Sesije KRUGA 99 – hronologija

 

Datum: Teme: Uvodničari/govornici:
12.01.2014. “AKTUELNE VANJSKE I UNUTRAŠNJE PRIJETNJE DRŽAVNOSTI I SUVERENITETU BiH” dr. Denis BEĆIROVIĆ
19.01.2014. “KULTURA PATRIOTIZMA I PATRIOTIZAM KULTURE” gdin.Gradimir GOJER,
26.01.2014. “ŽENEVSKI SPORAZUM O IRANSKOM NUKLEARNOM PROGRAMU I RAZVOJ BLISKOG ISTOKA “ Ambasador Nj. E. g-din Seyed Hossein RAJABIIslamska Republika IRAN
02.02.2014. “KLIMATSKE PROMJENE I BiH” Akademik Taib   ŠARIĆprof.dr Tarik KUPUSOVIĆprof.dr Senad OPRAŠIĆ
09.02.2014. “BIH IZMEĐU SOCIOEKONOMSKIH ZAHTJEVA I REZOLUCIJE EVROPSKOG PARLAMENTA “ prof.dr. Lada Sadikovićprof.dr. Senadin Lavićprof.dr. Zlatan Delić
16.02.2014. “KAKO DALJE IZ SOCIJALNOG BUNTA? “ prof.dr. Salih FOČOprof.dr. Anton JEKAUCprof.dr. Suad KURTĆEHAJIĆ
23.02.2014. “KAKO STABILIZIRATI DRŽAVNE INSTITUCIJE?”” gdin.Nermin NIKŠIĆ, PREMIJER FEDERACIJE BiH
02.03.2014. “AMERIČKI ANGAŽMAN U BiH” gdin Thomas MESAvršilac dužnosti zamjenika šefa Misije SAD-a u BiH
09.03.2014. “DA LI VRAĆANJEM NA USTAV REPUBLIKE BIH DEBLOKIRATI DEMOKRATSKI POREDAK?! “ prof.dr.Ivo KOMŠIĆgdin.Miro LAZOVIĆprof.dr. Ćazim SADIKOVIĆ
16.03.2014. “UČVRŠĆIVANJE PRIJATELJSKIH ODNOSA I PERSPEKTIVE SURADNJE IZMEDJUBOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE – NOVA FAZA” Nj.E. gosp. Eid M. Al-ThakafiAmbasador Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovine
23.03.2014. “PRESUDA ZA GENOCID NE MOŽE BITI MRTVO SLOVO NA PAPIRU U MEĐUNARODNOM PRAVNOM PORETKU!” prof.dr. David PETTIGREW
28.03.2014. “BIH U PROCJEPU PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI- KAKO DALJE? “(Obilježavanje stogodišnjice 1. svjetskog rata,građanski protesti u BiH, Ukrajina i stabilnost u regionu) Nj.E. Roland Gillesambasadora Republike Francuske u BiH
06.04.2014. “ŠESTOAPRILSKE POUKE NEZAVISNOSTI BIH,OPSADE I ODBRANE SARAJEVA” General Hasan EFENDIĆprof.dr. Ćazim SADIKOVIĆdr. Sanko PANDUR
13.04.2014. “ULOGA PRIVATNOG SEKTORA I DRŽAVE U PRIVLAČENJU DIREKTNIH STRANIHINVESTICIJA U BIH” gosp. Amer BUKVIĆdirektor BBI
27.04.2014. “RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE UGRADOVIMA BIH” Akademik Mirko PEJANOVIĆEmdžad GALIJAŠEVIĆ, načelnik Općine BihaćNedžad KOLDZO, načelnik Općine Novo SarajevoIbrahim HADŽIBAJRIĆ, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo
11.05.2014. “FAŠIZAM (NI)JE POBJEĐEN?! “ prof.dr Dubravko LOVRENOVIĆDopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH
18.05.2014. “INSTITUCIJE, KLIMATSKE PROMJENE IPOPLAVE U BIH” gdin.Almir BIJEDIĆ, direktor Hidrometereološkog zavoda FBiHgdin. Željko MAJSTOROVIĆ, klimatolog
25.05.2014. “LIDERSTVO U OBNOVI PRIVREDE I OTKLANJANJU POSLJEDICA PRIRODNE KATASTROFE” Safudin Čengić, Centrotrans, Predsjednik udruženja poslodavaca FBiH
Venan Hadžiselimović, HIFA Group, izvršni direktor
dr Sanjin Halimović, Ministar razvoja i poduzetništva FBiH
Džemal Memagić, Alma-Ras, osnivač i vlasnik
01.06.2014. “ZAŠTO BIH JOŠ NIJE OTPOĆELA PREGOVOREZA PRISTUPANJE U EU? “ gdin. Senad ŠEPIĆ,poslanik u PS BiH i član Delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope
08.06.2014. “IZMEĐU IDEOLOGIJE I NAUČNO UTEMELJENE INTERPRETACIJE SARAJEVSKOGATENTATA 1914. GODINE” prof.dr. Zijad ŠEHIĆ
15.06.2014. “DESTRUKCIJA I AUTODESTRUKCIJA DRUŠTVA I DRŽAVE BIH” prof.dr. Hazim BAŠIĆ, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Sarajevuprof.dr. Ismet DIZDAREVIĆ,gdin. Gradimir GOJER, reditelj i književnikdoc.dr. Dženana HRUSTEMOVIĆ, odsjek za psilogiju FilozofskogFakulteta u Sarajevugdin.Milan TRIVIĆ, novinar, Direktor Radija BiH
22.06.2014. “KAKO RIJEŠITI BOSANSKOHERCEGOVAČKO PITANJE?” Dr Marko ATTILA HOARE
Faculty of Arts and Social Sciences
Kingston University, London

 

 

Datum: Teme: Uvodničari/govornici:
06.01.2013. “NACIONALNA EMANCIPACIJA I PARAINSTITUCIJE” gdin. Hadžem HAJDAREVIĆprof.dr Senadin LAVIĆ
13.01.2013. “IZAZOVI RAZVOJA KINE” NJ.E. Wang FUGUO(ambasador NR KINE u BiH)
20.01.2013. “SAMO KOOPERACIJOM DOMAĆIH I INOSTRANIH   INTELEKTUALNIH I POLITIČKIH AKTERA DO NOVOG USTAVA BIH” prof.dr. Anton BEBLERprof.dr. Lada SADIKOVIĆ
27.01.2013. “BITI SA VREMENOM- SULEJMAN REDŽIĆ” akademik Ljubomir BERBEROVIĆAdil KULENOVIĆprof.dr Hidajet REPOVACprof.dr. Tarik KUPUSOVIĆakademik Vladimir PREMEC
03.02.2013. “KAKO OSTVARITI PRAVO NA ZDRAVLJE U BiH?” dr. Bakir NAKAŠ(direktor Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah NAKAŠ”)
10.02.2013. “DA LI JE REFORMA POLICIJE POSTIGLA CILJ:
SIGURNOST GRAĐANA?”
dr.Taib SPAHIĆ(direktor Policijske akademije FBiH)
17.02.2013. “DA LI JE BH.UMJETNOST DOVOLJNO ANGAŽIRANA? “ mr. Damir NIKŠIĆ(magistar umjetnosti)
24.02.2013. “KAKO IZ KRIZE FEDERACIJE BiH?” gdin.Fehim ŠKALJIĆ(predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH)
03.03.2013. “LEGALNOST NEZAVISNOSTI I ANTIUSTAVNE DESTRUKCIJE BiH” prof.dr Ćazim SADIKOVIĆ
10.03.2013. “DRŽAVNA IMOVINI ILI IMOVINA DRŽAVE?” gospodin Muharem CERO
17.03.2013. “REFORMA ZDRAVSTVENOG SISTEMA IZMEĐU ŽELJA I MOGUĆNOSTI” prof.dr Rusmir MESIHOVIĆ( Ministar zdravstva FBiH )
24.03.2013. “DA LI SU OKONČANI BALKANSKI RATOVI?”
POVODOM STOGODIŠNJICE BALKANSKIH RATOVA
prof.dr Džemal SOKOLOVIĆ( Univerzitet u Bergenu -Norveška)
07.04.2013. “NASTAVAK URBICIDA ILI RENESANSA GLAVNOG GRADA“ prof.dr Ivo KOMŠIĆ( Gradonačelnik Sarajeva)
14.04.2013. “KO JE ODGOVORAN ZA SIROMAŠTVO I KAKO DALJE?” prof.dr Dragoljub STOJANOV
21.04.2013. “DA LI SU TELEKOMUNIKACIJE FAKTOR STABILNOSTI I RAZVOJA BiH?” Mr.Nedžad REŠIDBEGOVIĆ(generalni direktor BHTelecoma)
28.04.2013. “KAKO ČITATI ETNOGENEZU STANOVNIŠTVA BiH?” prof.dr Ibrahim PAŠIĆ
12.05.2013. “KAKO POBOLJŠATI ZABRINJAVAJUĆE   LOŠE STANJE U EKONOMIJI BOSNE i HERCEGOVINE?” prof.dr Duljko HASIĆ(ekonomski analitičar)
19.05.2013. “ZAUSTAVITE DESTRUKCIJU DRŽAVE I DRUŠTVA ILI ODLAZITE!” prof.dr Hidajet REPOVAC (FPN)prof.dr Senadin LAVIĆ (FPN)
16.05.2013. “KAKVE USTAVNE PROMJENE?” fra.Luka MARKEŠIĆ(HNV)prof.dr Lada SADIKOVIĆ (KRUG 99)gdin.Miladin VIDAKOVIĆ(SGV-PR)prof.dr. Omer IBRAHIMAGIĆ(VKBI)
02.06.2013. “KAKAV SISTEM VRIJEDNOSTI ?   –
PRILOG STVARANJU NOVOG DRUŠTVA”
prof.dr Nikica GABRIĆ(predsjednik Nacionalnog foruma Hrvatske)
09.06.2013. “KOME JE POTREBNA TRAJNA KRIZA U BiH?” gdin.Živko BUDIMIR,predsjednik Federacije BiH
16.06.2013. “STANJE SIGURNOSTI U BiH” gdin.Fahrudin RADONČIĆMinistar sigurnosti BiH
23.06.2013. “URUŠAVANJE DRŽAVNOG IDENTITETA I DRUŠTVENI AKTIVIZAM” gdin.Zija DIZDAREVIĆ(novinar)
30.06.2013. “NACIJA PROTIV GRAĐANA” prof.dr Zlatko HADŽIDEDIĆ
08.09.2013. “BALKANSKA KRČMA” I ANGAŽMAN LJEVICE
(OD MIROSLAVA KRLEŽE DO MIRKA KOVAČA)
gdin.Gradimir GOJER
15.09.2013. “KAKO DO KOMPROMISA I TRAJNE STABILNOSTI U BiH?” gdin.Martin RAGUŽ(predsjednik HDZ 1990)
22.09.2013. “POPIS STANOVNIŠTVA IZMEĐU STATISTIČKE ČINJENICE I DRUŠTVENIH I POLITIČKIH KONSEKVENCI” prof.dr Jusuf ŽIGAprof.dr Mirko PEJANOVIĆgdin. Zdenko MILINOVIĆ(direktor Agencije za statistiku BiH)
29.09.2013. “NE ETNIČKOJ SEGREGACIJI U IMPLEMENTACIJI PRESUDE” SEJDIĆ-FINCI”! prof.dr Ćazim SADIKOVIĆprof.dr. Slavo KUKIĆ
06.10.2013. “UKIDANJEM IZBORNOG PRAVA GRAĐANA BIH BRISELSKI SPORAZUM JE ANTIEVROPSKI!” gdin.Dervo SEJDIĆprof.dr Lada SADIKOVIĆprof.dr Džemal SOKOLOVIĆ
13.10.2013. “IMPLEMENTACIJA PRESUDE SEJDIĆ-FINCI U PROCJEPU ETNIČKOG I GRAĐANSKOG” prof.dr Zlatko LAGUMDŽIJA
20.10.2013. “EVROPA NE SMIJE OSTAVITI BOSNU NA CJEDILU!” Bernard HENRY –LÉVY(francuski pisac i filozof)
27.10.2013. “KAKO DOSLJEDNOM PRIMJENOM KONVENCIJE UN ZAŠTITI INTERESE BiH NA MORU” dr.sc. Izet BAJRAMBAŠIĆ(pomoćnik ministra u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH) gdin.Amer KAPETANOVIĆć(pomoćnik Ministra vanjskih poslova za biletaralne odnose
03.11.2013. “PRINCIPI LOKALNE SAMOUPRAVE I ISKUSTVA SARAJEVA” mr. Ibrahim HADŽIBAJRIĆ(Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo )
10.11.2013. “POLITIKA SAD-a PREMA BiH – OD AKTIVNE PODRŠKE KONSOLIDACIJI DRŽAVE DO PASIVNOG   PROMATRANJA” prof.dr. Zarije SEIZOVIĆprof.dr. Harry MILLER
17.11.2013. “DRŽAVNO PRAVOSUĐE POD POLITIČKIM PRITISKOM!” gospođa Meddžida KRESO(Predsjednica Suda BiH)
27.11.2013. “ODLUKE ZAVNOBIH-a I BUDUĆNOST   BOSNE I HERCEGOVINE” prof.dr. Josip BAOTIĆgdin. Slavko ŠKRBIĆ, učesnik NOR-a ,prof.dr. Suad KURTĆEHAJIĆ Referenti: akademik Mirko PEJANOVIĆ, prof.dr. Senadin LAVIĆ, gdim.Muhamed BEŠIĆ
01.12.2013. “ILI BIH U NATO, ILI, POTENCIALNO, NATO TRUPE U BiH! “ gdin. Ole FAUSKE(Zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo)
08.12.2013. “ETNO POLITIKE PROTIV GRAĐANSKIH PRAVA U BiH!” gdin.Jakob FINCI ,Dr.Ilijaz PILAVProf.dr Lada SADIKOVIĆ
15.12.2013. “POLITIKOM SUOČAVANJA SA PROŠLOSTI SPRIJEČITI SUKOBE U BUDUĆNOSTI!” Akademik Slavo KUKIĆ, by Skype gdin.BrankoTODOROVIĆ, Izvrsni direktor  Helsinskog odbora za ljudska prava u RSdr.sci. Mujo BEGIĆ,gđa. Aleksandra LETIĆ, Helsinski odbor za ljudska prava u RS
22.12.2013. “EVROPSKE INTEGRACIJE I IPA- AKTUELNI IZAZOVI” gđa.Nevenka SAVIĆdirektorica Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiHgđa.Zara HALILOVIĆpomoćnica direktorice,šefica Sektora za koordinaciju pomoći EU BiH uDirekciji za evropske integracije

 

Datum: Teme: Uvodničari/govornici:
15.01.2012. “ŠTA NAS VRAĆA U DEVEDESETE?” dr. ZVONKO JURIŠIĆ
22.01.2012. ŠTA SU KLJUČNI POLITIČKI IZAZOVI U BOSNI i HERCEGOVINI? gdin Bakir IZETBEGOVIĆ(član Predsjedništva Bosne i Hercegovine)
29.01.2012. “SRBI U FEDERACIJI BIH” Gdin SRETKO RADIŠIĆ(predsjednik SGV – PR)
19.02.2012. “20 GODINA NEZAVISNOSTI I SUVERENOSTI BOSNE I HERCEGOVINE” Prof.dr   OMER IBRAHIMAGIĆ
26.02.2012. “KAKO UČINITI DA 2012 – ta BUDE EU GODINA ZA BOSNU I HERCEGOVINU” NJ.E. gospodin Peter SØRENSEN (Ambasador,Šef delegacije EVROPSKE UNIJE U i specijalni predstavnik EU u BiH)
04.03.2012. “ŠTA JE BUDUĆNOST SREBRENICE?” ĆAMIL DURAKOVIĆ(zamjenik načelnika Srebrenice)
11.03.2012. “ARAPSKO PROLJEĆE – IZVORI I PROTIVRJEČNOSTI?” Prof.dr REŠID HAFIZOVIĆ
18.03.2012. “ČISTA RIJEKA MILJACKA?” Prof.dr TARIK KUPUSOVIĆ(direktor Instituta za hidrotehniku )
25.03.2012. “KA RAVNOPRAVNOSTI JEZIKA” Prof.dr JOSIP BAOTIĆ
01.04.2012. “RATNO IZVJEŠTAVANJE I IDEJA INTERVENCIJE -20 GODINA NAKON OPSADE SARAJEVA” Gdin. REMY OURDAN(novimar Le Monda , ratni izvještač iz Sarajeva)
22.04.2012. “BIH I VIJEĆE EVROPE.UGOVORENI BRAK ILI ISTINSKA LJUBAV” H.E. Mrs. MARY ANN HENNESSEY( šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu
06.05.2012. “POLITIKA IRANA, REFLEKSIJE ISLAMSKE REVOLUCIJE I AKTUELNA SITUACIJA NA BLISKOM ISTOKU I U IRANU” NJ.E. gospodin GHOLAMREZA YOUSUFI
( ambasador Islamske Republike IRAN)
13.05.2012. “KUDA IDE BH POLITIČKA SCENA? Prof.dr MLADEN IVANIĆ (predsjednik PDP-a)
20.05.2012. “IZAZOVI IDENTITETA – BOŠNJACI IZMEĐU VJERSKE SKUPINE I NACIJE?! “ MUAMER ef. ZUKORLIĆ (muftija sndžački)
27.05.2012. “KAKO POMAGATI GLADNE? “ Fra. MILJENKO STOJIĆ(CARITAS),RATKO OROZOVIĆ(DOBROTVOR)JAKOB FINCI(LA BENELOVENCIJA)dr.HAJRUDINŠAHIĆ(MERHAMET)
03.06.2012. “RELIGIJSKI EKSTREMIZAM I SEKULARIZAM “ prof.dr MIRSAD PRIGANICA
10.06.2012. “KAKO IZ POLITIČKE KRIZE U BiH?” Gdin.SULEJMAN TIHIĆ (predsjednik SDA)
17.06.2012. “BiH U OČIMA BRISELA- BRISEL U OGLEDALU BiH” Prf.dr ZORAN PAJIĆ
24.06.2012. “VLADA NARODNOG JEDINSTVA-SPAS ZA BiH?” gdin. Jerko IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ (zamjenik premijera FBiH i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član Predsjedništva NSRzB )
01.07.2012. “VANREDNI IZBORI – IZLAZ IZ POLITIČKE KRIZE?” gdin. Živko BUDIMIR (predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine)
08.07.2012. “SREBRENICA – PREISPITIVANJE SAVJESTI I CINIZAM POLITIKE” prof.dr Senadin LAVIĆ (FPN) doc.dr Suad KURTĆEHAJIĆ (FPN) profesor Fija AVDIĆ, profesor iz Srebrenice
16.09.2012. “IZOLACIONIZAM, SEPARATIZAM I MIR U BiH” akademik Muhamed FILIPOVIĆ
23.09.2012. “DISPERZIJA ZNANJA U FUNKCIJI PODIZANJA ZDRAVSTVENIH STANDARDA U BIH “ Dr. Ibrahim TERZIĆ (BH Centar za srce, Tuzla)
30.09.2012. “BOSNA I HERCEGOVINA – POMORSKA DRŽAVA?” Prof.dr Ibrahim BUŠATLIJA ,Munir JAHIĆ ,Kemal KARKIN, Ševal KOVAČEVIĆ
14.10.2012. “(NE)RAZUMNOST POSTIZBORNIH POLITIKA U BiH” prof.dr. Esad ZGODIĆ
21.10.2012. BEZVIZNI REŽIM I POLITIKA AZILA U EU I BiH” dr.sc. Suvad KONAKOVIĆ (ekspert za međunarodno pravo i član Kruga 99)
04.11.2012. “NARODNA VOLJA I POLITIČKA KRIZA U BiH” gdin. Amir ZUKIĆ(generalni sekretar SDA)
11.11.2012. “HIDROENERGIJA I ALTERNATIVE – RAZMATRANJE OKOLIŠNIH ASPEKATA” prof.dr. Tarik KUPUSOVIĆ (direktor Instituta za hidrotehniku Sarajevo)
18.11.2012. “KO I KAKO ODMRZAVA “ZAMRZNUTI KONFLIKT” Miro LAZOVIĆ(biši predsjednik Skupštine Republike BiH i podpredsjednik SDU)
25.11.2012. “DUH ZAVNOBIH-a NE MOGU UNIŠTITI POLITIČKI PIGMEJCI!” akademik Ljubomir BERBEROVIĆ
02.12.2012. “NUŽNOSTI RENESANSE GLAVNOG GRADA” gdin. Jakob FINCI
09.12.2012. “LJUDSKA PRAVA U BIH-REFLEKSIJE NA INTEGRACIJSKE PROCESE”
gđa. Mary Ann Hennessey ( šefica ured Vijeća Evrope u BiH )
16.12.2012. “DA LI JE ANTIDEJTONSKA RETORIKA SAMO GOVORNIČKA VJEŠTINA? Suad KURTĆEHAJIĆ ( profesor na FPN-a )
23.12.2012. “HRIŠĆANSTVO U ERI GLOBALIZACIJE” dr.Boris BRAJOVIĆ (varedni profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta sv.Vasilije Ostroški u Foči )

 

Okrugli sto – konferencija
11.04.2012. OD BALKANSKIH RATOVA DO BALKANSKOG MIROVNOG PROJEKTA ORGANIZACIJA SARAJEVSKE RADIONICE “REGIONALANA INTEGRACIJA” Prof. Ljubomir Berberović, Vice President of Circle 99Guest of Honor, Ambassador of the Republic of Turkey, HE Ahmet YıldızMesut Özcan, Vice President of SAM, MFAProf. Sulejman Redžić, President of Circle 99, Prof. Vladimir Premec, member of Presidency of Circle 99Assoc. Prof. Birgül Demirtaş, TOBB-University of Economy and TechnologyAss. Prof. Esref Kenan Rasidagic, University of SarajevoProf. Mirko Pejanović, ex member of BH PresidencyMehmet Kemal Bozay, Chief Advisor to the Under Secretary, MFA, Tuncay Babalı, Head of Department for Human Resources, MFAProf. Slavo Kukić, University of Mostar, Member of Circle 99Prof. Dr. Cezmi Erarslan, Atatürk High Institution of Culture, Language and History under the Prime MinistryProf. Lada Sadiković, Member of Presidency of of Circle 99

 

Promocija Knjiga
28.01.2012. KNJIGA SEADA FETAHAGIĆA”IZ POZADINE””TRGOVINA DOMOVINOM””PRODAJEM ŽIVOT“ Prof.dr VLATKO DELEČEKProf.dr MIRKO PEJANOVIĆSLAVKO ŠANTIĆFERID DURAKOVIĆProf.dr JURAJ MARTINOVIĆ

 

Datum: Tema: Uvodničari/govornici:
16.01.2011. “EKONOMSKA CIJENA PODJELJNE BOSNE I HERCEGOVINE” Akademik BORIS TIHI
23.01.2011. “ENERGETIKA BIH I OKOLINA – STANJE I MOGUĆNOSTI           ODRŽIVOG RAZVOJA?” Prof. dr. ALEKSANDAR KNEŽEVIĆ
30.01.2011. “BOSNA I HERCEGOVINA – JUČER, DANAS, SUTRA “ akademik MUHAMED FILIPOVIĆ
06.02.2011. “SPOLJNO-POLITIČKA POZICIJA BOSNE I HERCEGOVINE U KONTEKSTU   USPOSTAVE POSTIZBORNE VLASTI” gospodin BAKIR IZETBEGOVIĆ
(član Predsjedništva Bosne i Hercegovine)
13.02.2011. “RUSKA DIPLOMACIJA NA BALKANU I U BOSNI I HERCEGOVINI“ nj.e. ALEKSANDAR BOCAN –HARČENKO
(ambasador Ruske Federacije)
20.02.2011. “PODRŽIMO BOSNU I HERCEGOVINU – APEL BH INTELEKTUALACA” akademik prof. dr. VLADIMIR PREMEC,
profesor dr. MURIZ OSMANAGIĆ,
akademik prof. dr. DEJAN MILOŠEVIĆ
27.02.2011. “POLITIKA HRVATA I NEOVISNA BOSNA I HERCEGOVINA” prof. dr. DRAGAN ČOVIĆ
(predsjednik HDZ BiH)
06.03.2011. “JOVAN DIVJAK – PARADIGMA BIH “ prof.dr.MIRKO PEJANOVIĆ
prof.dr.EJUP GANIĆ,
STJEPAN KLJUJIĆ ,
MIRO LAZOVIĆ,
ZAIM BACKOVIĆ
13.03.2011. “LJEVICA I KRIZA KULTURE” prof.dr. ESAD ZGODIĆ,GRADIMIR GOJER
20.03.2011. “KOJE SU PREPREKE ZA INVESTIRANJE U BIH? –
U susret Sarajevo Business Forumu “
gdin. AMER BUKVIĆ
generalni direktor BBI u Sarajevu
27.03.2011. “KORIJENI POLITIČKE KRIZE U FEDERACIJI BiH” prof.dr. SLAVO KUKIĆ
03.04.2011. “LIBIJA – BOSNA I HERCEGOVINA, jučer, danas, sutra” nj.e. g. FERHAT ŠETA
(ambasador BiH u Libiji)
10.04.2011. “BiH-POLA GODINE POSLIJE “ prof.dr. ZLATKO LAGUMDŽIJA
(predsjednik SDP-a BiH )
17.04.2011. “MEDIJI U PROCJEPU IZMEĐ PROFESIONALNEETIKE I POLITIČKE MANIPULACIJE” gospođa ELVIRA BEGOVIĆ,
gospodin ZEHRUDIN ISAKOVIĆ (dirtektor FENA-e)
08.05.2011. “BOSNA I HERCEGOVINA SE BRANI ANTIFAŠIZMOM” Nj.e. g. ŽELJKO KOMŠIĆ , član Predsjedništva BiH
15.05.2011. “AKTUELNA PROBLEMATIKA ODRŽIVOG POVRATKA U RS – Zakon o katastru RS?” gdin. MIRSAD DŽAPO
gdin. MUJO HADŽIOMEROVIĆ
22.05.2011. “POLITIČKE PRILIKE U BiH –REFLEKSIJE NA FEDERACIJU BiH” nj. e. g. ŽIVKO BUDIMIR
predsjednik Federacije BiH
29.05.2011. “DUH PORUKA IVANA PAVLA II I PRAKSA VJERSKIH ZAJEDNICA U BiH” prof. VLATKO KRALJEVIĆ,
ex Ambasador BiH u Vatikanu
05.06.2011. “BOSNA I HERCEGOVINA IZ PERSPEKTIVE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA” nj. e. g. PATRICK MOON
(AMBASADOR SAD-a u BiH )
12.06.2011. “BOSNA I HERCEGOVINA NA PUTU EUROATLANTSKIH INTEGRACIJA IZ PERSPEKTIVE FEDERACIJE BIH” g. dr. sci. DENIS ZVIZDIĆ
(
Predsjedavajući Predstavničkog doma Federacije BiH)
19.06.2011. “B I H MULIETNIČKA DRŽAVA IZ PERSPEKTIVE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKE U BIH – ULOGA DIJALOGA” Nj.E. G. Vladika zahumsko-hercegovački i primorski GRIGORIJE
18.09.2011. “BIH NA PUTU EVROPSKIH INTEGRACIJA” Gdin. DRAGAN ČAVIĆ
25.09.2011. “BOSNA I HERCEGOVINA U USLOVIMA SPECIJALNOG RATA” General FIKRET MUSLIMOVIĆ
02.10.2011. “OBNOVA TUŽBE BOSNE I HERCEGOVINE PROTIV SRBIJE I CRNE GORE – MORALNI OSNOV” Prof.dr SENADINLAVIĆ (predsjednik BZK “PREPOROD”)
09.10.2011. “POLITIKA AUSTRIJE U BOSNI I HERCEGOVINI -JUČER, DANAS , SUTRA” Nj.E. Dr. Sci. DONTUS KOCK, Ambasador Republike Austrije u BiH.
16.10.2011. “SRBIJA IZMEĐU KOSOVA I BOSNE I HERCEGOVINE “ gospodin AZEM VLLASI ( politički analitičar )
23.10.2011. “GLOBALIZACIJA I SIROMAŠTVO- REFLEKSIJE NA BOSNU I HERCEGOVINU “ Prof.dr ANTON JEKAUC(ekonomski analitičar)
30.10.2011. “ČEMU KULTURA? Prof. HARIS PAŠOVIĆ (reditelj i direktor East West centra)
13.11.2011. “AUTENTIČNI BOSANSKI GOVOR” prof.dr. DŽEVAD JAHIĆ
20.11.2011. “ZAŠTO JE DEJTONSKI SPORAZUM “LUĐAČKA KOŠULJA” prof.dr. ĆAZIMSADIKOVIĆ
27.11.2011. “ZAŠTO JE ŽRTVA KRIVA(C)?” akademik VLADIMIR PREMEC, prof.dr ISMET DIZDAREVIĆ gdin MIRO LAZOVIĆ
04.12.2011. “FAŠIZAM BEZ MIMIKRIJE -GOVOR O BOŠNJACIMA” prof.dr HUSNIJAKAMBEROVIĆ (direktor Instituta ua historiju Sarajevo)
11.12.2011. “SIGURNOSNI IZAZOVI U BOSNI I HERCEGOVINI “ gospodin SAADIK AHMETOVIĆ (ministar sigurnosti BiH)
18.12.2011. “ŠTA JE ALTERNATIVA ZA IZLAZAK IZ KRIZE BOSNE I HERCEGOVINE? gospodin FAHRUDIN RADONČIĆ(predsjednik SBB BiH)

 

Datum: Tema: Uvodničari/govornici:
11.04.2010. “U SUSRET SOLUNU 2 U SARAJEVU “ Prof.dr. MILE LASIĆ
25.04.2010. “ZAŠTO SE “SUDI” GANIĆI I DOBROVOLJAČKOJ Gdin DAMIR ARNAUT , gdin JOVAN DIVJAK,gdin STJEPAN KILJUJIĆ
09.05.2010. ” DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM-DAN EUROPE PRED IZAZOVIMA “ Gospodin, JURE GALIĆ,gospodin GRADIMIR GOJER ,prof.dr. DŽEVAD SOKOLOVIĆ
21.05.2010. “U SUSRET SARAJEVSKOM SAMITU EU-ZAPADNI BALKAN NJ.E. ALEJANDRO SAN MARTIN (ambasador Španije)
30.05.2010. “ULOGA TURSKE NA SAMITU U SRAJEVU2010.-REFLEKSIJE NA BiH“ NJ.E.VEFZHAN OCAK(ambasador Turske)
06.06.2010. “PALESTINA DANAS” NJ.E.KHALED ALATRASH, gosp. MLADEN MARIĆ
19.09.2010. “IZBORI:NAPREDAK ILI PUT U KATASTROFU” Prof.dr. ĆAZIM SADIKOVIĆ, dr.SUAD ARNAUTOVIĆ
26.09.2010. “USLOVLJENOST TRAJNOG MIRA I STABILONOSTI BiH –REZULTATI IZBORA” Fra.LUKA MARKEŠIĆ,gdin VELJO DROCA,gdin MUFID MEMIJA,
10.10.2010. “ZAŠTO JE ŽELKO KOMŠIĆ IZBORNI FENOMEN?” Prof.dr SLAVO KUKIĆ,prof.dr ASIM MUJKIĆ
17.10.2010. “GRAĐANSKA SIGURNOST I REGIONALNA STABILNOST” Akademik prof.dr.EJUP GANIĆ
24.10.2010. “KAKO ZAUSTAVITI POLITIČKO NASILJE” Prof.dr IVO KOMŠIĆ
31.10.2010. “BiH – SIMBOL I ZAGONETKA” Prof.dr FRANJO TOPIĆ
07.11.2010. “KAKO ČITATI “DUH” USTAVA BiH” NJ.E. CAROLINE RAVAUD,prof.dr. LADA SADIKOVIĆ
21.11.2010. “BiH -15.GODINA NAKON DEYTONA” Prof.dr. HARIS SILAJDŽIĆ
28.11..2010. “BIH NA TEMELJIMA ZAVNOBIHA Prof.dr.TOMISLAV IŠEK
31.10.2010. “BiH – SIMBOL I ZAGONETKA” Prof.dr FRANJO TOPIĆ
05.12.2010. “SLUČAJ SEJDIĆ -FINCI” Gdin JAKOB FINCI
12.12.2010. “BOSANSKI STEČAK – NA PUTU KA LISTI SVJETSKE BAŠTINE“ Prof.dr. DUBRAVKO LOVRENOVIĆ
19.12.2010. ” BOSNA I HERCEGOVINA IZMEĐU ISLAMA, KRŠĆANSTVA I HRIŠĆANSTVA” Akademik REŠID HAFIZOVIĆ

 

Datum: Tema: Uvodničari/govornici:
25.01.2009. “KRIZA NEOLIBERALIZMA I LIJEVICA” prof.dr.Nerzuk Ćurak
08.02.2009. “ZAŠTO SE SUDI FLORENCE HARTMANN” dr Edina Bečirevićprof.dr Sakib Softić
01.03.2009. “DAN NEZAVISNOSTI I CIVILNE ŽRTVE” Jovan Divjak
05.04.2009. “EVROPSKI PUT BH I VJEROVATNA EKSPLOATACIJA ENTITESKIH NADLEŽNOSTI” Bojan Bajić
26.04.2009. “SUD BIH IZMEĐU POTREBA I REALNOSTI-BUDUĆNOST I IZAZOVI” Meddžida Kreso, predsjednica Suda BiH
10.05.2009. “800-GODIŠNJA SUDBINA FRANJEVAČKOG KOREKTIVA I IZAZOVA U CRKVI, U SVIJETU, U BIH” fra Ivo MARKOVIĆ
17.05.2009. “BOSNA I HERCEGOVINA U KONTRAVERZAMA DEJTONSKOG SPORAZUMA″ gospodin Valentin Inzko
(Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije)
07.06.2009. “MEĐUDRŽAVNI ODNOSI I OTVORENA PITANJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE” ambasador Grujica Spasović,Srbija
27.09.2009. “ŠTA SU CILJEVI I POSLJEDICE HAOSA U BIH?” gospodin Gradimir Gojer
prof.dr Hidajet Repovac
prof.dr Salih Fočo
prof.dr Senadin Lavić
11.10.2009. “KAKO DO BRISELA POSLIJE BUTMIRA” prof.dr Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDPBiH.
18.10.2009. “DRUŠTVENE INHIBICIJE I PSIHOLOŠKO-PATOLOŠKI UZROCI NASILJA” Slobodan Loga, akademik
prof.dr Jusuf Žiga
25.10.2009. “KONSEKVENCE ČLANSTVA BIH U SAVJETU SIGURNOSTI UN I BUTMIRSKI PROCES” Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH
01.11.2009. “UNIŠTAVANJE KULTURE BIH-UNIŠTAVANJE BIH” Gradimir Gojer
08.11.2009. ” BUTMIRSKI PROCES I KRIZA POLITIČKE ODGOVORNOSTI “ Nj.e. Charles L. English(ambasador SAD-a )
nj.e. Bosse Hedber(ambasador Kraljevine Švedske)
22.11.2009. ” POLITIČKE PREPREKE I OTPORI EUROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA U BIH“ Raffi Gregorian
( Prvi zamjenik visokog predstavnika i Supervizor za Brcko )
6.12.2009. “EVROPA IZMEDJU ISLAMOFOBIJE I TOLERANCIJE” Nj.E. ambasador Rolf Lenz (Švicarska)
20.12.2009. ” SPOLJNA POLITIKA BIH – CILJEVI, REZULTATI, PREPREKE “ gospodin Sven ALKALAJ
(ministar vanjskih poslova BiH)

 

Datum: Tema: Uvodničari/govornici:
13.01.2008. “SUOČENJE SA PROŠLOŠĆU-USLOV POVRATKA POVJERENJA” g-din Jakob Finci
27.01.2008. “SVJETSKO TRŽIŠTE – TRGOVAČKI LOBIJI I UDAR NA ŽIVOTNI STANDARD U BIH” Prof.dr Marko Beroš
08.02.2008. “RELIGIJA, VASPITANJE, OBRAZOVANJE” fra.Luka Markešić
prof.dr.Ivan Cvitković
prof.dr.Asim Mujkić
mr.Dino Abazović
23.02.2008. “STANJE U BIH NAKON PROGLAŠENJA NEZAVISNOSTI KOSOVA” Slavko Dragičević
14.03.2008. “PROCJENA POLITIČKE SITUACIJE U BIH I ŠANSA ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU EU” prof.dr Alija Behmen
prof.dr Hidajet Repovac
Adil Kulenović
11.04.2008. “RAZVLAČENJE PAMETI BH GRAĐANA-MEDIJI I PROPAGANDA” prof.dr. Šemso Tucaković
11.05.2008. “POLITIČKA SITUACIJA U BIH” nj.e. abasador Charles L. English
29.05.2008. “EVOLUCIJA FAŠISTIČKE IDEOLOGIJE U BIH-ZAŠTO POLITIČARI VOLE FAŠIZAM?” gđa.Svetlana BROZ
28.09.2008. “KONTRAVERZE U REALIZACIJI DEJTONSKOG SPORAZUMA”(ZAŠTO I KAKO OVAJ SPORAZUM NIJE REALIZIRAN)” prof.dr Ćazim Sadiković
g-din Sulejman Tihić
09.10.2008. “KONSTRUKCIJA I DESTRUKCIJA INSTITUCIJE DRŽAVE” prof.dr. Salih Fočo
Gradimir Gojer
Mehmed Agović
19.10.2008. “TRENUTNA POLITIČKA SITUACIJA U BIH” Uvodničar je : Dr.Raffi Gregorijan
02.11.2008. “REFLEKCIJA SVJETSKE EKONOMSKE KRIZE NA BIH” Kemal Kozarić guverner Centralne banke BiH
prof.dr Fikret Čaušević
09.11.2008. “REFLEKSIJA NEZAVISNOSTI KOSOVA NA REGION” Azem VLLASI
07.12.2008. “DA LI JE BIH NA MARGINAMA INTERESOVANJA EU” nj.e. Karel FOSKULER

 

Datum: Tema: Uvodničari/govornici:
14.01.2007. “PROBLEMI ZAJEDNIČKOG ŽIVLJENJA U BIH” prof.dr. Asim Mujkić, Prof.dr. Senadin Lavić
21.01.2007. “DUHOVNA KRIZA U BIH akademik Muhamed Filipović
28.01.2007. “(NE) NAUČENE LEKCIJE-HOLOKAUST” akademik Vladimir Premec
akademik Dževad Juzbašić
04.02.2007. “BEZNAĐE I POLITIČKE KONTRAVERZE U BIH” g-din. Gradimir Gojer
18.02.2007. “KRIZA PRAVOSUDNOG SISTEMAU BIH” prof.dr Hasan Balić
g-din Krstan Simić
25.02.2007. “DRŽAVA BIH U PROCESU GLOBALIZACIJE” prof.dr. Ćazim SADIKOVIĆ
04.03.2007. “BIH POSLIJE PRESUDE HAŠKOG TRIBUNALA” prof.dr Sakib Softić
18.03.2007. “INTERPRETACIJE ISLAMA U BIH” prof. Mustafa Spahić
25.03.2007. “PEDESETGODINA EUROPSKOG JEDINSTVA I INTEGRACIJE BIH” ambasador NJ. E. g. Michael Georg Schmunk
15.04.2007. “PRAVOM I PRAVDOM DO POMIRENJA” prof.dr Hasan Balić
prof.dr Krstan Simić
22.04.2007. “STATUS GRADA SARAJEVA” Miro Lazović
Nermin Pećanac
10.05.2007. “DRŽAVA BIH –OBMANA ILI REALNOST” mr.Ivan Barbalić
mr Gorana Mlinarević
mr. Reuf Bajrović (ACIPS)
8.06.2007. “POLITIČKA KRIZA U BIH I KAKO JE PREVAZIĆI – INICIJATIVE OHR” nj.e ambasador Miroslav LAJČAK
(Visoki predstavnik Evropske unije u BiH)
23.09.2007. “EVROPSKI PUT BEZ ALTERNATIVE” nj.e ambasador Miroslav LAJČAK
(Visoki predstavnik Evropske unije u BiH)
21.10.2007. “TRENUTNA POLITIČKA KRIZA U BIH”” nj.e. abasador Matthew Raycroft
(Abasador Velike Britanije u BiH)
27.10.2007. “(DE)BLOKADA EVROPSKOG PUTA BIH” Željko Komšić
(predsjedavajući predsjedništva BiH)
04.11.2007. “TRENUTNA POLITIČKA KRIZA U BIH” prof.dr Mirko Pejanović
prof.dr Ivo Komsić
prof.dr Ćazim Sadiković
11.11.2007. “JEDINSTVENI STAV MEĐUNARODNE ZAJEDNICE PREMA BOSNI I HERCEGOVINI?” nj.e. Konstantin Šuvalov
ambasador Ruske Federacije u BiH
18.11.2007. “POZIV NA MIR I TOLERANCIJU” Prof.dr Sabira Hadžović (predsjednica VKBI)
fra.Luka Markešić (predsjednik HNV)
prof.dr Mirko Pejenović (predsjednik SGV-PR)
g-din Fadil Šero (GROZD)
15.11.2007. “BIH PRED IZAZOVIMA KRIZE” prof.dr Haris Silajdžić (član Predsjedništva BiH)
02.12.2007. “POLITIČKA KRIZA U BIH I EU” NJ.E.Maryse Berniau ambasador Francuske u BiH
16.12.2007. “REFORME I RAZVOJ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE” Prof.dr Nedžad Branković
premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

 

Datum: Tema: Uvodničari/govornici:
15.01.2006. “PREDSJEDAVANJE AUSTRIJE EUROPSKOM UNIJOM I   PERSPEKTIVE BIH” abasador Republike Austrije u BiH nj.e. dr Werner Almhofer
22.01.2006. “BH TRANZICIJA U GLOBALNOJ EKONOMIJI” prof.dr Dragoljub Stojanov
prof.dr Fikret Čaušević
29.01.2006. “PRAVDA I ISTINA U BIH-NAPREDAK I PREPREKE” suradnji sa Udružejem “Žene ženama” i
Ureda Registara suda BiH.
05.02.2006. “KINA DANAS” NJ.E. g.Li Shuyuan
19.02.2006. “RELIGIJE I SLOBODA GOVORA” fra Luka Markešić
akademik Vladimir Premec
prof.dr Hidajet Repovac.
19.03.2006. “VISOKO OBRAZOVANJE DANAS:PERSPEKTIVE I PROBLEMI” prof.dr Hasan Muratović, prof.dr Miodrag Živanović i prof.dr Asim Mujkić
26.03.2006. “ULOGA OHR-A U BIHI INTEGRACIJE U EU” g.din Christian Schwarz-Schilling.visoki predstavnik EU
09.04.2006. “USTAVNE REFORME, USLOV ULASKA BIH U EU?” nj.e. Douglas McElhaney
ambasador Republike Austrije u BiH nj.e dr Werner Almhofer i direktor OSCE-a Misija U BiH
ambasadord nj.e. Douglas Davidson
23.04.2006. “PREDŠKOLSKO,OSNOVNO I SREDNJEOBRAZOVANJE U BIH” ambasador USA U BiH, nj.e. Douglas Davidson
07.07.2006. “KLERIKALIZAM I NACIONALSOCIJALIZAM” fra. Marko ORŠOLIĆ
14.05.2006. “KORIDOR VC-PLANOVI I OSPORAVANJA” mr. Nedžad Branković (Ministar u VladiFBiH)
prof.dr Bakir Tanović
Lidumil Alikalfić i Ševal Kovačević
11.06.2006. “DA LI NAM SE PONAVLJA BLISKA PROŠLOST?” dr. Nebojša Popov
prof.dr. Hidajet Repovac
Gradimir Gojer
10.09.2006. “NASTUPAJUĆI IZBORI I POTISNUTI GRAĐANIN” prof.dr. Gajo Sekulić prof.dr. Hidajet Repovacprf.dr. Asim Mujkić Željko Ivanković(književnik)
17.09.2006. “INTEGRACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U EU” Osman Topčagić (direkcija za evropske integracije)
Igor Davidović(šef pregovaračkog tima BiH )
22.10.2006. “BOSNA I HERCEGOVINA NAKON IZBORA” g-din Milorad Dodik( Delegacija SNSD-a)
03.11.2006. “IZBORNI REZULTATI I GRAĐANSKA PERSPEKTIVA” Lidija Korać ; Vehid Šehić ; Dr Suad Arnautović ; Branko Petrić (Članovi izborne komisje BiH)
17.12.2006. “SARAJEVO JUČER,DANAS, SUTRA” prof.dr Mirko Pejanović Marin Ivanišević,Radomir Kežunović

 

Datum: Tema: Uvodničari/govornici:
09.01.2005. “KATASTROFE I LJUDSKA SOLIDARNOST” prof.dr. Hidajet Repovac
30.01.2005. “USTAVNE PROMJENE – ŠTA I KAKO DALJE?” g. Jakob FINCI
04.02.2005. “REGION IZMEĐU STABILNOSTI I NESTABILNOSTI” g. Neven KAZAZOVIĆ
07.04.2005. “SARAJEVO GLAVNI GRAD” prof. dr Hidajet REPOVAC
predsjednik Kruga 99
akademik Juraj MARTINOVIĆ profesor sarajevskog univerziteta
g. Adil KULENOVIĆ direktor NRTV Studio 99
17.04.2005. “ZNAKOVI FAŠIZMA I ANTIFAŠIZAM U BIH” gđa, Gereta Ferušoć
gosp. Saša Magazinović, član SUBNOAR-a
gosp. Sead Fetahagić,
književnik gosp. Gojko Berić, novinar
08.05.2005. “KULTURA ANTIFAŠIZMA” prof.dr Ivan Cvitković
fra.Marko Oršolić
Slavko Šantić, književnik
22.05.2005. “POLITIČKI I PROPAGANDNI RAT PROTIV BIH” prof.dr Slavo Kukić,
prof.dr. Alija Behmen,
prof.dr Besim Spahić
02.06.2005. “LJEVICA I ANGAŽMAN” Prof.dr. Gajo Sekulić
19.06.2005. “SREBRENICA” prof.dr Hidajet Repovac,
prof.dr Mirko Pejanović,
Željko Ivanković ,knjževnik,
Vidosav Stevanović,književnik
24.06.2005. BOSNA I HERCEGOVINA NA   BALKANU- 0SVRT NA IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA BALKAN Prof.dr Zlatko LAGUMDŽIJA, član komisije
07.07.2005. “DVANAEST GODINA OD TUŽBE BOSNE I HERCEGOVINE PROTIV SRBIJE I CRNE GORE” Mr. Francis Boyle prof.dr Sakib SOFTIĆ ,g-din Rasim KADIĆ, prof.dr Ćazim SADIKOVIĆ
25.09.2005. “BLOKADA REFORMSKIH PROCESA U BOSNI I HERCEGOVINI” Prof.dr Zlatko LAGUMDŽIJA
09.10.2005. “BIH –SIVA MRLJA EUROPE”
16.10.2005. SUOČENJE SA PROŠLOŠĆU” g.Dragoljub Todorović, advokat iz Beograda.
21.10.2005. “JEZIK I POLITIKA” prof.dr Hanka Vajzović
prof.dr Mile Babić
prof.dr Josip Baotić
13.11.2005. “IZDAJA INTELEKTUALACA” prof.dr Hidajet Repovac,Željko Ivanković,Vidosav Stevanović.
04.12.2005. “INTERES USA U BIH” nj.e. Douglas McElhaney,ambasador
11.12.2005. “PROCES PREGOVARANJA OKO OKO USTAVNIH PROMJENA” Sulejman Tihić. Predsjednik SDA-a

 

 

Datum: Tema: Uvodničari/govornici:
07.01.2004. “GLOBALIZACIJA – GDJE SMO I TKO SMO U OVOJ NEPOZNANICI?” dr Aziz HADŽIHASANOVIĆ
prof. dr Anto DOMAZET
prof. dr Gajo SEKULIĆ
fra Petar ANĐELOVIĆ
18.01.2004. “ETNIČKI SUKOBI U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI I KAKVKAZU – SLIČNOSTI I RAZLIKE” dr Ivan IVEKOVIĆ (Kairo);
25.01.2004. “STRATEGIJA KULTURNE POLITIKE U BIH” Ibrahim SPAHIĆ
01.02.2004. “INFORMIRANJE U REGIONU (10 GODINA RADIJA SLOBODNA EVROPA)” gđa. Latinka PEROVIĆ (Beograd)
g. Nenad PEJIĆ (Prag)
prof. dr Ivo BANAC (Zagreb)
g. Nebojša MEDOJEVIĆ (Podgorica)
prof. dr Miodrag ŽIVANOVIĆ (Banja Luka)
08.02.2004. “RELIGIJA U ZAGRLJAJU GLOBALIZACIJE” fra Petar ANĐELOVIĆ
15.02.2004. “SAD I EVROPA 2004” prof. dr Uwe KITZINGER (Brisel)
29.02.2004. “PRIVATIZACIJA – ISTINE I ZABLUDE” prof. dr Dragoljub STOJANOV;
14.03.2004. “MIR I JUDAIZAM” dr Oliver LEAMAN (London)
18.03.2004. “KULTURNO ZAGAĐENJE BIH” prof. dr Hidajet REPOVAC
28.03.2004. “REFORME U BIH” g. Adnan TERZIĆ
04.04.2004. “STANJE I PERSPEKTIVE STATUSNOG RJEŠENJA SARAJEVA KAO GLAVNOG GRADA BIH” prof. dr Muhidin HAMAMDŽIĆ;
gosti: prof. dr Mira JADRIĆ-WINTERHALTER,
g. Željko KOMŠIĆ;
18.04.2004. “RAZVOJNA STRATEGIJA BIH I ODRŽIVI RAZVOJ” Lidumil ALIKALFIĆ, prof. dr Aleksandar KNEŽEVIĆ, prof. dr Tarik KUPUSOVIĆ i doc. dr. Kasim TATIĆ
09.05.2004. “KULTURNO PAMĆENJE – BLAGO KOJE NESTAJE” prof. dr Dubravko LOVRENOVIĆ
gđa. Amra MUHAMEDAGIĆ
15.05.2004. “MOŽE LI SE GRAD DIJELITI?”MOSTAR prof. dr Slavo KUKIĆ
21.05.2004. “POKRET ZA PROMJENE” g. Nikola ŠPIRIĆ
05.06.2004. “MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE DEMOKRATIJE U BIH” BANJA LUKA prof. dr Miodrag ŽIVANOVIĆ
13.06.2004. “INFORMATIZACIJA BH DRUŠTVA” prof. dr sc. Dženan RIĐANOVIĆ (Quebec),
g. Vedran LJUBOVIĆ (ULK BiH)
20.06.2004. “PREDAJA MISIJE SFOR-A SNAGAMA EU” gen. maj. Virgil PACKETT II
27.06.2004. “SOLIDARNOST SA PALESTINSKIM NARODOM” g. Raif DIZDAREVIĆ
03.10.2004. “BUDUĆNOST MLADIH JE U (NJIHOVOJ) SADAŠNJOSTI” g. Jovan DIVJAK
10.10.2004. “BITI INTELEKTUALAC NAKON 11. SEPTEMBRA” prof. dr fra Mile BABIĆ
17.10.2004. REFORMA LOKALNE SAMOUPRAVE U PROCESU INTEGRACIJE BIH U EU” prof. dr Mirko PEJANOVIĆ,
g. Ferhat MUSTAFIĆ,
gđa. Nada ŠEVO,
g. Fadil ŠERO
mr Suad ARNAUTOVIĆ
24.10.2004. “OMAŽ IZETU KIKI SARAJLIĆU” akademik prof. dr Juraj MARTINOVIĆ,
g. Giancarlo CAVALLO,
g. Sead FETAHAGIĆ,
g. Gianluca PACCIUCCI
prof. dr Juan Octavio PRENZ
31.10.2004. “NOVI IZBORNI ZAKON – PRO ET CONTRA” g. Šahbaz DŽIHANOVIĆ,
mr Suad ARNAUTOVIĆ
07.11.2004. “STANJE DRŽAVNIH INSTITUCIJA KULTURE U BIH” g. Gradimir GOJER
21.11.2004. “KAKO JE MOGUĆA MORALNA OBNOVA NAŠEG DRUŠTVA?” prof. dr Vladimir PREMEC
28.11.2004. “STAV ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLASTI SPRAM DRŽAVNIH PRAZNIKA BIH” mr Ilija ŠIMIĆ
05.12.2004. “NGO SEKTOR DANAS – OBNOVA GRAĐANSKOG ANGAŽMANA ILI APOLOGIJA POSTOJEĆEG” g. Fadil ŠERO
prof. dr Ugo VLAISAVLJEVIĆ
12.12.2004. “OPSTANAK GRAĐANSKIH GLASILA” dr Aziz HADŽIHASANOVIĆ
26.12.2004. “INTELEKTUALAC PRED NOVIM IZAZOVIMA” prof. dr Gajo SEKULIĆ