Ne treba prihvatiti reformske zahvate koji bi rezultirali daljim etno teritorijalnim podjelama, degradiranjem ustavne pozicije i prava svih građana BiH

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Na konsultativnom sastanku Predsjedništva Kruga 99 sa Generalnim sekretarom SDA gospodinom Amirom Zukićem zaključeno je da je ključni uslov nužnog ubrzanja reformskih procesa, EU i NATO integracija BiH, te gorućih problema ekonomske i socijalne politike, stabilnost i iskrenost u odnosima predstojeće koalicije SDA, SBB i drugih stranaka.

Članovi Predsjedništva su naglasili da se ne trebaju prihvatiti reformski zahvati koji bi rezultirali i bili uslovljeni daljim etno teritorijalnim podjelama, degradiranjem ustavne pozicije i prava svih građana, niti procesuiranja aktera kriminala i korupcije.

Posebno je istaknuta nužnost reforme obrazovanja i eliminacije segregacije i diskriminacije u obrazovanju, jeziku i kulturi, kao i prepreka u ostvarivanju jedinstvenog  bosanskohercegovačkog tržišta.

Članovi Predsjedništva su istakli da ne može biti saradnje radi očuvanja vlasti sa snagama destrukcije i blokade države, otvorenog separatizma i remećenja mira u BiH i regionu i usaglasili se sa stavovima SDA koja je oprijedjeljena za političku borbu,  cjelovitost BiH i jačanje njenih institucija, provođenje suštinskih ekonomskih i društveno – političkih reformi koje će pokrenuti ekonomski napredak i svođenje korupcije na namanji mogući nivo.

Mora se izbjeći praksa iz prošlosti da akteri u vlasti, a posebno u predizbornom periodu, djeluju kao međusobna opozicija i faktori blokade vlasti i njenih institucija. Minimum očekivane programske koalicije mora biti jasno definisan na pomenutim vrijednostima i prepoznat od svakog građanina.

Članovi Predsjedništva smatraju da je sadašnji nivo koalicionog sporazuma dobra početna osnova stabiliziranja institucija sistema i aktivnog otklanjanja reformskih blokada, te pozdravljaju odlučnost i strpljivost SDA u razgovorima sa drugim strankama i to s ciljem uspostave stabilnih parlamentarnih većina u BiH.

Zabrinuti izuzetno lošim stanjem podržavaju spremnost tijela izvršne vlasti, kao i kantonalnih vlada, da poboljšaju privredni ambijent u zemlji a čiji su rezulatati već primjećeni, deblokiran je evropski put BiH,  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu, usvojena je Reformska agenda, te se stiču uslovi da BiH podnese kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU.