Aktivnosti

Krug 99: Podrška Apelu za odlučniji odgovor EU na krizu u BiH

Working Group for Bosnia and Herzegovina/ Radna grupa za Bosnu i Hercegovinu                                                                                                                       17. januar 2022. godine Josep Borrell Fontelles...

Sesije KRUGA 99 – hronologija

  Datum: Teme: Uvodničari/govornici: 12.01.2014. "AKTUELNE VANJSKE I UNUTRAŠNJE PRIJETNJE DRŽAVNOSTI I SUVERENITETU BiH" dr. Denis BEĆIROVIĆ 19.01.2014. "KULTURA PATRIOTIZMA...