Predavanja i tribine (2001)

22.11.2001
U organizaciji Građanskog alternativnog parlamenta BiH i Fondacije FRIEDRICH EBERT u Sarajevu je održana Međunarodna konferencija sa temom “ULOGA BiH U PROCESIMA STABILIZACIJE NA PROSTORU JUGOISTOČNE EVROPE”. Za učešće u radu konferencije od članova KRUGA 99 pozvani su Zlatko DIZDAREVIĆ, Miodrag ŽIVANOVIĆ,Srđan DIZDAREVIĆ, Jakob FINCI, Vlatko DOLEČEK, Slavo KUKIĆ, Neđo MILIĆEVIĆ, Gajo SEKULIĆ, Žarko PAPIĆ, Boris TIHI, Božidar MATIĆ i Vehid ŠEHIĆ.

30.10.2001
Naučni skup sa temom “O ISTORIJSKOJ NAUCI U BIH” održan je u Akademiji nauka i umjetnosti BiH. Rukovodilac ovog dvodnevnog naučnog skupa bio je akademik Enver REDŽIĆ.

10.10.2001
Fondacija HEINRICH BÖLL – Regionalni ured u Sarajevu, kojim rukovodi gospođa dr Azra DŽAJIĆ, organizovala je internu konferenciju za voditelje svih regionalnih ureda ove fondacije sa temom “MEĐUNARODNE INTERVENCIJE NA BALKANU – HUMANITARNE, VOJNE I CIVILNE INTERVENCIJE”. Održan je,. također i sastanak predstavnika ovih regionalnih ureda HBS sa predstavnicima nekih lokalnih nevladinih organizacija. U ime KRUGA 99 u ovom razgovoru učestvovao je sekretar KRUGA 99 Slavko ŠANTIĆ, koji je učesnike detaljno informirao o najvažnijim aktivnostima naše asocijacije i o veoma uspješnoj saradnji sa fondacijom HEINRICH BÖLL – Regionalnim uredom u Sarajevu.

1.7.2001
U Bujanovačkoj Banji (Srbija) od 29.juna do 01.jula održan je Međunarodna konferencija “Izgradnja multietničkog povjerenja na jugu Srbije – uloga NGO-a i masovnih medija”. Učestvovali su predstavnici NGO-a i medija iz SR Jugoslavije, Republike Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U ime KRUGA 99 na konefrenciji je učestvovao Sead FETAHAGIĆ.

8.6.2001
Od 08.do 10.06.2001. u sali Otvorenog Univerziteta u Subotici održan je međunarodni trodnevni seminar sa temom “Lokalna samouprava i nacionalne manjine – pravo na maternji jezik i obrazovanje”. Seminar su organizovali Centar za zaštitu prava manjina Sarajevo, Dalmatinski odbor solidarnosti Split i Agencija lokalne samouprave iz Subotice, kao dio zajedničkog projekta “Manjine u lokalnoj samoupravi kao elemenat ostvarivanja pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu”. U radu ovog zanimljivog susreta predstavnika nevladinih organizacija iz SR Jugoslavije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine učestvovali su i članovi KRUGA 99, Esad BAJTAL, Slavko ŠANTIĆ i prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, direktor Centra za zaštitu prava manjina iz Sarajeva.

8.6.2001
Od 08.do 10.06.2001. u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert u Sarajevu je održana dvodnevna konferencija sa temom “REGIONALNA STABILNOST I PITANJE NACIONALNIH MANJINA U JUGOISTOČNOJ EVROPI”. Učestvovali su ugledni znanstvenici i stručnjaci iz Hrvatske, SR Jugoslavije, Makedonije i BiH, među njima i veći broj članova KRUGA 99.

1.6.2001
Helsinški Komitet za ljudska prava u RS 01. i 02.06.2001. u saradnji sa Međunarodnom Helsinškom Federacijom organizovao je u Banjoj Luci konferenciju sa temom “IZGRADNJA POVJERENJA U BiH – MEĐURELIGIJSKI ODNOSI”. Među najaktivnijim učesnicima konferencije bili su članovi KRUGA 99 mgr. Esad BAJTAL, (uvodno izlaganje sa temom “Kako izgraditi međureligijsko povjerenje u bosanskohercegovačkom društvu”), Zlatko DIZDAREVIĆ, fra Marko ORŠOLIĆ, prof. dr Mirjana MALIĆ, prof. dr Miodrag ŽIVANOVIĆ, prof. dr Mustafa OMANOVIĆ i Slavko ŠANTIĆ.

12.5.2001
U organizaciji Foruma demokratske alternative (Sarajevo), Centra za regionalizam (Novi Sad) i Građanskog odbora za ljudska prava (Zagreb) u Sarajevu je 12. i 13.05.2001. održana dvodnevna konferencija Savjeta IGMANSKE INICIJATIVE i ekspertnih timova. U radu ovog skupa učestvovalo je više članova KRUGA 99.

20.3.2001
U organizaciji Fondacije KONRAD ADENAUER u sarajevskom hotelu Holiday Inn 20. i 21. marta /ožujka održan je simpozij “Bosna i Hercegovina u kontekstu (jugoistočno)evropskih integracija”. Simpozij je održan u povodu međunarodnog susreta poslanika iz njemačkog Bundestaga, ruske Dume, republičkih skupština Savezne Republike Jugoslavije, Sabora Republike Hrvatske, te iz Narodne skupštine Makedonije. Poziv su dobili i predstavnici lokalnog političkog vođstva i međunarodne zajednice u BiH. Na simpozijumu je učestvovao i Jakob FINCI, predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99.

26.1.2001
U organizaciji Centra za zaštitu prava manjina u Kući ljudskih prava u Sarajevu održana je rasprava o temi “Poboljšanje pravnog tretmana nacionalnih manjina u BiH”, u kojoj je učestvovalo više predstavnika nacionalnih manjina koje žive u BiH, te predstavnika nekih nevladinih organizacija, među kojima i KRUGA 99.

16.1.2001
Od 16. do 19.01.2001. U Herceg Novom održana VII LJETNA ŠKOLA DEMOKRACIJE, u organizaciji UDRUGE ZA ISTRAŽIVANJE TRANZICIJE K DEMOKRATIJI (TOD-Zagreb-Beograd-New York) i KRUGA 99. Tema ovogodišnje škole bila je “DEMOKRACIJA I SOCIJALNA PRAVDA”. Prva plenarna sjednica održana je sa temom “Kako prevazilaziti nacionalističku ideologiju i praksu”, druga sa temom “Sindikati, nevladine organizacije i socijalna dimenzija tranzicije”, treća sa temom “Aktivnost nevladinih organizacija, sindikata i medija u procesima tranzicije ka demokraciji, razvijenom civilnom društvu i modernoj tržišnoj privredi”, a četvrta sa temom “Bilaterarna i regionalna saradnja nevladinih organizacija, sindikata i medija i njihovo učešće u Paktu za stabilnost Jugoistočne Evrope”. Također su održane i tri posebne radionice: (1) “Budućnost SR Jugoslavije”, (2) “Povratak izbjeglica i raseljenih lica” i (3) “Žene i moć”. Iz KRUGA 99 u radu VII ljetne škole demokracije učestvovali su: prof. dr Mustafa OMANOVIĆ, dr Svetlana BROZ, mgr. Esad BAJTAL, prof. Milica KAJEVIĆ i prof. dr Željko ŠKULJEVIĆ.