Nagrada za životno djelo u sektoru voda Tariku Kupusoviću, potpredsjedniku Kruga 99

Otvoren treći bh. kongres o vodama: Voda je najvažniji resurs budućnosti

U organizaciji Udruženja konsultanata inženjera BiH (UKI BIH) danas je u Sarajevu počeo 3. BH Kongres o vodama.

11.05.2022. 12:33 / Izvor: Akta.ba

Voda je izvor života i prisutna je u svim aspektima našeg života. Rijeke, jezera i mora su izložene onečišćenjima, prekomjernom iskorištavanju i klimatskim promjenama, poručio Ešref Gačanin, predsjednik Udruženja konsultanata inženjera BiH (UKI BIH) tokom otvaranja trećeg bh. kongresa o vodama koji se danas i sutra održava u Sarajevu.

“Svi prisutni svjesni ste važnosti zaštite od štetnog djelovanja voda kao najvažnije resursa budućnosti. Svjesni ste i složenih institucionalnih, pravnih i ekonomskih uslova u kojim se sektor vode nalazi u ovom trenutku”, poručio je on.

S tim ciljem, kongres je organiziran da se vode prepoznaju kao motor i pokretač razvoja u industriji, transportu, poljoprivredi, turizmu i mnogim drugim djelatnostima.

Na kongresu će biti sagledane mogućnosti i izazovi u optimiziranju upravljanja vodnim resursima.

U okviru sedam tematskih cjelina teme su prilagođene sadašnjem stanju u svijetu kada su u pitanju vode.

“Pratimo zbivanja u domenu aktivnosti Ujedinjenih nacija, Evropske komisije, ne samo direktiva već i raznih agendi. Čuvena Agenda 2030 će se danas često spominjati, a posebno ciljevi održivog razvoja, jer svi oni u sebi sadrže vodu. Voda je jednako život i na nju moramo dobro paziti. Ne samo na izvore, već kako je i koliko koristimo”, poručio je Gačanin u izjavi za portal Akta.ba, dodajući da su klimatske promjene donijele nove vidike voda i mi se moramo prilagoditi tome u svakom aspektu.

ešref gačanin

Ešref Gačanin

Naglašava da je kongres je okupio ne samo stručnjake BiH i regije, već i cijele planete.

DIJELJENJE ZNANJA

“Na kongresu učestvuju ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država, Španije, Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Češke, Turske, Holandije itd. i to samo oni koji znaju i koji su spremni da prenesu znanje. Nema većeg bogatstva od znanja i mi kao UKI BiH širimo znanje jer je tako ugodnije i bolje živjeti”, ističući nadu da će učesnici poslije kongresa biti bogatiji za nova znanja i biti bar malo mudriji.

U nastavku kongresa obratio se Tarik Kupusović, predsjedavajući Odbora 3. BH Kongresa o vodama. 

“Okupili smo se da razgovaramo o vodama i da pokušamo dati doprinos odgovoru na pitanje gdje su vode Bosne i Hercegovine. Trenutak u kojem živimo obilježen je dubokom privrednom, političkom, kulturnom i moralno-etičkom krizom. Na političkom planu BiH je rastrgana duboko suprotstavljenim koncepcijama uređenja, a najvažnije sfere života ugrožene su korupcijom, nepotizmom i stranačkom podobnošću. Svim ovim poteškoćama pridružile su se i posljedice pandemije koronavirusa, a sada i rata u Ukrajini”, istakao je on, ističući da sve to pogađa mlade ljude, jer ubrzava njihov odlazak u zemlje Zapada. 

tarik kupusović

Tarik Kupusović

Vode su uz energiju i hranu, te uopće okoliš, uključujući klimatske promjene, okvir u kojem se krećemo i kojem vjerujemo. 

Podsjetio je da je prvi bh. Kongres o vodama organiziran 2016. godine s ciljem jasnog prepoznavanja voda kao motora pokretača razvoja u svim djelatnostima. 

“Održivi razvoj u BiH treba usmjeravati ka boljim okolišno-prihvatljivijim načinima korištenja raspoloživih voda, kako bi bila ispunjena očekivanja javnosti za očuvanje ovog resursa”, poručio je. 

BOLJE UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA

Ukazao je i da sistem koncesija u BiH ne funkcioniše na odgovarajući način i da se njime ne upravlja na pravi način. “Potrebne su temeljite promjene prakse kao i korekcije u postojećoj zakonskoj regulativi”, istakao je Kupusović. 

Ljiljana Lovrić, zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, istakla je da je zahvalajujući Udruženju konsultanata inženjera BiH pokrenutno na desetine projekata od kojih je većina prevazišla lokalne i nacionalne okvire.

“Ministarstvo cijeni vaše znanje i daje potporu aktivostima i projektima na kojima radite, znajući da se kroz struku i znanje možete na pravi način suočiti s izazovima. Aktivnosti koje zajednički provodimo, moraju biti komplementarne s prošlim, tekućim i budućim aktivnostima“, istakla je Lovrić.

Kao potencijalni kandidat Evropske unije, Bosna i Hercegovina je preuzela djelimično ili u potpunosti sve ključne aktivnosti zakonodavstva EU, u pogledu upravljanja vodama i ugradila ih u svoje zakonske i strateške dokumente. 

Kao glavne izazove u sektoru politike upravljanja vodama, navela je pravilnu implementaciju i ostvarenje ciljeva okvirne Direktive o vodama, Direktivi o vodi za piće, tretmanu otpadnih voda i dr. 

“Voda je postala jedan od strateških resursa u svijetu. Zovemo je ‘nafta 21. stoljeća’. BiH je izrazito bogata ovim resursom, ali je nažalost ne štitimo za buduće generacije. Zbog toga, samo bolje upravljanje vodnim resursima može suštinski dati bolji doprinos svih nas”, naglasila je.

Tokom dana će posebno biti obrađena tema Energetsko iskorištavanje hidropotencijala Bosne i Hercegovine, na kojoj će se govoriti o aktuelnoj temi energije i obnovljivih izvora energije.

Na Kongresu će biti prezentirano 40 referata koje je pripremilo 133 autora i koautora iz osam država.

Nagrada za životno djelo u sektoru voda Tariku Kupusoviću Udruženja konsultanata inženjera BiH odlučilo je dodijeliti nagradu za životno djelo u oblasti voda Tariku Kupusoviću. Uručujući nagradu, Gačanin je istakao da je on jedan od simbola voda u BiH i Evropi.”Tarik Kupusović se vodama bavi više od 50 godina i zato mu se uručuje ova nagrada. Statua je napravljena od ekološko-prihvatljivih materijala i sama je simbol voda“, naglasio je Gačanin.Preuzimajući nagradu, Kupusović je još naglasio da nauka, vode i okoliš nemaju granice i domovinu, jer su to univerzalne vrijednosti i zajedničko dobro čovječanstva. “No, istraživači i stručnjaci imaju svoju domovinu, ali se ne smiju zatvoriti. Moraju biti otvoreni kako za regionalnu saradnju, tako i sa Evropskom unijom i čitavim svijetom za dobrobit domovine. Tako sam radio uvijek i nastavit ću. Neću prestati raditi, pa uživati, nego ću nastaviti s uživanjem raditi. Zato me ovo priznanje UKI BiH ispunjava osjećajem ponose i sreće”, poručio je Kupusović.nagrada 

S.B.