Završen je popis bosanske nacije!

Senadin Lavić

Popis je završen

 Najzad su objavljeni prvi rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni 2013. godine. Treba čestitati svima koji su sudjelovali u ovoj opsežnoj i komplikovanoj operaciji koju je vodila država preko Agencije za statistiku. Naravno, mnoga pitanja koja se vezuju uz popis bespotrebno su politizirana i preko njih su pojedinci, partije ili etničko-religijske grupe nastojale ostvariti neke svoje ciljeve. Mi još nismo dostigli svijest i političku kulturu da razumijevamo popis stanovništva kao tehničku i redovnu djelatnost države preko koje se stiču podaci o različitim oblastima društvenog života ljudi i onda se na osnovu dobijenih podataka vrši organizacija, planiranje i usmjeravanje društvenih tokova. Postoje antibosanske i antievropske snage u ovoj državi kojima nikako nije odgovaralo da država BiH ima vlastite baze podataka ili znanja o sebi na osnovu koji može planirati vlastitu budućnost. Oni smatraju da treba uništiti svaki govor o bosanskom prostoru znanja ili bosansku samosvijest.

Neko nas stalno pokušava obmanjivati pričama o Bosancima i Bošnjacima kao pojmovima koji se navodno međusobno isključuju. Neko nam pokušava podmetnuti lažnu dilemu i navesti nas na pogrešno razumijevanje ova dva pojma. Dakle, svi građani države (Republike) Bosne i Hercegovine jesu BOSANCI. To je njihova nacionalna odrednica ili pripadanje državi Bosni i Hercegovini. Građani su prema nacionalnosti, državljanstvu ili pripadanju državi BOSANCI. Prema popisu u Bosni je 3,5 miliona Bosanaca, građana, ljudi koji žive u državi BiH. Neko je od Bosanaca htio napraviti etničku ili narodnu grupu kakva su Bošnjaci, Hrvati ili Srbi te na taj način potisnuti bosanstvo (pojam bosanske nacije) iz našeg govora,  mišljenja, emocija i realnih odnosa. Bosanci su svi građani BiH bez obzira koje narodno i religijsko određenje prihvataju kao svoje. To je danas smisao imena Bosanac – to je ime pravno-političke razine i ne treba ga svoditi na etničko-religijske i kulturološko-povijesne oznake kojima se određuje narodni (etnički) identitet. Među Bosancima postoje različite narodne grupe – Bošnjaci, Hrvati, Srbi, Albanci, Austrijanci, Turci i drugi. Ove različite narodne grupe imaju vlastite naracije o sebi što čini njihovu osnovu identiteta.

 Neprestano u medijima, na javnim mjestima, u svakodnevnom govoru, čak i od ljudi koji se bave društvenim znanostima, čuje se pojam “nacija” ili  “nacionalnost” uz pridjev bošnjačka (srpska, hrvatska) pa dobijemo oznaku koja je netačna i obmanjujuća – “bošnjačak nacionalnost”, a radi se o bosanskoj nacionalnosti ili bosanskoj naciji. Zašto to predstavlja bauk u ovoj zemlji, državi, naciji, političkoj formi? Zašto se kontinuirano koriste pogrešne definicije i oznake za pojave i stanja koja su odavno u evropskom prostoru znanja jasno i precizno definirane? Zašto se kod nas još uvijek insistira na prevaziđenim koncepcijama “ruske škole”?

 Obmanjivači javnosti i neznalice govore kako u Bosni nema Bosanaca. Kao Bošnjaci su izdali Bosnu zato što se na popisu nisu izjasnili kao Bosanci. Ali,  podrazumijeva se da su Bošnjaci kao građani države BiH ujedno i Bosanci, tj. pripadaju bosanskoj nacionalnosti ili državljanstvu. Osim toga, popis se obavlja unutar bosanske nacije ili bosanske države, te je sasvim jasno da se popisuju Bosanci ili građani koji žive u državi Bosni i Hercegovini. Dakle, nije tačno da su Bošnjaci izdali Bosnu zato što su se izjasnili o svome narodnom ili etničkom imenu – upravo je to traženo jednim od popisnih pitanja. Oni koji im to prigovaraju i navraćaju ih da se ponovo identitetno traže, pokazuju da ne razumiju o čemu govore ili da su vrlo bezobrazni. Oni ustvari ponavljaju svetosavsku matricu nacije kao plemena koje ima svoju religiju i živi na određenoj teritoriji. U toj matrici, ustvari, religija je nacija! Ali velika je razlika između plemena i nacije kao dva oblika društvenosti. Loši đaci koji nisu dobro prostudirali lekcije o oblicima društvenosti mute vode po Bosni i pokušavaju izjednačiti nacionalno s etničkim ili “plemenskim”. Stoga je sasvim jasno da mi sa svojim površnim razumijevanjima zamućujemo pitanje o naciji, pretvarajući ga u etničko-religijske ili plemensko-identitarne konstrukcije, a radi se o konstituciji države u kojoj ljudi trebaju živjeti po zakonima i slobodni u svome privatnom identitetnom osjećanju. Nepriznavanje BOSANSKE NACIJE, ustvari, jeste nepriznavanje DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE.

 Dakle, BOSANCI su nacija, a BOŠNJACI (SRBI, HRVATI, ALBANCI, JEVREJI…) su narod (narodi) u državi Bosni i Hercegovini. Nisu nestali BOSANCI – oni su tu, oni su neupitni, oni su svi građani ili stanovnici države Bosne i Hercegovine. A ako je neko pokušao posmatrati BOSANCE kao etničko-religijsku grupu, onda je on vrlo naivan i možda zlonamjeran, jer je sačuvana država Bosna i Hercegovina koja svojim postojanjem daje BOSANCE. Stoga je sasvim lahko razumijeti da u državi Bosni i Hercegovni žive BOSANCI koji imaju različita narodna imena kakva su BOŠNJACI, SRBI, HRVATI, JEVREJI i td.