Predatorske politike u vrijeme pandemijske krize

SAOPŠTENJE

Dok se sve zemlje svijeta suočavaju sa opasnostima globalne pandemije i sprečavanje posljedica coronavirusa na zdravlje stanovništva i njihov ekonomski opstanak, dotle predatorske političke organizacije i pojedine države ne odustaju od svojih namjera urušavanja internacionalnog poretka i demokratske arhitekture suverenih država. Podjednako na Balkanu, koliko u i prema Bosni i Hercegovini, toliko i u drugim dijelovima svijeta, a posebno prema prijateljskom Azerbejdžanu.

I pored toga što već skoro 30 godina institucije internacionalne zajednice od Vijeća sigurnosti UN do drugih, insistiraju na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta i nepovredivosti internacionalno priznatih granica Republike Azerbejdžan, te  zahtijevaju potpuno i bezuvjetno povlačenje armenskih okupacionih snaga sa svih okupiranih teritorija Azerbejdžana, od strane Republike Armenije organizovani su nelegalni i nelegitimni  „izbori“ 31. marta 2020. na okupiranim teritorijama u azerbejdžanskoj regiji Nagorno-Karabah.

Kvislinški režim koji je uspostavila Republika Armenija na okupiranim teritorijama Azerbejdžana u regiji Nagorno- Karabah, proizvod je agresije, etničkog čišćenja i diskriminacije.

Održavanje ovih nedemokratskih paraizbora, koji ne mogu imati legalnu snagu na okupiranim teritorijama Republike Azerbejdžan, predstavlja ne samo kršenje Ustava Republike Azerbejdžan već i internacionalnog prava, uključujući Povelju UN-a, Završni akt Helsinkija HSE iz 1975. i odgovarajuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.

Internacionalna zajednica mora energično i konkretno insistirati na osnovnom načelu da se izbori u regiji Nagorno-Karabah u Azerbejdžanu mogu održavati samo u ustavnom okviru Republike Azerbejdžan i uz puno učešće cjelokupnog stanovništva regiona. Osnovna pretpostavka za to je povlačenja armenskih okupacionih snaga, povratak protjeranog azerbejdžanskog stanovništva i obnova dijaloga i suradnje armenske i azerbejdžanske zajednice u regiji.

Insistiranje na ključnim načelima internacionalnog pravnog i političkog poretka i  konkretnim mjerama internacionalne zajednice sada u ovom dijelu svijeta predstavlja nezamjenjiv doprinos miru i stabilnosti u drugim dijelovima svijeta, a posebno na Balkanu.

Asocijacija nezavisnih intelektualaca – Krug 99

Predsjednik,

Adil Kulenović