Istraživanje „Partnera“: Nezadovoljstvo u RS dostiglo kulminaciju!

Republika Srpska se prvi put posle niza godina dominacije jedne stranke približila mogućoj promeni partija na vlasti. Podaci o tome se, međutim, ne pojavljuju u javnosti iz razloga koji se mogu dokučiti, konstatuje nezavisna agencija Partner.
Agencija Partner, čije sedište je u Beogradu, već punih 25 godina analizira javno mnjenje u četiri “istočne” bivše jugoslovenske republike, a od toga 18 godina prati javno mnjenje u RS. Ekskluzivno predstavljamo rezultate istraživanja ove agencije u proteklih godinu dana.
Blizu 100 izvedenih istraživanja samo u RS, uvek na reprezentativnom uzorku, pratila su genezu političkih stavova i snage političkih stranaka, što je jedinstvena baza podataka na ovim prostorima. Na osnovu toga se može reći da je današnja situacija najneizvesnija u pogledu opredeljenja biračkog tela od početka ovog veka, zaključuje agencija Partner.

I simpatizeri SNSD-a vjeruju da RS ide u pogrešnom pravcu
– Mnogo šta se menjalo tokom svih ovih godina, ali nezadovoljstvo situacijom u RS je, čini se, dostiglo kulminaciju, ocenjuje Miroslav Šutić, direktor agencije Partner.
On dodaje da “nikada 80 posto građana nije smatralo da RS ide u pogrešnom smeru. Već sama ta činjenica otvara niz pitanja i za tekuću vlast i za sve one koji pretenduju da osvoje vlast. Iako se za stanje u RS ne krivi isključivo sadašnje državno rukovodstvo, ipak je 60 posto građana nezadovoljno radom Vlade RS, uz varijacije kod simpatizera različitih stranaka. Većina drugih razloga vezuje se za funkcionisanje BiH i ulogu međunarodne zajednice.”
– Moglo se i očekivati da se ovakvo raspoloženje javnog mnjenja odražava na podršku pojedinim partijama u RS. Tokom niza godina dominirala je podrška SNSD-u, ponekad i tako ubedljivo da je to podsećalo na neka prošla vremena „nacionalnog konsenzusa”. Situacija se promenila.

Bilo da su se birači umorili od neispunjenih očekivanja i izgubili strpljenje, zbog čega svaka promena postaje privlačna, ili su druge stranke uspele da „izdrže” teret prošlosti i salve optužbi za sve grehe pre i posle 2000. godine, pa je negativna energija „potrošena”, situacija u pogledu ishoda dolazećih izbora postaje sasvim neizvesna. Paradoks je, bar u očima posmatrača spolja, što se čini da ni same opozicione stranke nisu do kraja svesne stvarnog stanja stvari. To bi moglo da znači da neće uspeti da iskoriste šansu koja im se pruža – kaže direktor agencije Partner.
Šutić naglašava da je vremena za prave akcije ostalo malo ko i da je na sceni neravnopravna borba, bar sa aspekta resursa kojima raspolaže vlast i opozicija. Međutim, najvažniji resurs, birači, prilično je ravnomerno raspoređen.

– Iako bi to trebalo da bude presudno za naredni ciklus upravljanja RS, život pokazuje do to nije uvek tako, zaključuje on uz ocenu da “podrška birača jeste potencijal, ali na kome se mora ozbiljno raditi. Samo uspešno motivisanje simpatizera za akciju, i posebno motivisanje za izlazak na izbore, šansu pretvara u rezultat”.

Da podsetimo, u nedelju 12. oktobra u održaće se opšti izbori u BiH. Na izborima se biraju članovi Predsedništva BiH, zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skuptine BiH i Predstavnički dom Parlamenta FBiH, poslanici u Narodnoj skupštini RS, predsednik i potpredsednici RS, i predstavnici u kantonima u FBiH.

(novosti.rs)