Mjesec: Januar 2022.

Krug 99: Podrška Apelu za odlučniji odgovor EU na krizu u BiH

Working Group for Bosnia and Herzegovina/ Radna grupa za Bosnu i Hercegovinu                                                                                                                       17. januar 2022. godine Josep Borrell Fontelles...