Slaven Kovačević: Unitarizam je sredstvo manipulacije etno-nacionalista

Dr Slaven Kovačević

Izlaganje na panelu Odbora Europskog parlamenta za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom

5. mart 2024. godine

Uz zahvalnost za mogućnost da se obratim ovome panelu, iako sam prvobitno odbio učešće, ipak sam na poticaj Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 i naših građana koji žive izvan Bosne i Hercegovine prihvatio da se obratim sa nekoliko rečenica. Nije mi inspiracija da odgovaram na nesuvisle komentare jednog od euro-parlamentaraca iznesene na panelu, već želim da jasno istaknem nekoliko stvari. Iako je želja mnogih da govorim o presudi Europskog suda za ljudska prava u mom predmetu „Kovačević“, o tome ne mogu govoriti jer je to još uvijek u proceduri i tome ću moći govoriti teka kada se postupak okonča. Ipak, želim iskazati uvjerenje da je Europski sud za ljudska prava takav sud koji ima svoj integritet i koji će odbiti sva lobiranja, koja ponajviše dolaze iz susjedne Hrvatske, koja na sve načine pokušava da razori presudu „Kovačević“. Smatram kako bi bilo jako smiješno i nesuvislo kada bi Europski sud za ljudska prava, svoju presudu u kojoj je utvrđena diskriminacija unutar aktivnog biračkog prava, izmijenio i odlučio nešto drugo, jer bi time udario na svoj vlastiti integritet.

Želim se zahvaliti na mogućnosti da kažemo naše stavove, koji se tiču Bosne i Hercegovine, njenog političkog sistema i društvenih odnosa, jer nemamo često priliku govoriti o tome u Europskom parlamentu niti u razgovoru sa euro-parlamentarcima. Zato je ovo važan događaj, da se može čuti i druga strana priče, jer smo često svjedoci kako europarlamentarci iz susjedne Hrvatske, zloupotrebljavajući svoj status delegata u Europskom parlamentu, jednostrano govore o Bosni i Hercegovini na neprimjeren način bez valjanog osnova za tako nešto. Često se pitamo ovdje u Bosni i Hercegovini, rade li hrvatski europarlamentarci bilo šta drugo osim što stalno govore o Bosni i Hercegovini predlažući rješenja koja nisu unutar europskih standarda i vrijednosti. Zato se postavlja jasno pitanje, na koji način hrvatski europarlamentarci doprinose Europskoj uniji, ako u svakoj prilici govore samo o Bosni i Hercegovini?

Čuli smo, također, prijedlog hrvatskih europarlamentaraca da Bosna i Hercegovini treba biti uređena kao federalna država sa elementima supsidijarnosti. Zato se postavlja drugo veoma važno pitanje: odakle pravo bilo kome, uključujući hrvatske europarlamentarce koji zloupotrebljavajući svoj status europarlamentarca, da predlažu način uređenja Bosne i Hercegovine? To je neprihvatljivo, jer samo građani Bosne i Hercegovine imaju pravo da odrede oblik državnog uređenja u Bosni i Hercegovini i niko drugi.

Isto tako, često čujemo kako hrvatski europarlamentarci predlažu neki „Belgijski model“ ili korištenje belgijskog političkog sistema u Bosni i Hercegovini, ali neće da kažu da je Ustavom Belgije u članovima 10. i 11 jasno rečeno da je Belgija država Belgijanaca i da svi Belgijanci moraju biti jednaki pred zakonom i da im država garantira sva prava i slobode bez diskriminacije. Zašto onda mi, u Bosni i Hercegovini, ne možemo imati državu koja će garantirati sva ljudska prava i temeljne slobode svim Bosancima i Hercegovcima? Zašto u Bosni i Hercegovini ne može postojati puna demokracija, vladavina prava i zaštita ljudskih prava?

Odgovor je jednostavan, zato što pojedine susjedne zemlje, a Hrvatska naglašeno nastoji da svoje ratne ciljeve ostvari prema Bosni i Hercegovini u mirnodopskim uvjetima. Kada se takvim lošim namjerama suprotstavite onda dobijete odgovor da neko želi unitarizirati Bosnu i Hercegovinu, po metodu „jedan čovjek-jedan glas“, što je stav koji je nesuvisao i bez bilo kakvog valjanog argumenta.

Podsjetiću da postoje tri osnovna oblika državnog uređenja, koje se odnosi na sve države u svijetu: unitarno, federalno i konfederalno uređenje i stvar je svake države odnosno njenih građana da se opredijele za oblik državnog uređenja koji žele. Potpuna je neistina da unitarno uređenje pretpostavlja metod „jedan čovjek – jedan glas“ jer unitarno uređenje uređuje način vršenja vlasti u pojedinoj zemlji. To svakako ne znači niti može značiti da će neka etnička zajednica preglasavati drugu etničku zajednicu, kada u sistemu demokracije učestvuju građani svoje zemlje, kao nositelji njenog suvereniteta. Kada hrvatski europarlamentarci govore o „unitarizmu“ kao nekom problemu, onda je sasvim jasno da se radi o manipulaciji.

Najzad, hrvatski europarlamentarci kao i javna vlast iz susjedne Hrvatske ulažu izuzetne napore da se izborni sistem u Bosni i Hercegovini izmjeni po njihovim željama, što predstavlja direktan udar na suverenitet Bosne i Hercegovine. Dodatno, njihova tendencija da se izborni sistem izmijeni na način koji sadrži diskriminaciju i etnički dijeli Bosnu i Hercegovinu, jedan je od načina da susjedna Hrvatska preuzme dio suvereniteta Bosne i Hercegovine, na način da putem svojih etničkih političkih saveznika ima konačni utjecaj na sistem odlučivanja u Bosni i Hercegovini.

Zato je jako važno da se hrvatskim europarlamentarcima ne dozvoli pominjanje Bosne i Hercegovine u svim institucijama Europske unije, niti da se dozvoli da oni predlažu način državnog uređenja Bosne i Hercegovine jer se time podriva državni suverenitet same Bosne i Hercegovine.

Potpuno smo svjesni postojanja Mišljenja Europske komisije i 14 ključnih prioriteta, čija implementacija mijenja kompletnu političku paradigmu u Bosni i Hercegovini, približavajući je europskim standardima i vrijednostima, ali istovremeno poboljšavajući Bosnu i Hercegovinu u tolikoj mjeru da ona bude sposobna da otvori pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Čak postoje i takvi politički akteri, u zemlji i inostranstvu, koji misle da ovako loše uređena i etnički podijeljena Bosna i Hercegovina, može biti ugurana u Europsku uniju, što je apsolutno netačno i jako opasno.

Zbog toga, jako je važno da se u Bosni i Hercegovini u što skorije vrijeme primjene europski standardi i europski sistem vrijednosti. Sve drugo, vodi ka destabilizaciji Bosne i Hercegovine, a time i cijelog regiona Zapadnog Balkana.