Pozivamo internacionalnu zajednicu da ne ostane ravnodušna prema armenskim vojnim provokacijama prema Azerbejdžanu

Sarajevo, 16. juli 2020.

Saopštenje Kruga 99 o napetosti na azerbejdžansko-armenskoj granici

Između 12. i 14. jula 2020. oružane snage Armenije, vršeći vojnu provokaciju, pokušale su napasti pomoću artiljerije napasti ciljeve i zauzeti položaje u pravcu regije Tovuz u Azerbejdžanu,  duž državne granice između Azerbejdžana i Armenije . Kao rezultat namjernog kršenja primirja i provokacija jermenskih oružanih snaga angažiranih u granatiranju jedinica oružanih snaga Azerbejdžana i civila regije Tovuz, ubijen je 76-godišnji civil i 11 vojnika, dok je nekoliko vojnika ranjeno .

Ciljano je civilno i gusto naseljeno područje Azerbejdžana od strane Armenije korišćenjem teškog naoružanja. To predstavlja jasnu manifestaciju fašizma i varvarstva, kao i kršenje temeljnih normi i načela internacionalnog  i humanitarnog prava, uključujući Ženevske konvencije iz 1949. i obaveze koje iz toga proizilaze.

Provokativni čin Armenije treba gledati kao nastavak nedavnih akcija i izjava njegovog rukovodstva koje ciljaju na suverenitet i teritorijalni integritet Azerbejdžana. Armenija je namjerno pribjegavala toj oružanoj provokaciji duž međudržavne granice s ciljem da izazove novu dimenziju u sukob Armenija-Azerbejdžan Nagorno-Karabah, a sve sa ciljem uključivanja trećih zemalja u sukob.

Krug 99 duboko je zabrinut i oštro osuđuje artiljerijski napad armenskih oružanih snaga u pravcu okruga Tovuz na azerbejdžansko-armenskoj granici od 12. do 14. jula 2020., što je rezultiralo s nekoliko azerbejdžanskih žrtava. Iskreno izražavamo saučešće ubijenim porodicama.

Pozivamo internacionalnu zajednicu da ne ostane ravnodušna prema armenskim vojnim provokacijama i da uloži više napora za deeskalaciju situacije i pronalaženje načina za mirno rješavanje sukoba u skladu s načelima i normama međunarodnog prava, kao i Rezolucije 822, 853, 874 i 884 Vijeća sigurnosti UN-a usvojene 1993. godine.

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, Sarajevo – Bosna i Hercegovina ponovo potvrđuje svoju podršku političkom rješenju sukoba na temelju poštivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Azerbejdžan unutar njenih internacionalno priznatih granica.

Adil Kulenović, predsjednik