“Aparthejd naprijed, ostali stoj!”, na HDZ BiH način

POLITIKA Sri, 28.10.2015. 12:01

Poslanici PSBiH o obrazovanju

SARAJEVO, 28. oktobra (FENA) – Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavili su na današnjoj sjednici raspravu o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH koji je predložio HDZ-ov poslanik Nikola Lovrinović.

Ustavnopravna komisija utvrdila je da ovaj zakon nije usklađen s Ustavom i pravnim sistemom BiH te nisu podržana načela prijedloga ovog zakona. Lovrinović je zatražio od poslanika da ne prihvate ovo mišljenje nadležne komisije i vrate ga na ponovno razmatranje.

Smatra da bi se ovim zakonom riješile ključne dileme ustavnog prava svakog konstitutivnog naroda i pripadnika nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja te osigurala ravnopravna upotreba jezika u nastavnom procesu.

Ističe da bi se ovim izmjenama osiguralo ostvarivanje prava djece povratnika ili manjinske skupine u nekom od prostora na kojem je jedan od konstitutivnih naroda u većini, a predviđa i mogućnost i obvezu osnivanja javnih ustanova za odgoj i obrazovanje od predškolskog do visokog obrazovanja na jednom od jezika konstitutivnih naroda na cijelom području BiH.

Tokom rasprave je istakao da ovaj zakon nudi rješenje za djecu iz Vrbanjaca i Konjević-Polja i da se predloženim zakonskim rješenjem preciznije definira sporazum o obrazovnim pravima i potrebama djece povratnika u cijeloj Bosni i Hercegovini potpisan 2002. godine.

Poslanica Srpske demokratske stranke (SDS) Aleksandra Pandurević je tokom rasprave ocijenila da je predloženo zakonsko rješenje u suprotnosti s entitetskim i kantonalnim zakonima i konvencijama o pravima djeteta, smatrajući da zakon uvodi aparthejd u školstvo.

Dodaje da je zakon suprotan stavu Ujedinjenih nacija koje zahtijevaju od BiH da se okonča segregacija u školama, a ovim zakonom omogućit će se da sve škole u BiH budu dvije škole pod jednim krovom.

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Denis Bećirović je naveo da se suštinski ne slaže s ovim zakonom te da se ovakvim prijedlozima neće unaprijediti stanje u obrazovanju. Upitao je i da li je upotreba svih jezika omogućena u kantonima u kojima je HDZ većina.

Da povuče ovaj zakon Lovrinovića je pozvao poslanik Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS) Zaim Backović jer kao takav, smatra, u cijelosti vodi ka diskriminaciji djece nevezano za naciju i religiju.

Također, poslanik Demokratske fronte (DF) Damir Bećirović kaže da zakon vodi ka podjeli djece te je pozvao da se djeci pruži mogućnost da odrastaju bez podjela. Podržavajući mišljenje Bećirovića, poslanica DF-a Maja Gasal-Vražalica je upitala šta je s ostalima koji nisu pripadnici konstitutivnih naroda, odnosno onima koji se izjašnjavaju kao Bosanci i Hercegovci.

Međutim, poslanik HDZ-a Predrag Kožul je ustvrdio da zakon daje mogućnost izbora roditeljima i djeci, a to pravo često se traži na ulicama i u okviru institucija sistema.

Da se jedni od drugih još više udaljavaju ovakvim prijedlozima zakona, smatra poslanik Stranke demokratske akcije (SDA) Sadik Ahmetović, koji je rekao da se prave problemi djeci tamo gdje ona uspješno zajedno pohađaju školu, uče i igraju se.

– Gdje postoji politička volja da se ovo pitanje riješi tamo nema problema. U Srebrenici gdje je počinjen genocid djeca sarađuju, idu u školu, igraju se i to može biti primjer svima onima koji neće tako da bude u različitim mjestima u BiH – naglašava Ahmetović.

Podsjetio je i da je mnogo novca potrošeno na reformu obrazovanja te da bi bilo dobro da se može doći do podataka koliko je novca potrošeno i koliko su ljudi zapravo razjedinjeni u ovom važnom sektoru društva.

– Reforma obrazovanje je važna reforma i ne može se lomiti preko koljena, kao ni ovakvi prijedlozi. Ova pitanja se trebaju rješavati uz sveobuhvatnu javnu raspravu i o tome bi svi trebali iznijeti svoj stav, posebno oni na koje se to direktno odnosi – zaključio je Ahmetović.

Predsjedavajuća Doma Borjana Krišto (HDZBiH) smatra da prijedlog zakona nije trebao izazvati ovakva nezadovoljstva, a posebno jer je predloženo da se zakon ponovo vrati Komisiji na razmatranje. Podsjeća na ustavno uređenje države u kojoj žive tri konstitutivna naroda i ostali te je pozvala da se pitanje izjašnjavanja ne koristi za dnevnu politiku.

Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Dušanka Majkić također kaže da nije bilo potrebe za ovakvom raspravom među poslanicima jer se svi o zakonu mogu izjasniti kada za to bude vrijeme.

Kako bi se riješilo ovo pitanje, poslanik SDA Senad Šepić je predložio da se zaduži Vijeće ministara BiH da u određenom roku dostavi dokument u kojem će biti obuhvaćeno stanje u oblasti obrazovanja s prijedlogom mjera za rješavanje problema u tom sektoru.

Konačan stav o Okvirnom zakonu o osnovom i srednjem obrazovanju u BiH poslanici će dati nakon što obave raspravu o svim tačkama dnevnog reda današnje sjednice.

PSBIH PREDSTAVNIčKI DOM SJEDNICA

(FENA) L.A.