Carole Hodge: Ako RS ne odustane od secesionizma, suočiće se sa raspadom i ne-etničkim Ustavom BiH

Dr. Carole Hodge je bivša naučna suradnica i voditeljica istraživanja i studija u istraživačkoj jedinici za jugoistočnu Europu na Univerzitetu  u Glasgowu, UK. Dr. Hodge je autorica knjiga: “Velika Britanija i Balkan” prvi put objavio Routledge, vodeći akademski izdavač, 2006. godine te (Detecta, Zagreb, 2007). Knjiga “The Balkans on Trial” (Routledge, 2019,2020), još nije objavljena na našem jeziku. Članica je Kruga 99.