Predavanja i tribine (2003)

27.11.2003
U velikoj dvorani Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine dopisni član prof. dr Midhat USČUPLIĆ, održao je izuzetno zanimljivo pristupno predavanje sa temom “Ekonomski najvažnije bolesti šumskog drveća u rasadnicima BiH”. Nakon dugogodišnjih istraživanja i provedenih naučnih eksperimenata prof. dr Midhat USČUPLIĆ je u veoma zanimljivom i nadahnutom izlaganju predstavio temeljne rezultate do kojih je došao baveći se složenom i za Bosnu i Hercegovinu izuzetno značajnom problematikom iz oblasti zaštite šuma.

21.5.2003
U povodu objavljivanja knjige “Ratovi u Hrvatskoj i BiH 1991-1995” autora Miloša MINIĆA, Fondacija Heinrich Böll-Regionalni ured u Sarajevu organizovala je u sali Kamernog teatra 55 javnu diskusiju sa temom “Nacionalizmi devedesetih: transformacija, dekonstrukcija ili status quo?” . O politilčkom kontekstu ratova u bivšoj Jugoslaviji i posljedicama nacionalnih podjela govorili su Senka NOŽICA, Raif DIZDAREVIĆ i Bogić BOGIĆEVIĆ. U ime Fondacije moderator je bio Srđan DVORNIK iz Zagreba.

2.3.2003
U Tuzli je 1. i 2. marta, održana Regionalna konferencija sa temom “Bosna i Hercegovina pred novim-starim izazovima”. U radu konferencije veoma aktivno učestvovali su članovi KRUGA 99 – Mirjana MALIĆ, Gajo SEKULIĆ, Radmila SEKULIĆ, Esad BAJTAL, Sead FETAHAGIĆ, Srđan DIZDAREVIĆ, Jakob FINCI, Neđo MILIĆEVIĆ, Miodrag ŽIVANOVIĆ, Ante RAOS, Nada MLADINA, Vehid ŠEHIĆ, Ivan ČOLOVIĆ i Slavko ŠANTIĆ.

15.1.2003
Savez izbjeglica i raseljenih lica BiH organizovao je u Sarajevu konferenciju pod nazivom “Sigurnost povratnika” u čijem radu je učestvovalo i nekoliko članova KRUGA 99.