Činiti sve da se razori, obesmisli i uruši autentično bosanskohercegovačko narodno biće u posljednja tri desetljeća bar, uključujući rat i genocid, a onda….

                                                                                  SAOPŠTENJE

Kruga 99 povodom zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske  kojima se odbacuje Izvještaj za Srebrenicu iz 2004. godine

Činiti sve da se razori, obesmisli i uruši autentično bosanskohercegovačko narodno biće u posljednja tri desetljeća bar, uključujući rat i genocid, a onda očekivane i projektovane rezultate predstaviti uzrokom  nefunkcionalnosti i razlogom za etno teritorijalna prisvajanja i povod za disoluciju države BiH, prepoznatljiv je metodološki  politički i propagandni obrazac stvaranja tzv. „Velike – proširene Srbije“. Posljednji izraz takvog  djelovanja jeste čin zasjedanja i zaključci Skupštine entiteta RS o genocidu u i oko Srebrenice.

Svoditi međutim ovaj čin samo na predizbornu retoriku, bolesne ambicije Milorada Dodika ili pak nasjedati na oprobane propagandističke ciljeve kako bi se žrtva branila od apsurdnih optužbi i odgovornosti za čin i namjere nad njima izvršenog zločina, jeste politička kratkovidnost ili zla namjera, jeste i put u stvaranju pogodnog tla za ponavljanje i agresije i genocida.

Mora se istrajati u zahtjevu da se pored krivično pravne, individualne odgovornosti, utvrde i otklone političke posljedice genocida, udruženog zločinačkog poduhvata i međudržavnog oružanog sukoba radi otklanjanja opasnosti novih sukoba, moralne obnove društva, bosanskohercegovačke i regionalne sigurnosti i stabilnosti.  

I internacionalni akteri namjesto lamentiranja nad posljedicama političke osionosti protiv BiH moraju konkretnim djelima potaći oprobani proces denacifikacije koliko radi mira i  demokratske budućnosti BiH, toliko i gašenja opasnog rasadnika prekompozicije državnih granica na Balkanu, Evropi i svijetu, u ime novih etnoteritorijalnih, državnih zaokruživanja.

Državotvorne političke snage u BiH moraju odbaciti izlizane floskule o pomirenju, aktivnom strategijom povratka povjerenja kod najvećeg broja srpskog naroda koji su postali taoci političkih elita i zarobljeni zločinačkim djelima i politikom prema BiH, uključujući i mjere amnestije i oprosta.