Agresiji na Azerbejdžan predstavlja obrazac agresivnog ponašanja i posljedice nekažnjivosti zločina genocida

Sarajevo, 28. septembar 2020.

Povodom kršenja režima prekida vatre oružanih snaga Armenije prema vojnim i civilnim ciljevima Azerbejdžana, Asocijacija nezavisnih intelektualaca – Krug 99, Sarajevo, oštro osuđuje  političko i vojno rukovodstvo Armenije zbog otvorene agresije na suverenitet i teritorijalni integritet Republike Azerbejdžan i pretenzija na promjenu njenih internacionalno priznatih granica.

Tim prije što će eskalacija sukoba i rata nužno voditi regionalnoj krizi i konfliktima ne samo na području Kavkaza, niti samo u ovom dijelu političke hemisfere svijeta. Strateški cilj i nastojanje Armenije danas su još vidljiviji i predstavljaju opasan pokušaj da se u sukob uključe i treće strane.

Političku faktore u svijetu treba podsjetiti  na kontinuitet provokacija sa istim ciljem, poput ovogodišnjeg artiljerijskog napada armenskih oružanih snaga na okrug Tovuz na azerbejdžansko-armenskoj granici od 12. do 14. jula, i stradanjem značajnog broja civila.

Javnost u BiH mora iskazati poseban senzibilitet prema agresiji na suverenu teritoriju Republike Azerbejdžan koja predstavlja obrazac agresivnog ponašanja kao posljedice nekažnjivosti zločina genocida od strane armenskih oružanih snaga koji se desio februara 1992. godine u  mjestu Kodžali.

Pozivamo internacionalnu  zajednicu da ne bude neodlučna prema agresiji Armenije i da uloži više napora za deeskalaciju situacije i pronalaženje načina za mirno rješavanje sukoba u skladu s načelima i normama internacionalnog prava, kao i Rezolucija 822, 853, 874 i 884 Vijeća sigurnosti UN-a usvojene 1993. godine.

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, Sarajevo, ističe svoju podršku na energičnom zaustavljanju agresije na Republiku Azerbejdžan i političkom rješenju sukoba na temelju poštivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Azerbejdžan unutar njenih internacionalno priznatih granica.

Predsjednik:

Adil Kulenović