Pismo Kruga 99 bosansko hercegovačkoj dijaspori u EU

Dragi građani,

Obraćamo se vama koji imate aktivno biračko pravo u domicilnim državama Evropske Unije, zemljama gdje sada živite!

Iziđite na predstojeće izbore za članove Evropskog Parlamenta!

Novi saziv Evropskog Parlamenta u mnogome će ocrtati budućnost, mir i stabilnost EU i svake njene države, ali i budućnost nas država aspiranata za buduće članstvo.

Glasajte po sopstvenoj savjesti i odgovornosti kako prema društvima i zemljama vaše druge domovine, ali i sa najdubljim osjećanjima za sudbinu vaše izvorne domovine Bosne i Hercegovine!

Naša zemlja suočena je sa preteškim izazovima! Vaš glas je važan! On će omogućiti da se snažnije čuje pošten glas, tamo gdje se odlučuje o demokratskoj i prosperitetnoj tranziciji suverene države BiH.

Prepoznajte među kandidatima one koji će zastupati izvorne evropske vrijednosti za integraciju BiH u EU, tom pouzdanom putu ka trajnom miru i prosperitetu za sve ljude u našoj napaćenoj zemlji.

Odbijte glasati za one koji bi  nas ostavili u predziđu moderne Evrope, u okovima etnonacionalizma i podjela.

Vi u Holandiji prepoznali ste Tineke Strik i njen odvažni glas na Evropskom Parlamentu koja je razumjela i zastupala najbolje interese svih ljudi u BiH.

Glasajte za takve dokazane prijatelje i kandidate u čiju dobru namjeru ste se osvjedočili u prošlosti. Podjednako prepoznajte i one koji odbijaju za Bosnu i Hercegovinu vrijednosti koje Evropa želi za sebe.

Izići na evropske izbore vaša je ljudska dužnost prema izvornoj domovini!