Krug 99 povodom mogućih odluka Visokog predstavnika

                                

Izgleda da aveti prošlosti i u 21. vijeku dave narod BiH i stežu omču za neko novo pucanje u ovu kuću već vjekovima željnu mira, ravnopravnosti i slobodnog razvoja. Svjetlo demokratskih promjena 90-ih godina 20. stoljeća rezultiralo je jasnom demokratskom voljom „za suverenu i nezavisnu BiH, državu ravnopravnih građana“. Tako iskazana referendumska odlučnost 64% izašlih i 99% glasova za odluku, bilo je jasno slobodno opredjeljenje naroda BiH i obaveza izgradnje moderne demokratske bosanske nacije, suverene države svih svojih slobodnih građana.  Samo je rat protiv nezavisnosti BiH mogao usporiti tu nezaustavljivu narodnu volju koja je opstala i pored 100.000 mrtvih, i genocida, i udruženih zločinačkih poduhvata uz učešće susjednih država. Ista narodna volja za državom BiH preživjela je i internacionalne kolaboracionističke politike činjenja ustupaka snagama uništenja bosanske države (appeasement policy) tokom devedesetih, podjednako koliko je i danas glasna protiv zaustavljanja BiH u poziciji „posebnog slučaja“ mimo i izvan standarda modernih država i demokratskog društva.

Nagovještaji rješenja Visokog predstavnika o izmjenama Izbornog zakona predstavljaju reafirmaciju realpolitike appeasement-a povratkom na odbačeno tzv. „zagrebačko-livanjsko referendumsko pitanje“ kojim se htjelo Republiku BiH preoblikovati u  „državnu zajednicu konstitutivnih i suverenih naroda…. u njihovim nacionalnim područjima (kantonima)“. I koja predstavlja osovinu politike koja neprekidno traje i pored poraza u internacionalnim sudištima i demokratskim institucijama u svijetu, ojačana formalnim članstvom i integracijom dijela stanovništva BiH u EU. Prepoznatljive etno teritorijalne pretenzije, paternalistički i hegemonijski odnos Republike Hrvatske prema državi BiH te preuzimanje suvereniteta preko političkih satelita u BiH, Visoki predstavnik bi nagovještenim odlukama abolirao namjesto nametanja odgovornosti na otklanjanju političkih u drugih posljedica nakon izrečenih  presuda za UZP u međudržavnom oružanom sukobu. Nagovještenom odlukom Visoki predstavnik faktički bi stavio van snage dio od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Europske komisije, Programa reformi dostavljenih NATO-u, mjera na otklanjanju diskriminacije u političkom sistemu koje se tiče aktivnog prava glasa, čime bi trajno bio zaustavljen  put BiH ka EU.  „Etnički prag“ ili „etnički cenzus“ od 3% što je suprotno svim demokratskim sistemima i europskoj demokratskoj praksi, odriče značajnom broju građana  pasivno biračko pravo i mogućnost kandidiranja i izbora u domove naroda. Obezvrijeđivanje pet važećih presuda Europskog suda za ljudska prava, legaliziralo bi rezultate etničkog čišćenja, i značilo okončanim Aneks 7 dejtonskog sporazuma. To ne može dovesti do stabilizacije odnosa u državi, pa ni u regionu, već naprotiv.

Indikativno je da se istog dana sa nagovještajem mogućih odluka Visokog predstavnika oglasila i Ambasada Ruske Federacije  sa oštrom kritikom „formiranja  nacionalnog identiteta i samosvijesti“ kao da taj historijski proces nije legaliziran sa prijemom BiH u Ujedinjene nacije. Schmidtova nagovještena rješenja samo idu u prilog i po dubini i po opsegu namjerama Rusije za uzpostavljanje novog svjetskog poretka, tzv „ruskom svijetu“ i njihovim balkanskim kopijama.

Krug 99 će učestvovati u predstojećim protestima tim povodom.