Predavanja i tribine (1999)

12.12.1999
Centar za zaštitu prava manjina kojim rukovodi prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, organizovao je u Kaknju radionicu/seminar za mlade Rome. Rasprava je vođena o temama: “Manjine i biračko pravo u BiH”, “Stanje i problemi Roma u BiH (rezultati Ankete)”, “Prava manjina u sistemu obrazovanja u BiH”, te o praksi pružanja pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti prava manjina u BiH. Voditelji seminara, pored prof. dr Neđe MILIĆEVIĆA, bili su još Slavko ŠANTIĆ, prof. dr Slavo KUKIĆ i Feriha DRAHOTUSKI.

13.11.1999
Na javnoj tribini koju su zajednički organizovali Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99 i PEN Centar BiH gost je bio slovenački književnik Boris A. NOVAK. On je učestvovao u razgovoru o temi “Uloga pisaca u ratu – od angažmana do sramote”. Boris A. NOVAK je istovremeno član obje ove bosanskohercegovačke organizacije.

16.10.1999
Slovensko kulturno društvo “Cankar” organizovalo je javnu tribinu sa temom “Politizacija ekologije”. Na tribini su učestvovali, pored voditelja prof. dra Juraja MARTINOVIĆA, prof. dr Ljubomir BERBEROVIĆ i prof. dr Mustafa OMANOVIĆ, također članovi KRUGA 99.

2.9.1999
U Šipovu (Republika Srpska) od 29. avgusta/kolovoza do 2. septembra/rujna 1999. godine održana je Šesta ljetna škola demokracije i socijalne pravde. Organizatori ovog izuzetno uspješnog skupa predstavnika brojnih nevladinih organizacija sa prostora bivše Jugoslavije bili su: EQO Union-Udruženje za etiku razvoja (Sarajevo), “Žene ženama” – udruženje građanki (Sarajevo), Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99 (Sarajevo) i TOD – Udruga za istraživanje tranzicije ka demokraciji (Zagreb-Beograd-New York). Tema ovogodišnje ljetne škole bila je “Pakt stabilnosti – socijalna, ekonomska, kulturalna i etička obnopva regiona i kooperacija aktera civilnog društva”. U trodnevnom radu ovog skupa učestvovao je veći broj članova KRUGA 99 – Gajo SEKULIĆ, Mirjana MALIĆ, Slavko ŠANTIĆ, Esad BAJTAL, Sead FETAHAGIĆ, Juraj MARTINOVIĆ, Mirjana GALO, Memnuna ZVIZDIĆ, Jadranka MILIĆEVIĆ i Lino VELJAK. Svojim učešćem u raspravama dali su veliki doprinos uspjehu ove škole za demokraciju.

9.7.1999
Forum građana Tuzle organizovao je 9. i 10. jula/srpnja 1999.godine konferenciju pod nazivom “KAKO DO STABILNOSTI JUGOISTOČNE EVROPE”. Konferencija, na kojoj je učestvovao veliki broj članova mnogih nevladinih organizacija, opozicionih političkih stranaka, alternativnih grupacija i predstavnika međunarodnih organizacija, imala je za cilj da definiše odnos demokratske alternative prema raznovrsnim aspektima budućnosti regiona jugoistočne Evrope. Na konferenciji je aktivno sudjelovao i veći broj članova KRUGA 99 – Vladimir BILIĆ, Srđan DIZDAREVIĆ, Zlatko DIZDAREVIĆ, Franjo KOŽUL, Vlatko DOLEČEK, Slavo KUKIĆ, Neđo MILIĆEVIĆ, Nada MLADINA, Senka NOŽICA, Mustafa OMANOVIĆ, Žarko PAPIĆ, Hidajet REPOVAC, Gajo SEKULIĆ i Slavko ŠANTIĆ.

19.3.1999
U Budimpešti je od 19. do 23. marta/ožujka 1999. godine održan radni seminar za predstavnike nekih nevladinih organizacija iz Bosne i hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, pod naslovom “POSLIJE RATA – KREACIJA STANDARDA ZA DRŽAVLJANSTVO I UPRAVU”. Seminar su organizovali Institut za demokratiju u istočnoj Evropi (IDEE) Regionalni ured međunarodne organizacije “Kuća slobode” (FREEDOM HOUSE) iz Budimpešte. Seminar je radio u četiri radne grupe (radionice) i plenarno. Razmatrane su teme: “Status nevladinih organizacija u društvu”, “Sloboda medija”, “Položaj manjina” i “Pitanja državljanstva”. Iz Bosne i Hercegovine na ovom seminaru učestvovali su: Neđo MILIĆEVIĆ, Vlatko DOLEČEK, Slavko ŠANTIĆ (Sarajevo), Slavo KUKIĆ (Mostar), Vehid ŠEHIĆ (Tuzla), Zdravko ZLOKAPA, Branko MORAIT (Banja Luka), Daniela STANOJLOVIĆ (Bijeljina), te studenti prava iz Sarajeva Nina DRAHOTUSKI i Dražen VIDAČKOVIĆ.