Adil Kulenović

Predsjednik, adil.kulenovic@krug99.ba Profesor, novinar

Ljubomir Berberović

Potpredsjednik, krug99@krug99.ba akademik

Tarik Kupusović

Potpredsjednik,
krug99@krug99.ba Profesor GAFS, direktor Instituta za hidrotehniku

Željko Majstorović

član predsjedništva, klimatolog, krug99@krug99.baLada Sadiković

član Predsjedništva, krug99@krug99.ba, Profesor na FKKSS

Zijad Hasić

član Predsjedništva, profesor prava krug99@krug99.ba

Ibrahim Đikić

član Predsjedništva, krug99@krug99.ba ambasador

Momo Dragičević

član Predsjedništva, krug99@krug99.ba
novinar, satiričar

Strajo Krsmanović

član predsjedništva, krug99@krug99.ba novinar, društveni aktivist

Hazim Bašić

član predsjedništva, krug99@krug99.ba Profesor MFS

Ratko Orozović

generalni sekretar krug99@krug99.ba reditelj, satiričar

Adil Kulenović