HDZ BiH, SDA, DF POTPISALI SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM DJELOVANJU U VLASTI

19.11.2014. (16:53)

SARAJEVO, 19. novembra (OTS) – Sporazum pod nazivom Programska načela stranka i koalicija za uspostavljanje i djelovanje vlasti u Bosni i Hercegovini potpisan danas u Sarajevu je između dužnosnika predstavnika koalicije stranaka okupljenih oko Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ), Stranke demokratske akcije (SDA), Demokratske fronte (DF). 

URED ZA INFORMIRANJE HDZ BiH 

PROGRAMSKA NAČELA STRANAKA I KOALICIJA ZA USPOSTAVU I DJELOVANJE VLASTI U BiH 

USTAV BiH I IZBORNI ZAKON BiH: Prilikom donošenja ustavnih rješenja osigurati punu ustavnu i institucionalnu ravnopravnost Bošnjaka, Hrvata, i Srba, kao konstitutivnih naroda ( zajedno sa Ostalima), i građana BiH- kako stoji u Ustavu BiH – Aneks IV. na cijeloj teritoriji BiH. U institucijama na svim razinama osigurati njihovu zastupljenost u skladu sa ustavima. 

U prihvatljivom roku uskladiti Ustav BiH i Izborni zakon BiH sa presudom Europskog suda za ljudska prava (Sejdić-Finci). 
Potrebnim izmjenama osigurati implementiranje izbora u skladu sa najvišim demokratskim standardima, sprječavanje bilo kakve zlouporabe izbornog procesa i žurnu uspostavu vlasti na svim razinama u BiH. U skladu sa ustavom osigurati poštivanje izborne volje Bošnjaka, Hrvata, i Srba, kao konstitutivnih naroda ( zajedno sa Ostalima), i građana BiH. 

Osigurati sprovođenje odluka Ustavnog suda BiH i entitetskih ustavnih sudova. 

EUROATLANSKE INTEGRACIJE: U najkraćem roku usvojiti racionalan i efikasan mehanizam koordinacije europskih poslova u BiH. Sa Europskom komisijom partnerski dogovoriti prioritetne socioekonomske reforme, te stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Odmah krenuti sa sprovođenjem dogovorenih reformi i tako osigurati podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u EU. 

U skladu sa obvezama iz Zakona o obrani BiH i ranije donesenim odlukama Predsjedništva BiH, u najkraćem roku izvršiti knjiženje 63 lokacije perspektivne vojne imovine. 

VLADAVINA PRAVA: Osigurati neovisnost i kompetentost institucija pravne države za borbu protiv svih oblika kriminaliteta, te osigurati punu pravnu sigurnost za svakog građanina BiH. Efikasno sprovoditi potrebne mjere u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala; između ostalog izvršiti provjeru poslovanja javnih poduzeća, poduzeća sa udjelom državnog kapitala, radi zaštite državnog kapitala, i javnih ustanova i drugih institucija na razini BiH, entiteta i županija. Osigurati funkcioniranje pravne države te imovinsku i pravnu sigurnost, što je preduvjet gospodarskog razvitka. 

EKONOMSKO-SOCIJALNE REFORME: Sprovesti nužne ekonomske i socijalne mjere i reforme s ciljem zaustavljanja negativnog ekonomskog trenda i izlaska iz gospodarske krize, te stvaranja zakonskog okvira za povoljan i pravedan socijalni ambijent koji će garantirati ekonomsku stabilnost i ravnomjeran razvitak svih dijelova BiH. Dogovoriti i prioritetno sprovoditi konkretne reforme, s ciljem stabiliziranja i oporavka gospodarstva, te za podsticaj investicija sa intenziviranjem upošljavanja, uključujući i izmjene Zakona o PDV-u. Poticati privatno poduzetništvo, te stvarati povoljan ambijent za ulaganje i stvaranje novih radnih mjesta. 

Poduzeti nužne mjere koje će osigurati stabilnost proračuna. 
Smanjiti javnu potrošnju na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. 
INFRASTRUKTURALNI PROJEKTI: Poduzeti nužne mjere za ubrzanu izgradnju infrastrukturalnih objekata koji su od strateškog interesa za BiH i regiju. 

OSIGURANJE RAVNOPRAVNOSTI NARODA I GRAĐANA I OČUVANJE NACIONALNOG IDENTITETA: Usvojiti zakone i sprovesti mjere nužne za sprečavanje i eliminiranje diskriminacije na osnovi etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguranje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na upošljavanju, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. 
Očuvanje nacionalnog identiteta, jezika, kulture, obrazovanja i prava na informiranje na maternjem jeziku u okviru Javnog radio-televizijskog sustava BiH. 

PRAVA BRANITELJA: Osigurati pravni okvir za zaštitu prava branitelja i ispraviti sve nezakonitosti koje su prema njima počinjene. 
ODRŽIVI POVRATAK: Intenzivirati sprovođenje nužnih mjera koje će povratak prognanih i raseljenih osoba učiniti održivim. 

PREVENCIJA I OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA: Na svim razinama vlasti osigurati ažurno i efikasno djelovanje na saniranju posljedica elementarnih nepogoda, sa prioritetom na izravnoj pomoći oštećenim kućanstvima, gospodarskim i poljoprivrednim subjektima i na uspostavljanju efikasnih sustava i mehanizama za obranu od elementarnih nepogoda u cijeloj BiH. 

KONKRETNE MJERE, PLAN I ROKOVI REALIZIRANJA: U skladu sa ovim Programskim načelima, za svaku razinu vlasti će se utvrditi detaljan program konkretnih mjera sa planom i rokovima realiziranja. 

Za SDA 
__________________ ____ 

Za KOALICIJU HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE 
______________________ 

Za DF 
______________________