Andrijašević i Halilović: Građansko političko uređenje i stabilnost Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Redovna sesija Kruga 99 u online formatu održaće se u nedjelju, 26. septembra 2021. godine sa početkom u 11:00 sati, a press konferencija u 10.00 sati, na temu:

Građansko političko uređenje i stabilnost Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Uvodničari:

Prof.dr. Živko Andrijašević, Filozofski fakultet UCG, Podgorica

Prof.dr. Enver Halilović, ex-Rektor UNTZ

Važne napomene:

Sesija i press konferencija će se realizirati putem aplikacije Zoom sa otvorenim pristupom na Join Zoom Meeting, LINK ZA KRUG: https://us02web.zoom.us/j/574497686 (Meeting ID: 574 497 686).

Novinari se mogu direktno uključiti i postavljati pitanja u usmenoj formi tokom press konferencije. Takođe, putem  https://www.facebook.com/KRUG99–  live stream, moguće je pratiti i preuzimati sesiju i press konferenciju u cjelini, te postavljati pitanja u pisanoj formi.

Medijima ćesirovi materijalbiti dostupan pola sata nakon press konferencije i link za https://www.youtube.com/channel/UCnw5EOmOlgVDoEX-rGdzt6w, a link sa snimkom cjelokupne sesije sat vremena nakon održavanja.

  • Biografija prof.dr. Živka Andrijaševića u nastavku:

BIOGRAFIJA

Živko Andrijašević rođen je 1967. godine u Baru. Nakon završene osnovne i srednje škole u Baru, završio je Filozofski fakultet u Nikšiću (1991). Nakon diplomiranja upisao je Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer Nacionalna istorija XIX vijeka. Magistrirao je 1998. godine, odbranivši magistarski rad “Nacionalna ideologija Nikole I Petrovića Njegoša 1860-1878”.

Na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranio je i doktorsku disertaciju “Državna ideologija Crne Gore 1878-1918” (2003).

Na Filozofskom fakultetu UCG radi od februara 1993. godine, kada je izabran za asistenta-pripravnika na Odsjeku Istorija-geografija. U ovom zvanju držao je vježbe iz Uvoda u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka, Istorije južnoslovenskih naroda u srednjem vijeku, Istorije južnoslovenskih naroda XVI-XVIII vijeka, Istorije južnoslovenskih naroda od kraja XVIII vijeka do 1918. godine, Istorije Jugoslavije. U zvanje asistenta izabran je maja 1999. godine. Nakon doktoriranja (2003), izabran je u zvanje docenta (april 2004), za predmete: Istorija Crne Gore od XVI do XVIII vijeka i Istorija Crne Gore od kraja XVIII vijeka do 1918. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran je juna 2009. godine, dok je za redovnog profesora izabran maja 2015. godine.

Napisao je, kao autor ili koautor, više od  trideset knjiga i oko 150 naučnih članaka i priloga u časopisima. Autor je knjiga: Crnogorske teme (1998), Nacrt za ideologiju jedne vlasti (1999), Nacija s greškom (2004), Crnogorska crkva 1852-1918 (2008), Dinastija Petrović-Njegoš (2015), Crnogorska ideologija 1860-1918 (2017), Vojvoda Gavro Vuković (2017), Istorija Crne Gore u 65 priča (2018), Balkanski ugao (2018), Crnogorska istorija (2019). U inostranstvu je objavio sedam knjiga: Istorija Černogorij (Moskva, 2010, koautor), Černogorskaja cerkov 1852-1918 (Moskva, 2011), Histoire du Montenegro (Luksemburg, 2012, koautor), Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2006. godine (Beograd, 2015), Historia de Montenegro siglos XIX-XX-XXI (Buenos Aires, 2017), Gospodar – kralj Nikola I Petrović Njegoš (Beograd, 2018), Storia del Montenegro, (Nardo, 2019). Koautor je knjiga: Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2003. godine (2006), Crna Gora i velike sile (2006), Sto godina crnogorske elektroprivrede (2010), U odbranu autonomije Univerziteta Crne Gore (2017), Sto ličnosti Crne Gore 1918-2018 (2018), Sto događaja iz istorije Crne Gore 1918-2018 (2018), Crnogorski vladari (2018), Bar ukratko (2018). Koautor je i dva udžbenika istorije: Istorija za osmi razred devetogodišnje osnovne škole (2007) i Istorija za četvrti razred gimnazije (2016). Kourednik i koautor prvog Istorijskog leksikona Crne Gore u pet knjiga (2006). Za štampu je priredio političke spise knjaza Danila (2013), četiri knjige Čitanki za istoriju Crne Gore (2015), publikaciju Decenija nezavisnosti (2016), a kopriređivač je zbirki dokumenta Državni savjet Knjaževine /Kraljevine/ Crne Gore 1879-1915 (2001) i Pokrštavanje muslimana 1913 (2003).

Obavljao je funkcije: savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za nacionalnu politiku (2012-2014), prorektor Univerziteta Crne Gore (2015-2017), predsjednik Savjeta za visoko obrazovanje (2015-2017). Od 2020. je predsjednik Savjeta RTV Podgorica. Za naučni rad nagrađen je Trinaestojulskom nagradom (2020).