Podrška ideji Bećirovića za formiranje nadstranačkog pokreta zaštite BiH

SAOPŠTENJE KRUGA 99

Delegat u Domu naroda BiH Denis Bećirović (SDP) uputio je javni poziv predsjednicima parlamentarnih političkih stranaka, bosanskohercegovačke političke orijentacije, da se formira nadstranački pokret za zaštitu nezavisne, suverene, nedjeljive i demokratske države Bosne i Hercegovine.

Ovaj čin predstavlja opravdan i ozbiljan poziv političkim grupacijama u našoj državi nakon poplave tzv. “non-paper” dokumenta i otvorenih secesionističkih prijetnji.  Ponova je izbio na svjetlo dana morbidni antibosanski politički galimatijas kojim se država Bosna i Hercegovina pretvara u predmet hegemonijskih aspiracija velikodržavnog nacionalizma.

Podržavajući ideju i zahtjev za nadstranačkim političkim povezivanjem parlamentarnih stranaka, gospodina D. Bećirovića, u cilju zaštite države Bosne i Hercegovine, kao slobodna intelektualna organizacija bosanskohercegovačkog društva, Krug 99 poziva i druge aktere javnosti na profiliranju političkih ideja i stavova koji će biti u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Neosporna je činjenica da više niko nema nikakvo pravo da uznemirava građane naše države s bolesnim i iracionalnim velikodržavnim projektima. Vrijeme osvajačkih ratova i mijenjanja granica na Balkanu je prošlo! Država Bosna i Hercegovina je suverena i teritorijalno neupitan država u Evropi!