Bosanski politički subjekti u pregovorima neće pogodovati traženim neprincipijelnim ustupcima

Ultimativno insistiranje na „konačnim rješenjima“ izmjena Izbornog zakona BiH tokom predstojeće runde pregovora u Sarajevu između domaćih i inostranih aktera, predstavlja radikalnu političku činjenicu od koje će ovisiti demokratska budućnost i razvoj države ili pak put ka konačnom urušavanju Bosne i Hercegovine. 

Ne začuđuju u tolikoj mjeri politički protagonisti Tuđmanove politike prema BiH, koja je obilježena internacionalnim presudama za udruženi zločinački poduhvat protiv BiH, koliko politika trulih ustupaka i nagovješteno popuštanje internacionalnih izaslanika prema modelima koji bi konačno dekriminizirali agresiju  i afirmisali hegemonijski karakter i etno nacionalistički ekspanzionizam i Srbije i Hrvatske prema BiH. Bosanski državotvorni politički subjekti neće pogodovati traženim neprincipijelnim ustupcima kojim bi trajno ostala u predvorju demokratskog svijeta, interesa slobodnih građana i vrijednosti liberalne demokracije.

Licemjerno je osuđivati politiku ruskog svijeta u nastanku i priznanju Dombasa i Luganska, imperijalnih povoda za agresije na Ukrajinu, a u BiH konstruisati uređenje koje će nužno voditi ka tome. 

Sam čin otvaranja pregovora o konačnim rješenjima „legitimnog predstavljanja“ u uslovima najveće političke i sigurnosne krize, blokada institucija države i FBiH, prethodne izjave i razgovori internacionalnih predstavnika, i agresivni diplomatski pritisak Hrvatske u institucijama  EU, potvrđuju opasne namjere i loš ishod predstojećih pregovora. 

Namjesto nasjedanja na zbunjujuće mantre predlagača i izaslanika, rješenja  koja ne bi prihvatili u svojim zemljama, pa i elektorskog modela koji uključuje etnički ili rasni kriterij, državotvorni politički subjekti moraju jasno izraziti odlučnost i većinsku volju građana BiH za izgradnju BiH po uzoru na bilo koju državu potpune demokracije, zaštite ljudskih i građanskih prava. 

Izdaja tih principa ne bi bio samo kraj državotvornim političkim subjektima, već bi to značilo i poraz domovine. 

Sarajevo, 15. mart. 2022.