Povodom Presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu po apelaciji Slavena Kovačevića

  1. Stogodišnje težnje ka evropskoj moderni većinskog bosanskog naroda, građana dakle, prosvjećene sekularne inteligencije i naprednih političkih tribuna u 20. i 21. vijeku, konačno je legitimizirao najviši pravni autoritet Evrope po apelaciji Slavena Kovačevića, člana Kruga 99. Put je sada jasan, uzmicanja ne smije biti! Prosperitetna Bosna u modernoj Evropi,  savremenom političkom uređenju, građanskim pravima, slobodama i potentnoj civilizaciji!
  2. Prepreke, teškoće i napori koje predstoje nisu u ravni stogodišnjih stradanja, iseljavanja, raseljavanja, izgona i progona, niti ratova i razaranja, poniženja i mimikrijskog identitetskog preživljavanja radi opstanka na svojoj grudi i državnom identitetu. Historijska nužnost moderne civilizacije nadvladaće hegemonijske i ekspanzionističke matrice o bosanskoj državi kao „posebnom slučaju“ u svijetu, državi bez punog suvereniteta i temeljnih sloboda svake nacionalne političke zajednice građana. Niti Plenković, niti Milanović koliko ni Vučić i Dačić, ne mogu zaustaviti historijski zarobljenu državu u prosperitetnu bosansku državu slobodnih ljudi!
  3. Sve veći stepen političke prosvijećenosti većinskog stanovništva o vrijednostima liberalne demokracije i svijest o razornim posljedicama etnonacionalizma u prošlosti i mogućoj budućnosti, razlozi su rasta građanskog samopouzdanja pred predstojećim izazovima i predanosti konačnom ishodu – moderneoj bosanskoj državi. Politička malodušnost i kompromiserstvo put su u historijski poraz prolaznih aktera borbe za bosansko dostojanstvo i prosperitet.
  4. Epohalni je značaj Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu po Apelaciji, političkoj i znanstvenoj akribiji, istrajnosti i odvažnosti Slavena Kovačevića u ime i u interesu svih građana BiH.  Konačno je ocrtana tačka zaokreta od konfliktnog etnokratizma, podjela i jednoumlja, razornog „legitimnog etničkog predstavljanja“, totalitarnog koncepta konstitutivnosti, „suvereniteta narodnih grupa“ nauštrb države i ključnih nosilaca suvereniteta, vlasnika i izvornih nosilaca političke volje te neprenosivih političkih prava koji posjeduje svaki pojedinac – građanin. Reafirmacija aktivnog biračkog prava svakog čovjeka i jedinstvena izborna jedinica u procesu izbora u najviše institucije državne vlasti prevaziće sadašnje stanje troautoritarnih zatvorenih društvenih grupa, pošasti etnonacizma, mitologije i obmane, historijskog revizionizma, podozrenja i ciljanu produkciju etničkih konflikata.
  5. Implementacija Presude ESLJP stvoriće realne pretpostavke za faktičko otvaranje procesa EU integracija, realističnu i stvarnu politiku pomirenja, povratak povjerenja, inkluzivnog društva i socijalnu koheziju. Sistem izgrađen na Presudama ESLJP imaće ekonomske benifite kroz stvarno integrisano tržište i ravnopravni tržišnu poziciju i potencijala privrednih subjekata u svim dijelovima zemlje. Korupcija, nepotizam i diskriminacija  je ugrađena u postojeći etnokratski sistem koji će biti odbačen.  
  6. Otpori implementaciji Presude Evropskog suda za ljudska prava, koji su najizraženiji kod etnokratskih elita i njihove služinčadi, te vidljivi strah, panika, ignorancija i devalviranje Presude,  nisu samo rezultat nedostatka validnih argumenata već i propasti velikodržavnih aspiracija i ostvarenih pozicija stečenih na sistemu diskriminacije, nejednake vrijednosti glasa i ličnih benefita. Najbolji pokazatelj toga je izraženo korištenje starog metoda argumentum ad hominem, „protiv čovjeka“, onda kada nedostaju racionalni razlozi i činjenice, te preostaje samo demoniziranje i sramna difamacija podnositelja Apelacije.  Naša javnost mora naučiti čitati tu vrstu splačina izgovorenih ponekad i od onih koji do juče nisu imali u javnosti takvu oblandu.
  7. Ne može prikriti isprazna retorika nekih internacionalnih aktera da se implementacija Presude prešućuje ili u budućnosti vodi pregovorima i kompromisima. To bi u njihovim domicilnim zemljama bio svojevrsni casu belli protiv vlastite administracije  u odbrani principa prava i sudskih odluka i presuda. Sa razlogom se može tvrditi da su takve izjave  pokušaj izbjegavanja odgovornosti svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma za transformaciju neprirodnog i nedemokratskog sistema BiH, uspostavljenog u okolnostima genocida i UZP-ova, za trajno održiv građanski poredak i mir u ovom dijelu svijeta. Naznake prijetnje potpisnika – strana učesnika u ratu protiv BiH (Srbije i Hrvatske i domaćih političkih saveznika), mogućom  obnovom rata zbog ocrtanih vrijednosti u Presudi ESLJP, dodatni su povod za internacionalnu solidarnost i savezništvo koje je izgledno u borbi za  modernu evropsku i bosansku građansku državu.
  8. Obilježavajući tridesetu godišnjicu kontinuiranog rada na vrijednostima koje su potvrđene Presudom ESLJP, Krugu 99 čini čast da je apelant dr. Slaven Kovačević njegov član od prvih dana rada i uporne aktivnosti. Sve masovnija podrška potvrđuje živući demokratski potencijal BiH čime prestaju razlozi stalnog internacionalnog dociranja o nedostatku domaćih građanskih glasova, pokreta i zahtjeva.