6. april i barbarstva

Saopštenje Kruga 99 povodom 6. aprila Dana grada Sarajeva

Povodom dana oslobođenja od fašističke okupacije i pobjede nad agresorskom opsadom Grada Sarajeva, Krug 99 poziva na dostojanstveno obilježavanje 6. aprila, primjereno aktuelnim okolnostima,  te potiče nužnost snaženja ličnog digniteta i ponosa građana koji su znali čuvati i znaće očuvati najbolje tradicije ovog herojskog grada.

Nikada barbarske najezde nisu vječno trajale, niti su u konačnici izbjegle sud historije i vrednovanje miroljubivog čovječanstva. Neće ni sada! Uprkos svim nastojanjima i pritiscima da se barbarogenija predstavi kao izraz demokratske volje i  humanistički akt. Sarajevo je grad-heroj koji je u vremenu najvećeg zla sačuvao civilizacijski potencijal kulture zajedničkog života kao ideal kojem i dalje teži napredno čovječanstvo. Tu auru neće urušiti ni otvoreni neprijatelji, niti hinjeni prijatelji koji uporno još uvijek traže „kukavičije jaje“ tom herojstvu.

Budućnost takvog Sarajeva nije zauvijek data, ona je sa novim generacijama iznova tek zadata. Borba za očuvanje i razvoj urbane kulture i gradskog načina života, prosvjećeno obrazovanje, nedogmatsko mišljenje, suzbijanje primitivizma čak i kad je sa govornica, humani sistem zdravstva, inovativno privređivanje, samo su stepenice sigurne budućnosti. Podjednako kao i oprez pred izazovima nekih novih barbarstava!