Predavanja i tribine (1998)

27.11.1998
Centar za zaštitu prava manjina i KRUG 99, u saradnji sa Odjelom za demokratizaciju O.S.C.E. – Misije za BiH, orgaanizovali su u Travniku 27. i 28. novembra / studenog 1998. godine seminar sa temom “Zakonsko uređivanje izbora u BiH”. U radu ovog seminara učestvovali su mnogi istaknuti stručnjaci za pravo iz čitave BiH, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, institucija i ambasada zemalja Kontakt-grupe u našoj državi. Značajan doprinos veoma iscrpnoj i konstruktivnoj raspravi dali su i brojni članovi KRUGA 99 koji su učestvovali u radu ovog seminara – Senka NOŽICA, prof. dr Vlatko DOLEČEK, prof. dr Juraj MARTINOVIĆ, Srđan DIZDAREVIĆ, Sead FETAHAGIĆ. Slavko ŠANTIĆ, Azrija PIRALIĆ, prof. dr Slavo KUKIĆ i prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, direktor Centra za zaštitu prava manjina. Jedinstveno stanovište učesnika seminara je da Dejtonski ustav zaslužuje punu podršku i da smo još na samom početku njegove implementacije, a ona zavisi, prije svega, od nas samih. To ipak ne znači da je on nedodirljiv i nepromjenljiv. Naprotiv, konstruktivnim i afirmativnim odnosom prema njegovim rješenjima treb ga, istovremeno, kritički promišljati i nuditi u njemu nov i bolja rješenja. Učesnici seminara dali su punu podršku naporima Ureda Visokog predstavnika da se intenzivira rad na izradi i donošenju novog izbornog zakonodavstva.

3.9.1998
Od 3. do 6. septembra 1998. godine u Beču je održana Međunarodna konferencija sa temom: “BOSANSKI IDENTITET – IDENTITET DRŽAVE”. U radu ovog skupa aktivno su učestvovali i članovi KRUGA 99 Sead FETAHAGIĆ, akademik Dževad JUZBAŠIĆ, fra Marko ORŠOLIĆ, akademik, Juraj MARTINOVIĆ i akademik Vladimir PREMEC.

28.8.1998
U organizaciji Centra za zaštitu prava manjina Sarajevo, Verona foruma iz Brisela, Media Plana Sarajevo/Banja Luka i Instituta za tranziciju u novinarstvu (UT) iz Londona u Travniku je 28. i 29. avgusta 1998. godine održan dvodnevni seminar pod nazivom “MEDIJI I MANJINE”. Članovi KRUGA 99 imali su veoma zapaženu ulogu u radu ovog skupa. Zoran UDOVIČIĆ je direktor MEDIA PLANA i organizator susreta na kojem je predstavljen projekat “NOVE MANJINE”, čiji je korodinator Rada GAVRILOVIĆ iz Brisela, član KRUGA 99, a tokom seminara zapažena uvodna izlaganja podnijeli su članovi KRUGA 99 prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ (“Ustavni položaj naroda i manjina u BiH”) i prof. dr Slavo KUKIĆ (“Mediji i manjine”). U radu seminara i u raspravi o položaju manjina učestvovao je, takođe, i Slavko ŠANTIĆ.

8.8.1998
U organizaciji Udruženja građana “Demokratski krug” u Bihaću je u subotu, 8. avgusta 1998. godine održana Javna tribina sa temom “Ideologija kao forma javnog komuniciranja”. Veoma zapaženo učešće u radu ove tribine imali su članovi KRUGA 99 Srđan DIZDAREVIĆ, Sead FETAHAGIĆ i Slavko ŠANTIĆ. Ova javna tribina održana je u okviru realizacije šireg projekta pod nazivom “Postanimo publika”.

16.7.1998
U organizaciji Internacionalog multireligijskog interkulturalnog centra (MIC) iz Sarajeva, koje veoma uspješno vodi član KRUGA 99 fra Marko ORŠOLIĆ, u Banjoj Luci je 15. i 16. jula 1998. godine održan dvodnevni seminar o međureligijskom dijalogu. “Komunisti su religiju marginalizovali, a nacionalisti je zloupotrebljavaju. Došlo je vrijeme da religiju iskoristimo da ona upotpunjuje ljudski život. Tri mono-teističke religije na ovim prostorima treba da rade na pomirenju Boga i čovjeka i ljudi međusobno”, rekao je fra Marko ORŠOLIĆ.

23.4.1998
Član KRUGA 99 arh. Borislav SPASOJEVIĆ u četvrtak, 23. aprila 1998. godine u prostorijama Franjevačke biskupije održao je predavanje o temi “Češki arhitekti u Sarajevu i Bosni i Hercegovini”. Arh. Mr Borislav SPASOJEVIĆ je, inače, specijalist za arhitekturu austrougarskog perioda u BiH i posebno Sarajevu. Predavanje je održano u saradnji sa Udruženjem Čeha u Sarajevu i Franjevačkom biskupijom.