Predavanja i tribine (2000)

17.11.2000
U organizaciji Foruma demokratske alternative BiH, Centra za regionalizam iz Novog Sada i Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, u Zagrebu je od 17. do 19. 11. 2000. godine održana Međunarodna konferencija pod nazivom “Perspektive odnosa SR Jugoslavije, Republike Hrvatske i BiH”. U ime KRUGA 99 u radu konferencije učestvovali su prof. dr Vlatko DOLEČEK, Sead FETAHAGIĆ, Gradimir GOJER, prof. dr Ante DOMAZET, Vehid ŠEHIĆ, Mirjana i Igor GALLO, te prof. dr akademik Ivan SUPEK.

12.11.2000
Na univerzitetu Harvard (SAD) dr Svetlana BROZ održala je predavanje sa temom “Dobri ljudi u vremenu zla: značaj i uticaj pozitivnog primjera kao novog metoda u pomirenju”. Predavanje je održano za vladine službenike, u organizaciji Programa za jugoistočnu i centralnoistočnu Evropu. Istovremeno, predstavljeni su i dijelovi njene knjige “Dobri ljudi u vremenu zla”, koja se trenutno prevodi za potrebe Haškog tribunala, a uskoro će doživjeti i svoje češko i poljsko izdanje.

2.7.2000
U Supetru, na otoku Braču od 02.-04.07, održan je trodnevni međunarodni susret nevladinih organizacija sa područja bivše Jugoslavije. Tema susreta bila je “STRATEGIJA DJELOVANJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA”. Susret je održan u organizaciji TOD-a (Udruge za istraživanje tranzicije ka demokraciji), čiji je predsjednik prof. dr Bogdan DENIĆ, koji je, također, i član KRUGA 99. U ime naše asocijacije u radu susreta sudjelovao je magistar Esad BAJTAL, čije je izlaganje izazvalo znatnu pažnju prisutnih sudionika i predstavnika medija.

16.6.2000
Seminar o pravima manjina pod nazivom “PRAVA MANJINA I EVROPSKI I MEĐUNARODNI SISTEMI ZAŠTITE I NJIHOVA UPOTREBA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA” organizovala je Agencija lokalne demokratije (ALD) u Zavidovićima 16. i 17.06.2000. Uvodna izlaganja na ovom dvodnevnom seminaru podnijeli su članovi KRUGA 99 – Esad BAJTAL (“Bosanski sistemi zaštite nacionalnih manjina”), prof. dr Mirjana MALIĆ (“Iskustvo KRUGA 99 i Helsinškog parlamenta građana u promociji i odbrani prava manjina u BiH) i Slavko ŠANTIĆ (“Odnos medija u BiH prema poštivanju prava manjina”). Moderator seminara bio je član KRUGA 99 prof. dr Slavo KUKIĆ.

7.6.2000
Centar za zaštitu prava manjina, kojim rukovodi prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, potrpredsjednik KRUGA 99, organizovao je u Jablanici dvodnevnu radionicu / seminar za mlade Rome. Predavanja su održali prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ (“Manjine i biračko pravo”), prof. dr Slavo KUKIĆ (“Stanje i problemi Roma u BiH”), Slavko ŠANTIĆ (“Prava manjina u sistemu obrazovanja”) i Feriha DRAHOTUSKI (“Ostvarivanje prava manjina – praksa pružanja pravne pomoći Romima”).

2.6.2000
U Kotoru (Crna Gora) održana je dvodnevna Međunarodna konferencija sa temom “PRAVA I STATUS MANJINA U ZEMLJAMA NASTALIM NAKON RASPADA SFRJ”. Konferenciju su od 02. do 04.06.2000. organizovali Forum demokratske alternative BiH i Centar za regionalizam (Novi Sad). U ime KRUGA 99 na konferenciji su učestvovali Sead FETAHAGIĆ, Srđan DIZDAREVIĆ, prof. dr Mirjana MALIĆ i Mirjana GALO (Pula).

27.5.2000
U Mostaru je 27. i 28.05.2000, uz učešće velikog broja predstavnika mnogih nevladinih organizacija iz čitave BiH, održana Konferencija pod nazivom “POVRATAK”. Konferenciju su organizovali Građanski alternativni parlament (GAP), CUPIDO iz Mostara i Forum građana Tuzle. U dvodnevnom radu učestvovali su i članovi KRUGA 99 Srđan DIZDAREVIĆ, Vehid ŠEHIĆ, prof. dr Slavo KUKIĆ i fra Marko ORŠOLIĆ. Na završetku Konferencije objavljena je Deklaracija i izdato saopćenje za javnost.

22.3.2000
Fondacija “Friedrich-Naumann-Stiftung” i Svjetska konferencija religija za mir (WCRP) organizovali su 22. i 23.03.2000, u Banjoj Luci Konferenciju pod nazivom “Svjetske zajednice i demokratija u BiH početkom XXI stoljeća”. U ime KRUGA 99 u radu Konferencije učestvovao je Sead FETAHAGIĆ.

14.2.2000
Bosanskohercegovačku konferenciju o transparentnosti u borbi protiv korupcije sazvao je Visoki predstavnik u BiH ambasador Wolfgang PETRITSCH u Sarajevu. U ime KRUGA 99 na konferenciji je sudjelovao predsjednik prof. dr Vlatko DOLEČEK.

11.2.2000
U organizaciji Foruma demokratske alternative Sarajevo, Centra za regionalizam iz Novog Sada i Demokratskog omladinskog centra iz Banje Luke u Banjoj Luci je od 11. do 13.02.2000održana Međunarodna konferencija pod nazivom “Perspektive bilaterarnih odnosa između SR Jugoslavije i Bosne i Hercegovine”. Konferencija je radila u plenumu i u tri posebna radna stola – za politiku, privredu i kulturu. U radi konferencije učestvovalo je petnaest članova KRUGA 99.