Suad Kurtćehajić i Anton Jekauc sami se javno distancirali od vrijednosti članstva u Krugu 99

SAOPŠTENJE PREDSJEDNIŠTVA KEUGA 99

 

Tokom 22 godine svog postojanja i djelovanja Krug 99 nije i neće odustajati od čvrstog uvjerenja da su mir i stabilnost BiH najvažniji cilj i pretpostavka očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i cjelovitosti BiH, niti će podleći atmosferi pritiska kako političkih i drugih centara moći, tako niti agitacijama populističkih manipulanata narodnim beznađem. Čak i onda kada su vrijednosti zajedničkog života bile pred najvećim iskušenjem, Krug 99 je  racionalnim argumentima i čvrstim uvjerenjem  afirmisao trajne vrijednosti bosanskohercegovačkog  načina života i odnosa među ljudima.

Poštujući pravo na drugačije mišljenje, Krug 99 nije nikada podlegao nasrtajima  na vlastito pravo da slobodno misli i racionalno zaključuje, bez obzira što takvo mišljenje može biti u datom društvenom trenutku u manjini. Vrijeme je uvijek pokazalo do čega dovode populizam i  historijske zablude.

Međusobno uvažavanje i lično poštovanje, bez obzira na razlike u pogledima na konkretna pitanja, vrijednosti su koje su okupljale i okupljaju članove Kruga 99. Na posljednjoj zajedničkoj sjednici Predsjedništva i Suda časti Kruga 99 zaključeno je da su se Suad Kurtćehajić i Anton Jekauc sami javno distancirali od takvih  vrijednosti i osnovnih programskih načela nužnih za članstvo u Krugu 99.

Krug 99 odbacuje metod intriga i neistina u pokušaju devalvacije njegovih javno iznesenih stavova  vezanih za  sada već slučaj Sutorina. Navodi iz Saopštenja (vidi:  krug99.ba) u vezi sa tim, prema ocjeni Predsjedništva Kruga, dosadašnjom javno iznesenom argumentacijom nisu dovedeni u pitanje, niti postupci i djelovanje predsjednika Kruga 99 Adila Kulenovića.

 

Z A P I S N I K

Sa proširene sjednice Predsjedništva Kruga 99 održane 4. Februara 2015. Godine od 17 do 19 sati u prostorijama PEN Centra

Sjednici su prisustvovali članovi Predsjedništva akademik Ljubomir Berberović, prof.dr. Tarik Kupusović, Ratko Orozović, prof.dr. Lada Sadiković, Ibrahim Đikić, Strajo Krsmanović, Momčilo Dragičević i Adil Kulenović, članovi Suda časti dr Farida Sadiković, sudinica Hatidža Hadžiosmanović, Mujo Kafedžić i predsjednik Nadzornog odbora Rajko živković.

Opravdano odsutni: akademik Vladimir Premec, prof.dr. Hidajet Repovac i prof.dr. Saliha Oruč-Čustović.

Dnevni red:

  1. Aktuelna pitanja rada i djelovanja Kruga 99
  2. Naredne aktivnosti

Ad 1. Nakon iscrpne rasprave u kojoj su uzeli učešća svi prisutni zaključeno je da su stavovi Kruga 99 o „sličaju Sutorina“  rečeni u dva saopštenja (www.krug99/saopštenja/) jasni, potpuni i cjeloviti, te da nema potrebe ni za kakvim njihovim dodatnim javnim obrazlaganjem. Svakako, ukoliko Krug 99 bude pozvan od drugih institucija tim povodom, ova saopštenja biće prezentirana u obliku i na način primjeren ambijentu, te onako kako su sadržajno i definisana. Time se okončava eventualna potreba za daljom unutrašnjom raspravom o ovom pitanju.

Ad 2. Članovi koji su svojim javnim djelovanjem odstupili od programskih načela i vrijednosti Kruga 99, nanoseći štetu njegovom ugledu, prof.dr. Suad Kurćehajić i prof.dr. Anton Jekauc, jednoglasno su isključeni iz članstva Kruga 99.  Na sjedici je još jednom istaknuto da niko ne spori pravo na lični pa i različit stav pojedinačnih članova o konkretnim pitanjima  u odnosu na većinu članova, ali, isto tako, niko pojedinačno ne može uskratiti demokratsko pravo većini članova na izražavanje zajedničkih i jedinstvenih stavova.   Pogotovo je neprihvatljiv metod  javnog  i neosnovanog denunciranja i vođenja medijskih i drugih kampanja protiv stavova organizacije koja je zasnovana na dijalogu, međusobnom uvažavanju i poštovanju, kao što je naša.

Ad3. Zaključeno je da Predsjedništvo pripremi dokument  „Poslovnik o radu i djelovanju Kruga 99“.

Ad 4. Predsjedništvo je informisano o narednim aktivnostima, finansijskom stanju, operativnim zadacima na apliciranju projekata, inicijativama koje se upućuju prema Krugu 99, te prolongiralo, imajući u vidu sadašnji ambijent, raspravu o obilježavanju svoje godišnjice.

Zapisničar: Jasmin Turčalo