Predavanja i tribine (1996)

27.10.1996
U Gracu (Graz, Austrija) od 27. do 30. oktobra 1996. godine održan je međunarodni skup sa temom “Dijalog za mir i kulturu”, čiji je organizator bio Ured za mir i razvoj grada Graca. Pored rasprave o političkoj, ekonomskoj i kulturnoj situaciji u BiH, posebno se razgovaralo o saradnji različitih kulturnih institucija, društava i grupacija. Učesnici skupa bili su predstavnici brojnih kulturnih i nacionalnih društava iz BiH, te predstavnici austrijskog “Zemaljskog udruženja za izb-jeglice2, Društva za žrtve nasilja i povrede ljudskih prava, Ureda za izgradnju mjera povjerenja Vijeća Evrope, Konferencije evropskih crkava iz Ženeve i Katoličkog visokoškolskog centra. U radu su sudjelovali i predstavnici više udruženja i organizacija građana iz BiH koji djeluju u zapadnoj Evropi. Predstavnici KRUGA 99 bili su Lidumil ALIKALFIĆ i Neven KAZAZOVIĆ.

15.10.1996
Na Akademiji nauka i umjetnosti BiH 30. oktobra 1996. prof. dr. Marko Šunjić održao je, u svojstvu dopisnog člana ANUBiH pristupno predavanje sa temom “Privlačnost Venecije ii pokretljivost bosanskog stanovništva u XIV i XV stoljeću”.

26.9.1996
Beogradski centar za ljudska prava održao je od 26. do 30. septembra 1996. godine “Konferenciju o pravima izbjeglica i raseljenih lica i protiv nekažnjavanja i zaborava kršenja ljudskih prava u državama sukcesorima SFR Jugoslavije.” Na ovoj konferenciji učestvovali su članovi KRUGA 99 Sead Fetahagić, Vlatko Doleček, Marko Beroš i fra Marko Oršolić.

30.5.1996
Posljednjih dana maja 1996. godine u Briselu je održana međunarodna konferencija “Give peace a chance – Women speak out in the Balkans”, pod patronatom belgijskog ministra vanjskih poslova i uz financijsku pomoć Evropske Zajednice. Konferencija je organizovana na inicijativu senatorke gđe. Anne-Mane Lizin, potpredsjednice Ministarstva vanjskih poslova i gđe. Simone Susskind, potpredsjednice A.I.M. za područje Mediterana. Konferenciju su svojim prisustvom počastvovale kraljica Fabiola, supruga Jasera Aarafata gđa. Arafat, ministar vanjskih poslova Belgije gospodin Erick Dervcke, opunomoćenik EZ gđa. Emma Bonino, ambasador BiH u Belgiji Nedžad Hadžimusić, te posmatrači i gosti iz mnogih evropskih zemalja. Uz učešće žena iz raznih zemalja, različitih tradicija i političkih orijentacija (Palestine, Izraela, Kipra, Rusije i Čečenije) žene Balkana, zalažući se za toleranciju i dijalog, pokazale su da je koegzistencija moguća, da sukobi, rat i vlastoljublje nisu ženski izbor. Motivirane idejom mira a ne rata, budućnosti a ne prošlosti, žene su manifestovale svoju vitalnost, snagu i širinu svoje volje za građenjem umjesto rušenja, okrenute životu a ne smrti. Žene BiH, članice raznih organizacija i udruženja, jedinstvene u borbi za zajednički život svih naroda u BiH, i toleranciju različitih kultura i religija, iskazale su svoju nepomirljivost sa ratnom opcijom, te naglasile da mir na Balkanu, u Evropi i čitavom svijetu može biti stabilan samo kažnjavanjem ratnih zločinaca i povratkom svih prognanih i izbjeglih u svoje domove. Ispred KRUGA 99 na konferenciji je aktivno učestvovala Tatjana Najdhardt.

8.4.1996
U Sarajevu je 8. i 9. aprila 1996. godine održan drugi dio simpozijuma “Švicarsko-bosanski razgovori o demokratiji”, sa proširenom listom učesnika. Razgovori su vodeni o izborima koji su se pripremali u BiH kao ključnom pitanju demokratizacije u BiH, o ratnim zločinima i zločincima, povratku izbjeglica, ekonomskoj obnovi zemlje, o neophodnoj financijskoj pomoći nezavisnim medijima i o drugim aktuel-nim pitanjima. Ovom prilikom promo-visan je “Brevijar demokratije funkcionisanje demokratske države na primjeru Švicarske”, koji je na našem jeziku objavljen u redakciji članova KRUGA 99 Tatjane NEIDHARDT, Ljubomira BERBEROVIĆA i Nede MILIĆEVIĆA.

29.2.1996
U organizaciji Društva “Švicarska – Bosna i Hercegovina” u Leuenbergu (Švicarska) od 29.2. do 2.3.1996. godine održan je simpozijum “Švicarsko-bosanski razgovori o demokratiji”. Učestvovale su brojne eminentne ličnosti. U politički heterogenoj grupi pozvanih iz BiH nalazili su se: Mirko PEJANOVIĆ (član tadašnjeg Predsjedništva BiH i predsjednik SGV-a), Stjepan KLJUIĆ (član tadašnjeg Predsjedništva BiH i predsjednik Republikanske stranke), banjalučki biskup Franjo KOMARICA, Haris SILAJDŽIĆ (predsjednik Stranke za BiH i bivši premijer Vlade BiH), članovi Akademije nauka i umjetnosti BiH, profesori univerziteta, predstvavnici Vlade BiH i nevladinih grupa i organizacija iz Sarajeva, Tuzle i Zenice. Sa švicarske strane učestvovali su: teolog Heinrich OTT (predsjednik Društva “Švicarska – BiH”), filozof Arnold KUNZLI, istoričar Georg KREIS (Rukovodilac Evropa instituta u Baselu), članovi Švicarskog parlamenta, Instituta za mir iz Berna, te članovi drugih institucija i saveza. Ispred KRUGA 99 učestvovali su prof. dr. Dževa JUZBAŠIĆ, novinar Mehmed HALILOVIĆ i arhitekt Tatjana NEID-HARDT Dio učesnika seminara primio je Plavio COTTI, sadašnji predsjedavajući OSCE.