Priznati status bosanske nacionalne manjine u Austriji

Asocijacija nezavisnih intelektualaca – Krug 99, Sarajevo, podržava Inicijativu Bosanskog Akademskog Društva u Austriji da austrijski državljani sa bosanskim korjenima konačno dobiju ustavni status i priznanje nacionalne manjine.

Ustavnom zaštitom Austrijanki i Austrijanaca porijeklom iz Bosne i Hercegovine još primjerenije bi se osnažila njihovu pozicija i ojačala lojalnost prema austrijskoj državi i vrijednostima demokratskog društva. Mnogi od njih već generacijama žive i rade,  i tradicionalno su, po opštem mišljenju, na najbolji način socijalizirana i integrisana zajednica u demokratsko društvo Republike Austrije,

Sam zahtjev da se ostvari ustavno određenje bosanske nacionalne manjine u Republici Austriji svim građanima porijeklom iz BiH, bez obzira na njihovu raznoliku religijsku ili etničku pripadnost, predstavlja iz postojećeg diskriminatornog etno nacionalističkog BH ambijenta, čin najveće civilizacijske važnosti i poštovanja.

Njihovi doprinosi prosperitetu austrijske nacionalne države u statusu nacionalne manjine mogu biti snažan faktor, inspiracija i uzor toliko potrebnom preporodu bosanske države kao napredne demokratske nacije slobodnih građana. Živjeti bez diskriminacije podjednako kao i stigmatizacije, osnove su ljudskih prava i temeljnih sloboda svakog čovjeka koje se već ostvaruju u većini modernih  demokratskih država – suverenih nacija.

Pozivamo austrijske građane i građanke porijeklom iz BiH da konkretnom podrškom ovoj nadasve važnoj Inicijativi ojačaju zahtjev da se pored šest manjina koje su već zaštićene Ustavom Republike Austrije, takav  status ostvari i za bosansku nacionalnu manjinu.

Sarajevo, 27.7.20.

Podrška na: E-Mail: medien@bhakademiker.org