HNS-ovi Zaključci protiv EU integracija BiH

Vector montage illustration depicting communication concept. Illustration is a montage made from different parts took from two acrylic paintings and vector drawn elements.

Zaključci sa posljednjeg zasjedanja Hrvatskog narodnog Sabora, zamaskirane nevladine organizacije koja faktički djeluje kao paradržavna institucija u pričuvi, samo su dio udruženog poduhvata protiv države BiH i njenog demokratskog razvoja i preobražaja.

Može se bjelodano utvrditi da doneseni zaključci imaju niz od tri koraka kojima se nastoji proizvesti i osnažiti napad na ustavni poredak koji je u toku i u konačnici ostvariti stare separatističke ciljeve destrukcije države Bosne i Hercegovine. 

U prvom koraku, HNS nastavlja sa koordiniranim pritiscima, uz podršku i saradnju već poznatih  domaćih i inostranih subjekta, iznuditi izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojim bi se konačno urušile evropske perspektive i razvoj demokratskog političkog i ustavnog sistema BiH. Zamka „legitimnog političkog predstavljanja konstitutivnih (u Ustavu BiH piše – konstituentih) naroda“ jeste  direktan napad na vrijednosti liberalne demokracije, ali i stvarne destrukcije suvereniteta države BiH afirmacijom „kukavičijeg jajeta“ svih UZP-ova, koncepta političkog suvereniteta etničkih grupa naspram civilizacijskog standarda suverenog građanina. 

Nakon svih tragičnih iskustava sa ključnim instrumentom hegemonizma i direktnog miješanja u unutrašnja pitanja BiH od susjednih država, državotvorne političke snage nemaju nikakvo legitimno pravo prihvatiti zamrzavanje tzv. „koncepta konstitutivnosti“ kao omče suverenitetu i demokratskom razvoju BiH. Ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, mora se razvijati na pripadnosti liberalno-demokratskim vrijednostima, a ne specifičnoj ili bilo kojoj vrsti totalitarnih i autokratskih sistema. Niko nema pravo na produbljivanje zagarantiranih ljudskih prava i poticanje neravnopravnosti građana, niti  standarda Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. 

HNS je očito protiv implementacije pet presuda Europskog suda za ljudska prava iz Strasbourga kojima je utvrđeno postojanje sistemske diskriminacije građana na individualnom nivou, odnosno potpunog izostanka ravnopravnosti građana Bosne i Hercegovine. 

U drugom koraku, HNS predlaže reorganizaciju Bosne i Hercegovine na temeljima konsocijacijske demokracije, davno napuštenog političkog modela koji je suprotan liberalnoj demokraciji, ali kroz federalizaciju zemlje. HNS očito nerazumije da bi sa primjenom modela konsocijacije sadašnje paritetno zastupanje bilo zamjenjeno proporcionalnim, na štetu njihovih sadašnjih pozicija. Očito je da bi u slučaju federalizacije Bosne i Hercegovine na etničkoj osnovi bio stvoren temelj za treći finalni korak kojeg želi HNS, a i SNSD, a to je pravo na samo-opredjeljenje do otcjepljenja. 

Imajući u vidu odgovarajuće presude Internacionalnog suda za bivšu Jugoslaviju iz Haaga, takve etno-teritorijalne zamisli su već utvrđene kao postojanje udruženog zločinačkog poduhvata. Treba podsjetiti HNS da se Ustav Bosne i Hercegovine mijenja onako kako je to propisano ustavom u članu X.1 i X.2, odnosno da niti jedna izmjena ne može devalvirati ili poništiti ljudska prava iz Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama koja je sastavnim dijelom člana II Ustava Bosne i Hercegovine. Takva nastojanja su još jedan od elemenata tekućeg napada na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. 

U trećem, finalnom koraku, te novonastale federalne jedinice bi iskazale zahtjev za izdvajanjem iz Bosne  i Hercegovine, na način što bi da što bi proizvodili atmosferu da na teritoriji te federalne jedinice postoji etnička grupa koja trpi od druge etničke grupe ili od same države u tolikoj mjeri da svoje postojanje mogu zaštiti samo kroz izlazak iz Bosne i Hercegovine. 

Sadašnja količina vlasti koju vrše političke stranke članice HNS-a prevazilazi temeljne demokratske principe, jer kako neko ko osvoji 7-8% na izborima može vršiti 33% državne ili preko 40% entitetske vlasti? Očito, samo onda kada politički sistem zemlje nije temeljen na liberalnoj demokraciji, već na nekoj devijaciji. Ista je stvar sa SNSD-om, što u oba slučaja jasno govori da bilo kakve ugroženosti nema, ali da i jedni i drugi nastoje stvoriti vještačku atmosferu navodne kolektivne ugroženosti, a zapravo su njihovim političkim djelovanjem ugroženi svi građani Bosne i Hercegovine.

Krug 99 upozorava političku i najširu javnost, a posebno državotvorne političke aktere i predstavnike internacionalne zajednice na ovaj retrogradni plan koji dolazi iz nevladine organizacije HNS, čije je djelovanje u suprotnosti sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, odnosno  člana 5. stav (2) pomenutog Zakona.  Ovaj veoma opasni udruženi poduhvat mora biti zaustavljen u samom začetku, a Bosna i Hercegovina i svi politički akteri, pojedinci i političke stranke, trebaju se vratiti temeljnim načelima liberalne demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih, građanskih prava na individualnom nivou, jer samo na taj način možemo postati članicom NATO saveza i Europske unije. I još važnije, sačuvati mir i integraciju BiH u zajednicu demokratskih država.