Zdravstveni i psihološki izazovi epidemije COVID-19 i kako dalje

Redovna sesija Kruga 99 u online formatu održaće se u nedjelju, 1. novembra 2020. godine sa početkom u 11:00 sati, a press konferencija u 10.00 sati, na temu:

Zdravstveni i psihološki izazovi epidemije COVID-19 i kako dalje

Uvodničari:

  • Dr Nedima Zulić, direktorica DZ Cazin
  • Prim. dr Nazif Derviškadić, specijalista infektologije, šef Službe za zarazne bolesti KB “Dr. Safet Mujić”, Mostar
  • Prof. dr Nijaz Tihić, specijalista mikrobiologije i parazitologije, šef Zavoda za mikrobiologiju UKC Tuzla
  • Bojan Šošić, psiholog, član predsjedništva ANI “Krug 99”, član Odbora za psihijatrijska i neurološka istraživanja Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH

Važne napomene:

Press konferencija i sesija će se odvijati putem aplikacije Zoom sa otvorenim pristupom na Topic LINK ZA KRUG, sa mogućnošću uključenja novinara i postavljanja pitanja u direktnoj, usmenoj formi.

Potrebno je da se klikne na link Join Zoom Meeting, preko koga se ostvaruje jednostavan pristup na Krug 99: https://us02web.zoom.us/j/574497686 (Meeting ID: 574 497 686).

Press konferencija se može pratiti i „uživo” putem FB Kruga 99 –  live stream, sa mogućnošću postavljanja pitanja u pisanoj formi na FB stranici Krug99.

Sirovi materijal sa press konferencije i sesije biće dostupan i na Youtube kanalu: Krug 99.  Link na Youtube Krug 99 sa press konferencije biće dostavljen medijima pola sata poslije događaja, a dva sata nakon održavanja i snimak cjelokupnog toka sesije.