početkom 1994. Godine, u opsjednutom Sarajevu, inicirao i formulisao tekst DEKLARACIJE O SLOBODNOM i JEDINSTVENOM SARAJEVU, politički dokument koji je potpisalo 185 hiljada građana opkoljenog Sarajeva i gotovo miliom građana sa svih kontinenata, odnosno u 56 zemalja svijeta. To je bila inicijativa i akcija koja je KRUGU 99 priskrbila veliki ugled u Sarajevu, ali i u Evropi i svijetu, i koja ne bi uspjela bez ogromnog učešća brojnih oranizacija civilnog društva i aktivističkih pojedinaca i u Sarajevu i u svijetu.

Kako u prošlosti tako i danas KRUG 99 aktivno sarađuje sa mnogobrojnim domaćim i inostranim nevladinim organizacijama, asocijacijama i institucijama u BiH i regionu.

Posebno intenzivne kontakte i međusobne posjete KRUG 99 je ostvarivao sa intelektualcima iz Švicarske, Francuske, Njemačke, Belgije, Holandije, Danske, Švedske, Norveške, SAD, Italije i drugih zemalja. Članovi KRUGA 99 pojedinačno i kolektivno bili su gosti mnogih institucija i udruženja u Parizu, Beču, Briselu, Grazu, Ženevi, Pragu, Helsinkiju, Rimu i mnogim drugim gradovima Evrope.

U KRUGU 99 danas djeluje više od 150 eminentnih ličnosti naučnog, kulturnog, umjetničkog i javnog života, među kojima ima članova Akademije nauka BiH, pisaca, novinara, slikara, filmskih reditelja, ljekara, ekonomista, pravnika, pozorišnih umjetnika, teologa, muzičara, humanista i drugih ličnosti. Članovi koji odlaze ostaju moralni uzor u svojim sredinama i BiH. Za detalje pogledaj cjelokupni popis članova.

Među članovima KRUGA 99 su i intelektualci drugih država, koji žive i djeluju, kao istaknuti članovi, u Rimu, Parizu, Beču, Londonu Briselu, Sofiji, Njujorku, Helsinkiju, Ljubljani, Beogradu, Rovinju, Zagrebu i drugim gradovima Evrope i bivše Jugoslavije.

Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99, zajedno sa SRPSKIM GRAĐANSKIM VIJEĆEM, VIJEĆEM KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA i HRVATSKIM NARODNIM VIJEĆEM dvije godine je bila aktivna u procesu obezbjeđivanja jednakopravnosti svih konstitutivnih naroda na čitavoj teritoriji BiH, što je rezultiralo donošenjem poznate odluke Ustavnog suda BiH.

KRUG 99 je za svoje djelovanje primio više međunarodnih nagrada i priznanja, među kojima se posebno ističu: Nagrada FONDACIJE OLOF PALME (Štokholm), Nagrada FONDACIJE KRALJA BOUDOUINA (Brisel) i Nagrada FONDACIJE ALBERTO MORAVIA (Rim).

Ostajemo trajno otvoreni za nove inicijative i stalnu obnovu članstva.