Predavanja i tribine (2002)

27.9.2002
Drugog dana III Evropskih književnih susreta održana je sesija pod nazivom “EVROPA I DRUGA EVROPA” – susret sa istaknutim piscem i publicistom Predragom MATVEJEVIĆEM, uglednim članom KRUGA 99, a povodom njegovog 70. rođendana. O njegovom životu, književnom i publicističkom radu, te izuzetno bogatoj političkoj angažiranosti govorili su: akademik prof. dr Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ, akademik prof. dr Zdenko LEŠIĆ, akademik prof. dr Nikola KOVAČ, književnik i publicista Čedo KISIĆ i književnik i Publicistavelimir VISKOVIĆ.

26.9.2002
U okviru programa III Evropskih književnih susreta, koji su u organizaciji Centra ANDRÉ MALRAUX održani u Sarajevu od 26. do 29. septembra ove godine, u četvrtak, 26.09.2002. na dan otvaranja Susreta, održan je hommage Izetu SARAJLIĆU pod nazivom “ZBOGOM KIKO”. Tom prilikom o Izetu SARAJLIĆU govorili su Mireille ROBIN i Giacomo SCOTI.

21.7.2002
U organizaciji Centra za zaštitu prava manjina, kojeg vodi prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, član KRUGA 99, u Neumu je od 21. do 28. jula 2002. godine održana “ŠKOLA LJUDSKIH PRAVA NACIONALNIH MANJINA”. Jedan od predavača bio je i Slavko ŠANTIĆ, sekretar KRUGA 99. Škola je održana uz učešće većeg broja članova nevladinih organizacija koje se bave pitanjima prava nacionalnih i drugih manjina iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

8.6.2002
Održana je u Brčkom konferencija koalicije NVO BIH, na kojoj je usvojena strategija Koalicije nevladinih organizacija BiH za oktobarske izbore, promocija Izbornog zakona i nestranačke kampanje. KRUG 99 je aktivni član ove bosanskohercegovačke nevladine asocijacije.

6.6.2002
U Tuzli je održana trodnevna konferencija sa temom “BOSNA I HERCEGOVINA I EVROPSKI STANDARDI”. Konferenciju su zajednički organizovali Forum građana Tuzla, Helsinški Parlament građana Banja Luka, Centar za građansku suradnju Livno, Helsinški Parlament građana Tuzla i IKV Den Haag. Na konferenciji je učestvovalo više članova KRUGA 99.

18.5.2002
U okviru tradicionalne kulturne manifestacije X CANKAREVI DANI, koju organizuje Slovensko kulturno društvo Cankar Sarajevo, održana je Cankareva tribina pod naslovom “SLOBODA I ODGOVORNOST MEDIJA”, na kojoj su učestvovali novinari Hamza BAKŠIĆ, Mehmed HALILOVIĆ i Slavko ŠANTIĆ, te gosti iz Republike Slovenije. Moderator je bio Zoran UDOVIČIĆ.

10.5.2002
U organizaciji Centra za regionalizam iz Novog Sada u Hotelu “Park” na Paliću održana je druga sesija naučnog skupa “SARADNJA IZMEĐU ZEMALJA NASLJEDNICA BIVŠE JUGOSLAVIJE U OBLASTIMA DRUŠTVENIH NAUKA I KULTURE KAO ČINILAC IZGRADNJE CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI”. U ime KRUGA 99 na skupu je učestvovao i održao veoma zapaženo izlaganje mg Esad BAJTAL.

15.4.2002
U organizaciji Akademuije nauka i umjetnosti BiH održan je dvodnevni naučni skup posvećen književnom djelu Ćamila SIJARIĆA. Na skupu su zapažena izlaganja imali i članovi KRUGA 99 Izet SARAJLIĆ i Sinan GUDŽEVIĆ.

12.4.2002
U Beogradu je održana međunarodna konferencija “MIR – BUDUĆNOST BALKANA”, na kojoj su učestvovali i članovi KRUGA 99 Vehid ŠEHIĆ i Miodrag ŽIVANOVIĆ. Poziv su dobili i Slavko ŠANTIĆ, Adil KULENOVIĆ i Božidar Gajo SEKULIĆ, ali su drugim obavezama bili spriječeni da učestvuju u radu ovog skupa.

5.4.2002
U organizaciji Gradskog vijeća grada Sarajeva i italijanskih organizacija “Osservatorio Balcani” i “Italian Consortium of Solidarity” u Sarajevu je održana dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom “EVROPA PREKO GRANICA, EVROPA IZ BAZE”. Na konferenciji je učestvovalo i više članova KRUGA 99, a na kraju zasjedanja usvojen je zajednički dokumenat – APEL “EVROPA PREKO GRANICA”.

9.2.2002
Od 9 do10.02. u organizaciji Fonda otvoreno društvo BiH u Sarajevu je održana dvodnevna Međunarodna konferencija “RAZVIJANJE NOVIH POLITIKA MEĐUNARODNE POMOĆI – (NE)NAUČENE LEKCIJE U BIH”, što čini dio specijalne inicijative (projekta) FOD-a. Istaknute ličnosti ove konferencije bili su i članovi KRUGA 99: Senka NOŽICA (kao predsjednica UO FOD-a), prof. dr Žarko PAPIĆ, kao koordinator cijelog projekta, prof. dr Zoran PAJIĆ i Zoran UDOVIČIĆ.