Inicijative, gostovanja i posjete

14.2.2014

Prijedlog Platforme za izlazak BiH iz stanja socijalnog bunta 1. Krug 99 smatra da je aktuelno stanje socijalnog bunta izazvano dubokim ekonomskim, socijalnim ali i političkim problemima u kojima žive građani BiH preko dvadeset godina. U iznalaženju mjera za promjenama stanja koje generira socijalni bunt neophodno je jasno distancirati opravdani bunt od svih oblika nasilja, paljenja i uništavanja javne i privatne imovine. Nosioci, po broju kao mala skupina izvršilaca, nisu reperezetenti građana i njihovih zahtjeva. Na zahtjeve građana treba odgovoriti demokratskim sredstvima razumne politike, na postupke nasilja treba odgovoriti mjerama na zakonu zasnovanih sankcija. Nužno je nastaviti reformu policije i civilne zaštite u funkcionalnom okviru države. 2. Prvi, neposredni postupak svih drušvenih aktera treba da bude zahtjev za hitnim uspostavljanjem funcionalnih institucija, namjesto onih smjenjenih ili u ostavci. Taj postupak mora biti i legalan i legitiman. Legalitet će se mjeriti kroz poštovanje demokratskih procedura, a legitimitet uspostavljen kroz odmjereni dijalog demokratski izabranih predstavnika u institucijama vlasti sa spontano uspostavljenim socijalnim, građanskim grupama i organizacijama. Isključivost bilo koje strane samo će voditi u nove konflikte bez rješenja, kao i strančarenje i politikanstvo bez kraja, takođe.Treba delegitimizirati vaninstitucionalno odlučivanje partijskih elita, snaženjem odgovornosti institucija i pojedinaca koji je čine. 3. Treba prihvatiti, za početak, i palijativene mjere socijalne pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva i radništva, pogotovo u onim firmama koje godinama ne primaju plaće, nemaju zdravsteno osiguranje ili povezan radni staž, kao i mjere pomoći poboljšanja socijalnog standarda studenata, prevoza đaka i sl. Mora biti sačuvano dostojanstvo građana koji su dovedeni u stanje socijalne potrebe. 4. Odgovornost je svakog čovjeka u BiH, a posebno aktera javnosti, da ne dozvole manipuliranje sa opravdanim socijalno ekonomskim zahtjevima kako u stranačke svrhe, svrhe anarhije, tako i u preusmjeravanje energije opravdanih protesta u međuetničko nepovjerenje i sukobljavanje. Nužna je kritička distance prema skupinama i organizacijama koje profitiraju od proizvođenja kriza. 5.Krug 99 apeluje na građane da nastave sa povremenim protestnim okupljanjima u demokratskoj i dostojanstvenoj formi sve dok nosioci vlasti ne donesu svima razumljive i neophodne, konkretne mjere za promjenu stanja u zemlji. Treba što prije institucionalizirati organizaciju protesta kako oni ne bi okaončali bez vidljivih rezultata. 6. Krug 99 poziva aktere vlasti da u dijalogu sa ekspertima, skupinama intelektualaca, javnih i kulturnih radnika, otvore pitanja kako posljedica tako i dubljih uzroka socijalnog bunta da se ono ne bi pretvorio u trajno stanje konflikata bez rješenja. U tom smislu treba razmatrati i moguću politiku daljih kreditnih zaduženja države, i svih nivoa vlasti, u funkciji otvaranja javnih radova i plasmana povoljnih kreditnih sredstava za samozapošljavanje, definisanje mjera za ublažavanje posljedica neoliberalnog ekonomskog koncepta mjerama socijalne države, kontektualiziranja bankarskog sektora sa realnim potrebama domaćeg razvoja, transformaciju penzionih fondova kao investicionih fondova, zabranu privatizacije komunalnog sektora, stavljanje energetskog resursa u funkciju domaćeg razvoja, certificiranja standarda obrazovanja i zdravstvene zaštite, i dr. 7. Privatizacija i privatna inicijativa ne smiju biti unaprijed kriminalizirani, podjednako kao što rušilaštvo na protestima ne smiju prikriti činjenicu nezadovoljstva socijalno – ekomomskim stanjem, nepostojanjem perspektive za zapošljavanje omladine, korumpiranošću vlasti na svim nivoima koji su doveli do radikalnog socijalnog bunta radnika, nezaposlenih i građana općenito. Neophodno je utvrditi odgovornost pravosudne i izvršne vlasti na svim nivoima, a posebno tužilaštava, za eventualno propuštanje i nereagovanje na zloupotrebe u procesu privatizacije, na korupciju, na nerad administracije. Pri tužilaštvi treba formirati specijalna tijela za suzbijane korupcije i organizovanog kriminala po uzoru na hrvatski USKOK ( Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala), te donošenje zakona o oduzimanju nelegalno i neosnovano stečene imovine. Neophodno je razmotriti i druge modele privatizacije za firme u kojima je taj postupak evidentno neuspješan, uključujući i radničko dioničarstvo. 8. Postojeća vlast jeste izgubila legitimitet kod građana, ali je legalna sve dok ne bude izabrana nova i to se ne smije dovoditi u pitanje jer je stanje anarhije gore od toga. Stoga treba zahtijevati od Visokog predstavnika međunarodne zajednice da preduzme mjere iz nadležnosti koje ima za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako bi se zaustavila opasnost destabilizacije i destrukcije demokratskog poretka i institucija BiH, i da preuzme svoje obaveze iz Aneksa X u punom kapacitetu, te da s obzirom da je on krajnji tumač civilnog dijela Dejtonskog sporazuma konačno da tumačenje odredbi Ustava BiH o dodatnim nadležnostima države BiH (čl. 3 st.5) koje bi mogle integrisati državu. PIK treba odmah razmotriti problem legitimiteta vlasti u BiH i osnovanost potrebe za vanrednim izborima, uključujući i mjere za koje je ovlašten Visoki predstavnik u vanrednim okolnostima. Apelujemo na članove PIK-a da shvate ozbiljnost situacije, prevazidju unutrašnje podjele i da omoguće Visokom predstavniku međunarodne zajednice da preduzme mjere iz nadležnosti koje ima za dosljedno provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma u svim njegovim segmentima kako bi se zaustavio trend destabilizacije i destrukcije države BiH i njenih institucija. 9. U vezi sa rezolucijom Evropskog parlamenta o napretku BiH usvojene 6. februara 2014.godine Krug 99 smatra da je nužna promjena strategije Evropskog parlamenta i Evropske komisije prema BiH kao postkonfliktnom društvu. Da bi bosanskohercegovačko društvo uspjelo u izgradnji demokratskih institucija i vladavine prava nužno je ubrzavanje integracije države BiH u NATO i Evropsku Uniju posebnim putem, uvođenjem zajedničke agende institucija EU i Parlamentarne skupštine BiH za provođenje reformi, uključujući i ustavnu reformu. Takvim pristupom smanjile bi se potencijalne etničke tenzije, a energije građanstva i svih aktera političkog i društvenog života bi se usmjerile na racionalno rješavanje stvarnih problema građana Bosne I Hercegovine. Susjedne zemlje moraju prihvatiti suverenitet države BiH u efektivnom i praktičnom smislu vođenja vlastite državne politike prema BiH. U protivnom, BiH će biti trajno žarište regionalne nestabilnosti. 10. Vjerske zajednice, obrazovne institucije, kulturna društva i mediji moraju činiti veće napore na obnovi morala u društva i odgoju omladine. Mediji, pa i oni novi, moraju biti objektivni posrednici između događanja i javnosti, a ne nikako proizvođači intencionalne stvarnosti. 11. Mi narod BiH moramo vjerovati da je sloboda i prosperitet, građanska solidarnost i jednakost među ljudima moguća i potrebna. *****************************************
Sarajevo, 14. Februar 2014.
Napomena: Ovaj Prijedlog proizišao je iz rasprave na prethodnoj, a biće okosnica za raspravu i dalju dogradnju i na narednoj sesiji Kruga 99

21.2.2012
Vjerujući da izražavaju volju najvećeg broja građana i nevladinih organizacija Sarajeva koji su se, nepodjeljeno, nakon gledanja filma Angeline Jolie „U zemlji krvi i meda“ identificirali sa osnovnom porukom i sadržajem ovog velikog filmskog i autorskog djela, Krug 99 je uputio inicijativu Gradskom vijeću Grada Sarajeva da se po vanrednom postupku rediteljici Angeline Jolie i filmskoj ekipi „U zemlji krvi i meda“ dodijeli Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva. Krug 99 je uvjeren da je film „U zemlji krvi i meda“ dao istinit društveni, politički, historijski i ljudski kontekst i činjenice proteklog rata protiv Bosne i Hercegovine , njenog načina života i kulture zajedništva, a posebno što je u punoj mjeri oslikao dramu zlostavljanih žena i ideologiju nasilja, ideologiju instumentalizacije ljudi i naroda u političke i osvajačke ciljeve. Film je srazmjerno količini ratne brutalnosti, nasilja, zločina pa i genocida, podjednako razotkrio ne samo u jednoj već u svim nacionalnim skupinama Bosne i Hercegovine ideologije i aktere zla. Ovaj film će snagom poruka i efektima umjetničke ekspresije nesporno predstavljati značajan faktor u suočenju svakog pojedinca sa istinama rata i time će u velikoj mjeri utjecati na toliko potrebnu individualnu i kolektivnu katarzu. Žrtvama, da se ovim javnim priznanjem istine o uzrocima ratne patnje prevaziđu nagomilane traume; saučesnicima u zločinu, da se omogući prevazilaženje krivnje suočenjem sa činjenicama i motivima individualne instrumentalizacije i navođenja na zločin običnih ljudi. Nemjerljiv je doprinos filma „U zemlji Krvi i meda“ otvaranju toliko potrebnih procesa obnavljanje povjerenja između ljudi i naroda u BiH i šire, te poticanju kolektivne svijesti o tome da se zločin ne može sakriti i pouke da se nikada i nikome ne ponovi.

5.12.2011
“Krug 99 najenergičnije podržava postojanje i aktivnosti Projekta Ars Aevi, projekta koji je izuzetno mnogo doprinio na afirmaciji bosanskohercegovačkog bića u svim njegovim segmentima, Projekta koji se, kao što znate iz medija, nalazi u izuzetno teškoj situaciji, u takvim je prilikama da mu jednostavno prijeti potpuno gašenje njegovih aktivnosti unatoč postojanju ogromnih potencijala i ogromnoj želji da nastave sa ovakvim aktivnostima. Krug 99 ovom prilikom najenergičnije osuđuje ovakve trendove institucija koje su odgovorne za djelovanje organizacija iz oblasti kulture. Nasrtaji na institucije kulture su direktno i nasrtaji na Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina kao multikulturalna država treba ovakve institucije i organizacije kao što je Ars Aevi. Uz to, Krug 99 najoštrije osuđuje odnos institucija i Grada i Federacije i države Bosne i Hercegovine i poziva ih da preispitaju svoje odluke i da Ars Aevi stave u takvu poziciju da on može nastaviti sa svojim aktivnostima. Hvala Ars Aevi što promovira Bosnu i Hercegovinu, što promovira Sarajevo. Hvala im na njihovim dosadašnjim aktivnostima. Uvjeren sam da će Ars Aevi opstati. Krug 99 podržava sve akcije u oblasti kulture, sve projekte koji su u funkciji bića Bosne i Hercegovine po njegovim multikulturalnim obrascima”, rekao je Redžić.

29.6.2003
Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99, Srpsko građansko vijeće-Pokret za ravnopravnost, Hrvatsko narodno vijeće, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Savez novinara BiH zajednički su organizovali Okrugli sto sa temom “USTAVNOPRAVNI POLOŽAJ GRADA SARAJEVA”. Na ovom skupu predstavljeni su dokumenti “Grad u ustavnopravnoj praksi i moguća nova rješenja” i Teze za Zakon o gradu. Dr Božo KLJAJIĆ podnio je uvodno izlaganje, a inicijalna saopštenja izložili su prof. dr Juraj MARTINOVIĆ, Dobrota LOŠIĆ, prof. dr Avdo SOFRADŽIJA, dr fra Luka MARKEŠIĆ i Novka AGIĆ. U diskusiji koja je povedena nakon uvodnih izlaganja učestvovao je veliki broj članova ovih asocijacija i gostiju specijalno pozvanih da učestvuju u radu ovog skupa. U opširnom rezimeu sačinjenom na osnovu prijedloga i sugestija datih tokom rasprave, između ostaloga posebno se ističe da je Sarajevo glavni grad države BiH; da je Sarajevo jedinstven i nedjeljiv grad; da je Sarajevo grad različlitih nacionalnih, vjerskih, kulturnih i drugih tekovina; da je Sarajevo grad njegovih stanovnika i da ga oni formiraju, a ne opštine, i to neposredno svojom voljom, te da je Sarajevo otvoren i ostaće otvoreni grad.
Jedan od najvažnijih zaključaka ovog skupa jeste da, ukoliko proces reogranizacije Grada Sarajeva na budućim ustavnim i zakonskim osnovama eventualno ne uspije, referendum građana bio bi posljednja demokratska mjera da se u potpunostio riješi status Grada na osnovama volje i i interesa njegovih građana.
Organizatori su objavili posebnu knjigu sa cjelovitim i autorizovanim izlaganjima na ovom skupu, kao i sa svim pratećim dokumentima.

24.6.2003
U organizaciji Centra za regionalizam iz Novog Sada, a u okviru Igmanske inicijative, u Beogradu je održan regionalni Okrugli sto sa temom “Potrebe za kulturnom saradnjom između Srbije i Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine”. U ime KRUGA 99 u radu ovog skupa učestvovali su prof. dr Juraj MARTINOVIĆ, mr Esad BAJTAL, Sead FETAHAGIĆ, Zoran UDOVIČIĆ, Edo NUMANKADIĆ, Gradimir GOJER i Slavko ŠANTIĆ, te Ivan ČOLOVIĆ, član KRUGA 99.
Istog dana uvečer, u Centru za kulturnu dekontaminaciju, u Paviljonu Veljković, održana je promocija KRUGA 99 i novog broja “Revije slobodne misli 99”. Ovaj susret sa prijateljima i članovima KRUGA 99 protekao je u srdačnom i zanimljivom razgovoru.
Na povratku u Sarajevo članovi KRUGA 99 posjetili su u Ivanjici Radomira KONSTANTINOVIĆA, književnika i člana KRUGA 99, koji se u svom domu u ovom mjestu na jugu Srbije nalazi na odmoru. Tom prilikom sa ovim istaknutim piscem, filozofom i intelektualcem dogovoreno je da do jeseni ove godine pripremi izbor iz svojih angažiranih društveno-političkih tekstova nastalih u posljednjh deset godina, kako bi ova knjiga bila objavljena do kraja 2003. godine u izdanju KRUGA 99, a u okviru obilježavanja 10. godišnjice osnivanja i djelovanja naše asocijacije.
Kao specijalna gošća KRUGA 99 na ovom gostovanju bila je Danijela BOŽIĆ, novinarka i urednica Radija “Slobodna Evropa” i TV LIBERTY.

4.4.2003
Po pozivu FONDACIJE “POGRANICZE” u poljskom gradu Sejny, od 4. do 6. aprila, održana je Međunarodna konferencija pod nazivom “SAVREMENOST I MULTIKULTURALIZAM – između Sarajeva, Njujorka i Jeruzalema”. U radu ovog trodnevnog skupa učestvovali su članovi KRUGA 99 – Sead FETAHAGIĆ i Slavko ŠANTIĆ (Sarajevo), Sinan GUDŽEVIĆ i Slobodan ŠNAJDER (Zagreb) i Predrag MATVEJEVIĆ (Rim), te članovi P.E.N. Centra BiH – pjesnici Ljubica OSTOJIĆ i Stevan TONTIĆ.
U okviru ove manifestacije 5. aprila/travnja 2003. godine održano je veoma impresivno veče – prijateljsko poetsko-muzičko druženje – pod nazivom “IZET SARAJLIĆ – ČOVJEK SARAJEVO”, posvećeno uspomeni na našeg nedavno preminulog pjesnika i prijatelja Izeta Sarajlića. Tom prilikom promovirano je i drugo izdanje poljskog prijevoda Sarajlićeve knjige “V.P.” , koja je objavljena u izdanju Fondacije “Pogranicze”.

20.2.2003
Predsjedništvo KRUGA 99 usvojilo je konačni tekst Izjave KRUGA 99 povodom događaja na Bliskom Istoku. Izjava glasi:
Energično protiv rata.
Sadržaj ove izjave možete pogledati na stranici naših izjava i saopštenja za javnost.

26.1.2003
Ugledni beogradski advokat Srđa POPOVIĆ i novinar Petar LUKOVIĆ tokom svog boravka u Sarajevu posjetili su kancelariju KRUGA 99, gdje su ih dočekali i sa njima razgovarali Sead FETAHAGIĆ, Jovan DIVJAK, Neven KAZAZOVIĆ i Slavko ŠANTIĆ. Tokom srdačnog prijateljskog razgovora formulisana je ideja da se na proljeće ove godine u Beogradu održi regionalna konferencija koja će u cjelini biti posvećena nacionalizmu kao dominantnoj društvenoj opasnosti aktuelnoj u svim zemljama bivše Jugoslavije. Seriju tekstova o ovoj temi, kao pripremnu fazu za održavanje ovog regionalnog susreta, KRUG 99 započinje u najnovijem broju “Revije slobodne misli 99” autorskim prilogom prof. dra Milan KANGRGE (Zagreb) pod naslovom “Šta je to –”dobar nacionalizam”? U cilju što bolje pripreme ove regionalne konferencije pozvano je više uglednih autora iz BiH i regiona da ponudi svoje autorske tekstove o ovoj temi.

24.1.2003
Project Officer Američke organizacije za međunarodni razvoj (USAID) Jennifer STUART i Program Manager za BiH Selma SIJERČIĆ iz Ureda za demokratizaciju ove agencije posjetile su kancelariju KRUGA 99 i vodile razgovor sa v.d. predsjednicom Mirjanom MALIĆ i izvršnim sekretarom Slavkom ŠANTIĆEM o mogućoj saradnji u procesu jačanja aktivnijeg učešća građana u donošenju odluka od javnog interesa, na čemu će ova agencija ove godine posvetiti posebnu pažnju.

24.1.2003
Grupa studenata European Master's Degree of Human Rights and democratisation (Postdiplomski studij iz ljudskih prava i demokratizacije) iz Venecije boravila je u višednevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje su imali brojne susrete sa različitim političkim ličnostima iz državnih organizacija i institucija predstavnicima javnog i društvenog života i nevladinih organizacija. Na njihovu molbu izvršni sekretar KRUGA 99 Slavko ŠANTIĆ susreo se sa većom grupom ovih studenata i tokom razgovora upoznao ih sa aktivnostima KRUGA 99 i predstavio im “Reviju slobodne misli 99”, koju izdaje naša asocijacija.

16.1.2003
Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost u BiH, Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Hrvatsko narodno vijeće objavili su zajedničko pismo visokom predstavniku u BiH Pediju EŠDAUNU , kao i zajedničko Saopćenje za javnost, u kojem zahtijevaju dosljednu primjenu ustavnih amandmana, kako bi se obezbijedila ravnopravost građana i naroda u BiH i zaštitila ljudska prava. Po mišljenu ove četiri nevladine organizacije odstupanje od principa jednakog broja delegata iz sva tri konstitutivna naroda u Domu naroda parlamenta Federacije biH znači povredu ustavnih odredbi, utvrđenih amandmanima na ustave oba entiteta. U saopćenju se odlučno zahtijeva da se prije konstituisanja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH nađe rješenje za popunu ovog doma u punom kapacitetu, kako je predviđeno ustavom i Izbornim zakonom.

 

16.10.2002
Na poziv nevladine organizacije “Centar za denacifikaciju” iz Podgorice, članovi KRUGA 99 Juraj MARTINOVIĆ, Esad BAJTAL, Slavko ŠANTIĆ i Sead FETAHAGIĆ boravili su četiri dana u Crnoj Gori. Tokom ovog četverodnevnog boravka u Podgorici, Cetinju, Kotoru, Baru i Nikšiću članovima tamošnjih različitih nevladinih i političkih organizacija, kao i građanima koji su prisustvovali javnim sesijama, predstavljena je djelatnost KRUGA 99 i promovirana “Revija slobodne misli 99”. Na kraju posjete izdato je saopćenje koje, u rubrici Dokumenti u cjelini objavljujemo u ovom broju naše revije.

10.10.2002
Gradonačelnik Sarajeva prof. dr Muhidin HAMAMDŽIĆ uputio je pismo Komisiji za spomen-obilježja istorijskih događaja i ličnosti Kantona i pridružio se stavu gradskog vijeća da jedna od gradskih ulica dobije ime pjesnika Izeta SARAJLIĆA.

27.8.2002
Direktorica fondacije HEINRICH BÖLL – regionalnog ureda u Sarajevu, gospođa dr AZRA DŽAJIĆ sa svojom saradnicom LEISOM HEĆIMOVIĆ priredila je u restoranu “Pod lipom” radnu večeru za predstavnike KRUGA 99. Tom prilikom vođen je razgovor o daljoj saradnji i podršci ove fondacije našoj Asocijaciji. Dr Azra DŽAJIĆ i ovom prilikom posebno je istakla da KRUG 99 ostaje njihov strateški partner i da će i iduće godine Fondacija pružiti podršku našim aktivnostima, posebno kad je riječ o održavanju naših redovnih javnih sesija, štampanju Revije slobodne misli 99 i programa obilježavanja 10. godišnjice od osnivanja i rada Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99. Na večeri su, u ime KRUGA 99, bili prof. dr Mirjana MALIĆ, akademik prof. dr Juraj MARTINOVIĆ, Sead FETAHAGIĆ i Slavko ŠANTIĆ.

9.8.2002
Premijer Vlade Federacije BiH prof. dr Alija BEHMEN primio je delegaciju Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99. Osnovna tema ovog razgovora bile su pripreme za obilježavanje 10. godišnjice od osnivanja i rada naše asocijacije, čije se održavanje planira tokom iduće godine. Pored ostalih aktivnosti, prema kojima će ovo obilježavanje imati isključivo radni karakter, planira se i izdavanje monografije KRUGA 99, koja će obuhvatiti aktivnosti i rezultate djelatnosti naše asocijacije od osnivanja do danas. Podržavajući ovakav koncept radnog obilježavanja 10. godišnjeg rada, premijer Alija BEHMEN je istakao spremnost Vlade Federacije BiH da finansijski pomogne rad KRUGA 99, kao što je to slučaj i sa drugim mnogobrojnim nevladinim organizacijama. U ime KRUGA 99 u ovom razgovoru učestvovali su: prof. dr Mirjana MALIĆ, Jakob FINCI, akademik prof. dr Vladimir PREMEC, Sead FETAHAGIĆ i Slavko ŠANTIĆ.

13.7.2002
U organizaciji CENTRA za vizualna istraživanja i razvoj vizuelne kulture “KRUG” iz Čačka od 13. do 22. jula 2002. godine održan je Međunarodni simpozijum “UMETNOST I PAPIR”, na kojem je, po pozivu, učestvovao i akademski slikar Edin NUMANKADIĆ, član KRUGA 99.

1.7.2002
Na poziv nevladine organizacije “TRAG” iz Niša, grupa članova KRUGA 99 boravila je u gradovima Srbije – Nišu, Pirotu, Vranju i Kragujevcu. Na više javnih susreta sa građanima, u tematskim javnim debatama, te istupima u lokalnim elektronskim i pisanim medijima promoviran je rad KRUGA 99 i Revija slobodne misli 99, koju su građani ovih gradova prihvatili sa ogromnim interesovanjem. KRUG 99 na ovom gostovanju predstavljali su: prof. dr Mirjana MALIĆ, Sead FETAHAGIĆ, mr. Esad BAJTAL, akademik Juraj MARTINOVIĆ, Zoran UDOVIČIĆ i Slavko ŠANTIĆ. Tokom ove posjete dogovorena je i stalna saradnja sa članovima NGO “TRAG”, pa će njeni predstavnici iduće godine biti gosti KRUGA 99 u BiH. Posjeta je prošla u znaku izvanredne radne atmosfere i izuzetnog gostoprimstva naših domaćina, za šta su, svakako, najzaslužniji rukovodioci ove nevladine organizacije – prof. dr Mirjana KRISTOVIĆ i njen suprug Slavko KRISTOVIĆ.

15.6.2002
U posjeti članovima KRUGA 99, po sopstvenoj želji, boravili su nekadašnji zamjenik Visokog predstavnika u BiH Michael STEINER i nekadašnji šef Ureda za medije u OHR-u Simon HASELOCK sa saradnicima. U srdačnom prijateljskom razgovoru, koji je vođen u kancelariji KRUGA 99, Michael STEINER, koji sada obavlja visoku funkciju međunarodne zajednice na Kosovu, sa zadovoljstvom je prihvatio našu sugestiju da se u Prištini, u organizaciji KRUGA 99, održi zajednički susret intelektualaca BiH, Srbije i Kosova.
11.6.2002
U okviru serijala “EMINENTNI MEĐU MLADIMA” u centru za djecu i omladinu u Novom Sarajevu sa djecom OŠ “Džemaludin Čaušević” družila se i razgovarala dr Svetlana BROZ, članica KRUGA 99. Razgovor je, najvećim dijelom, bio posvećen opasnostima koje prijete mladima od upotrebe droge.

5.4.2002
Povodom Dana oslobođenja na poziv Skupštine Opštine Breza u ovom rudarskom gradu boravili su članovi KRUGA 99 – Džemil ŠARAC, Jovan DIVJAK, Željko IVANKOVIĆ, Esad BAJTAL, akademik Vladimir PREMEC, Slavko ŠANTIĆ i Sead FETAHAGIĆ, te članovi OMLADINSKE INFORMATIVNE AGENCIJE Merima ZUKO, Salih MUSIĆ i Anel SPAHOVIĆ. Tom prilikom sa mnogobrojnim građanima, prosvjetnim radnicima i omladinom Breze održan je vrlo zanimljiv razgovor sa temom “POLOŽAJ I PERSPEKTIVE MLADIH U BIH”, te održana vrlo uspješna promocija najnovijeg broja Revije slobodne misli 99.

17.3.2002
Kao specijalni gost Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99, Međunarodnog centra za mir i Ambasade Republike Poljske u BiH u Sarajevu je u višednevnoj posjeti boravio gospodin Tadeusz MAZOWIECKI, nekadašnji Specijalni izaslanih Komisije za ljudska prava UN na području bivše Jugoslavije. Na izuzetno posjećenoj javnoj sesiji KRUGA 99 on je govorio o iskustvima koja je stakao tokom svoje odgovorne misije u BiH i o svojim najnovijim saznanjima o aktuelnim pitanjima u našoj zemlji. Tom prilikom gospodin Tadeusz MAZOWIECKI sa najvećim zadovoljstvom prihvatio je molbu da bude primljen za člana Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99. Njegovo izlaganje na sesiji u cjelini objavljujemo u ovom broju naše revije. Na ovoj sesiji Ibrahim SPAHIĆ pokrenuo je inicijativu da KRUG 99 i Međunarodni centar za mir zajednički predlože Tadeusza MAZOWIECKOG za Nobelovu nagradu za mir. Inicijativa je prihvaćena aklamacijom.

17.2.2002
Predsjedništvo KRUGA 99 donijelo je odluku da se Odboru za dodjelu ovogodišnjih Šestoaprilskih nagrada Grada Sarajeva za grupnu nagradu predlože bivši gradonačelnici Grada Sarajeva koje je agresija na našu zemlju zatekla u Sarajevu i koji su čitavo vrijeme rata proveli u njemu na svoj način pružajući otpor agresiji i pokušajima podjele grada. Riječ je o Danetu OLBINI, Dragutinu KOSOVCU, Lazi MATERIĆU, Vasi RADIĆU, Džemalu MUMINAGIĆU, Danetu MALJKOVIĆU, Salku SELIMOVIĆU i Juraju MARTINOVIĆU. Međutim, Odbor za dodjelu ovog priznanja, nažalost, nije prihvatio ovaj prijedlog.

12.2.2002
Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99, PEN Centar BIH i Društvo pisca BiH uputili su zajedničko otvoreno pismo institucijama vlasti u BiH (Ministarskom vijeću BiH, Vladi Federacije BiH i Vladi Kantona Sarajevo) u kome upozoravaju na katastrofalan položaj najvećih državnih institucija kulture (Zemaljski muzej BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Historijski muzej BiH, Kinoteka BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH, Centar za zaštitu kulturo-historijskog i prirodnog nasljeđa BiH i Umjetnička galerija BiH, kao i Opera i Balet Narodnog pozorišta u Sarajevu). Pismo objavljujemo u ovom broju naše Revije slobodne misli 99.

7.1.2002
Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99 i Međunarodni centar za mir uputili su Gradskom vijeću Sarajeva i Gradonačelniku prof. dr Muhidinu HAMAMDŽIĆU zajedničko pismo s prijedlogom da se gospodinu Tadeuszu MAZOWIECKOM, nekadašnjem premijeru Vlade Poljske i bivšem Specijalnom izaslaniku UN za ljudska prava na području bivše Jugoslavije, dodijeli priznanje počasni građanin grada Sarajeva.

 

10.12.2001
Grupa članova KRUGA 99 – Esad BAJTAL, Željko IVANKOVIĆ, Sead FETAHAGIĆ i Slavko ŠANTIĆ, na poziv Nevladine organizacije “HOMO” (kojom rukovode Mirjana i Igor GALLO, naši članovi iz Pule) i Međunarodnog sajma “Sanjam knjige u Istri” boravila je u Istri od 10. do 15. decembra/prosinca 2001. godine. U Puli su u okviru Sajma održali književno veče, a također je održana i veoma uspjela javna tribina sa građanima Pule, na kojoj su članovi KRUGA 99 govorili o aktivnostima naše asocijacije. U Puli se svojim kolegama iz Sarajeva pridružio i poznati književnik Mirko KOVAČ, koji je također član KRUGA 99 i koji već deset godina živi u Rovinju. Članove KRUGA 99 primio je i gradonačelnik Pule gospodin dr Luciano DELBIANCO. Ovo gostovanje članova KRUGA 99 u Istri omogućila je FONDACIJA HEINRICH BÖLL-Regionalni ured u Sarajevu. Specijalni domaćin članovima KRUGA 99 na Sajmu bio je gospodin Dragan MARKOVIĆ, direktor UNIVERSITY PRESS-A i šef bh. štanda na Sajmu.

27.10.2001
Sarajevsko “Oslobođenje” objavilo je informaciju o tome da je pjesnik Izet SARAJLIĆ boravio u Austriji od 15. do 20. oktobra 2001. godine, na poziv Cultural City Networka iz Graza i Musikhausa iz Klagenfurta. Književne večeri Izeta SARAJLIĆA održane su u ova dva grada u povodu objavljivanja na njemačkom jeziku njegove knjige “JEMAND HAT GEKLINGELT”, a posjetu je inicirao bivši ambasador Austrije u BiH Valentin INZKO, koji je ujedno i govorio o značaju poezije našeg pjesnika. Prilikom ovog gostovanja pjesnik je imao i više susreta sa austrijskim piscima i s našim ljudima koji žive u ova dva austrijska grada. Visokotiražni list “Kleine Zeitung” nazvao je SARAJLIĆA “čudesnim liričarem iz Sarajeva”, a njegovo gostovanje označio kao vrhunski književni događaj sezone.

11.10.2001
Visoki predstavnik u BiH Wolfgang PETRITSCH inicirao je osnivanje GRAĐANSKOG FORUMA i na prvu sjednicu ovog neformalnog tijela pozvao nekolicinu istaknutih intelektualaca, kulturnih i političkih djelatnika, među kojima su bili i članovi KRUGA 99 fra Petar ANĐELOVIĆ, Srđan DIZDAREVIĆ i Žarko PAPIĆ. Prema riječima fra Petra ANĐELOVIĆA, GRAĐANSKI FORUM treba da bude mjesto na kojem će istaknuti bh. građani svojim savjetima i informacijama pomoći Visokom predstavniku u obavljanju njegove odgovorne dužnosti.

30.7.2001
Predsjednik KRUGA 99 Jakob FINCI posjetio je ambasadora Žaka KLAJNA, Specijalnog izaslanika Generalnog sekretara UN i tom prilikom uručio mu pismo KRUGA 99 za Generalnog sekretara UN Kofi ANANA i predsjedavajućeg i članove Savjeta bezbjednosti UN. U pismu se, na osnovu zaključaka redovne sesije KRUGA 99 održane 07.07.2001. godine, traži, između ostaloga, da UN osnuju specijalni fond za obezbjeđenje trajnog školovanja djece čiji su roditelji stradali kao žrtve genocida u Srebrenici.

15.5.2001
Nova pjesnička turneja Izeta SARAJLIĆA po Italiji održana je u gradovima Trieste (15. juna), Reggio Emilia (l6. juna) Salerno (18. juna) i Rim (19. juna). Književno veče u Rimu, u organizaciji Fondacije Alberto Moravia, održano je u velikoj sali knjižare “Bilba”, jedne od najpoznatijih u Rimu. Tom prilikom o Sarajliću kao jednom od najznačajnijih svjetskih pjesnika govorili su: Toni MARAINI, Predrag MATVEJEVIĆ, Erri de LUCA, Attilio SCALPERINI i Sinan GUDŽEVIĆA. Ovom gostovanju Izeta Sarajlića italijanski mediji posvetili su veliku pažnju.

2.5.2001
Pjesnik Izet SARAJLIĆ ponovo je gostovao u Italiji. Od 2. do 5. maja u gradovima Napoli, San Giovani Rotondo i Baronissi održane su pjesnikove izuzetno posjećene književne večeri, na kojima su promovirane njegove knjige nedavno perevedene na talijanski jezik. Italijanski izbor “Quando ha donato” u prevodu Rafaele MARCANO, uz saradnju sa Sinanom GURDŽEVIĆEM i predgovorom Erri De LUCE, objavila je izdavačka kuća “Multimedia Edicioni” iz Salerna. To je treća pjesnikova knjiga objavljena na Italijanskom jeziku.

12.4.2001
U Zvorniku su otvorene nove prostorije Čitaonice Demokratskog centra. U ime KRUGA 99 otvaranju su prisustvovali Sead FETAHAGIĆ, Esad BAJTAL i Slavko ŠANTIĆ. Tom prilikom članovi KRUGA 99 uručili su domaćinima prigodan poklon – knjige i brojeve naše Revije slobodne misli 99.

18.1.2001
U Sarajevu je boravila višečlana grupa studenata Evropskog Master Programa za ljudska prava i demokratizaciju (EMA). Oni su prema posebnoj želji posjetili i kancelariju KRUGA99. U dvosatnom veoma zanimljivom reazgovoru, u kojem su ispred KRUGA 99 učestvovali prof. dr Midhat USČUPLIĆ i Slavko ŠANTIĆ, studenti ovog programa informisali su se o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, mogućnostima i šansama za demokratske promjene i, naročito, o bogatoj aktivnosti KRUGA 99 u procesu stvaranja civilnog društva u našoj zemlji.

 

1.11.2000
Gradonačelnik Sarajeva prof. dr Muhidin HAMAMDŽIĆ sa saradnicima primio je delegaciju Internacionalne lige humanista koju su predovodili prof. dr Vlatko DOLEČEK, Zdravko ŠURLAN i Abdulah OVČINA. Bilo je govora o realizaciji prohjekta “Istinom do održivog povratka”.
13.10.2000
Na XXI Kikićevim susretima koji su održani u Gradačcu učestvovao je član KRUGA 99 magistar Esad BAJTAL.

21.8.2000
Interancionalna Liga humanista i četiri nevladine organizacije – Srpsko građansko vijeće-Građanski pokret za ravnopravnost, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće i Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99 – organizovali su zajedničku konferenciju za novinare, na kojoj su izrazile svoju zabrinutost zbog izuzetno slabe realizacije Aneksa 7 Daytonskog sporazuma. U vezi s tim ove organizacije najavile su osnivanje tima uglednih stručnjaka koji će raditi na prikupljanju podataka o povratku prognanih, jer se, po mišljenju predstavnika ovih organizacija, prava istina o povratku krije. Na ovoj konferenciji za novinare govorili su msgr. Franjo KOMARICA, prof. dr Atif PURIVATRA, fra Luka MARKEŠIĆ, Radovan VIGNJEVIĆ, prof. Zdravko ŠURLAN i prof. dr Vlatko DOLEČEK.

2.8.2000
Pjesnik Izet SARAJLIĆ vratio se sa još jednog izuzetno uspješnog gostovanja u Italiji. On je bio gost pjesničke manifestacije koja je od 21. do 25. jula ove godine održana u poznatom italijanskom turističkom mjestu Amalfiju, u Napuljskom zaljevu. Sarajlićev nastup popraćen je izuzetnom medijskom pažnjom. Hroničar napuljskog dnevnika “Il Mattino” napisao je da je “Sarajlić jedan oid najznačajnijih pjesnika s evropskog istoka, svjetlošću svoje poezije, duboko potresne i humanističke, osvijetlio balkansku noć.”Izdavačka kuća “Multimedia” najavila je objavljivanje nove Sarajlićeve knjige, u kojoj će biti prezentirano cjelokupno pjesničko stvaralaštvo.

 

26.10.1999
U Parizu su boravili pjesnik Izet SARAJLIĆ i prof. dr Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ, članovi KRUGA 99. Sarajliću su objavljene dvije knjige poezije na francuskom jeziku “Rođeni 23, umrli 42” i “30. februar”, čijay je promocija obavljena u Knjižari-galeriji “LeLys”. Prof. dr Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ, čija je knjiga “Pjesnici lirske apstrakcije” nedavno objavljena u izdanju izdavačke kuće “GRIN” iz Gračanice, tom prilikom govorila je o poetskom stvaralaštvu u BiH od 1945 do 1980. godine.

20.10.1999
Izaslanik Savezne Republike Njemačke za povratak izbjeglica, reintegraciju i prateću obnovu gospodin Hans KOSCHNIK, nekadašnji upravitelj UN grada Mostara, bio je u Sarajevu gost Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 i Fondacije FRIEDRICH EBERT. U veoma srdačnom i nekonvencionalnom razgovoru sa članovima KRUGA 99 i pozvanim uglednim gostima gospodin Hans KOSCHNIK proveo je gotovo tri sata, evocirajući svoje uspomene iz djetinjstva, mladosti, svoje političke djelatnosti i naročito svog višegodišnjeg djelovanja u Mostaru.

30.9.1999
Predsjednik Kolegija dječije ambasade akademski slikar Affan RAMIĆ, član KRUGA 99, predvodio je delegaciju ove institucije koja je u Varešu obavila razgovor sa načelnikom i donačelnikom Općine Vareš Pavom VIDOVIĆEM i Samirom MUSOM. Posjeta je organizovana povodom podjele vareške djece školskog uzrasta na nacionalnoj i vjerskoj osnovi i kršenja Međunarodne konvencije o pravima djeteta. Delegacija je također razgovarala i sa direktorima osnovnih škola u Varešu, sa fra Markom TOPIĆEM, kao i sa jednim brojem roditelja i djece iz Vareša. Svi sugovornici su se složili da je podjela djece štetna i opasna i da je treba brzo eliminirati. Akademik Affan RAMIĆ je istakao da je razdvajanje djece i prosvjetnih radnika na vjerskoj i nacionalnoj osnovi prva lekcija za mržnju i da je, kao takva, u gruboj suprotnosti sa Međunarodnom konvencijom o pravima djeteta.

25.9.1999
Na ovogodišnjoj tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji “Kikićevi susreti”, koja je održana 24. i 25. septembra /rujna 1999. godine u Gradačcu, učestvovali su i članovi KRUGA 99 – prof. dr Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ, koja je govorila o temi “Žena u književnom djelu Hasana Kikića” i pjesnik Izet SARAJLIĆ, koji je svojim stihovima oduševio Gradačane.

15.8.1999
U Đenovi (Italija) 20. avgusta/kolovoza 1999. godine Izet SARAJLIĆ zajedno sa Sinanom GUDŽEVIĆEM (Zagreb) imao je veoma zapaženo književno veče, a od 12. do 15. avgusta učestvovao je u trodnevnoj pjesničkoj manifestaciji u Napulju (Italija), na kojoj je učestvovao veći broj pjesnika iz čitavog svijeta. Prema pisanju napuljskog lista “Il Mattino” ova svetkovina pjesničke riječi “prošla je u znaku Izeta Sarajlića, čija je poezija bola i otpora ratu uzbuduila duše mnogobrojnih slušalaca koji su nakon pjesnikovog istupa pohrlili da mu stegnu ruku i da dođu do autopgrama”. “Ovakav prizor”, dodaje ugledni napuljski list, “navikli smo da gledamo samo kada je u pitanju neka čuvena rok zvijezda.” Istup našeg pjesnika burno je dočekan i u Salernu, gdje je, nakon “KNJIGE OPROŠTAJA” (“Il libro degli addii”, Napulj, 1996), u pripremi i njegova nova knjiga na italijanskom jeziku.

22.7.1999
Član Parlamenta Vijeća Evrope Hanneke GELDERBLOM-LANKHOUT razgovarala je 22. jula/srpnja 1999. godine u Sarajevu sa delegacijom četiri nevladine organizacije (Srpsko građansko vijeće-građanski pokret za ravnopravnost, Hrvatsko narodno vijeće, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99). Predstavnici ovih organizacija, prof. dr Mirko PEJANOVIĆ, prof. dr Ivo KOMŠIĆ, prof. dr Atif PURIVATRA i prof. dr Vlatko DOLEČEK upoznali su uglednu gošću o dosadašnjim aktivnostima ove četiri nevladine organizacije na postizanju konstitutivnosti srpskog naroda u Federaciji BiH i hrvatskog i bošnjačkog naroda u republici Srpskoj. U razgovoru je naglašeno da od rješavanja pitanja konstitutivnosti usklađivanjem ustava entiteta ovisi ostvarivanje jednakih ljudskih prava, te povratak izbjeglica i raseljenih lica i donošenje novog, stalnog izbornog zakona. Posebno je bilo riječi i o ispunjavanju uslova za prijem Bosne i Hercegovine u Vijeće Evrope.

30.6.1999
Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99 podnijela je Misiji O.S.C.E. projekat koji predviđa održavanje niza okruglih stolova i javnih radio i TV debata o novom izbornom zakonu. Ideja je da se putem neposrednih kontakata i debata ispita i definiše šta građani BiH žele da bude regulisano u novom stalnom izbornom zakonu, koji se smatra ključnim zakonskim dokumentom kojim će se odrediti budući oblik političke scene i usmjeriti proces demokratizacije društva u BiH. Projekat je prihvaćen u jednom modificiranom obliku, a javna kampanja o novom izbornom zakonodavstvu otpočela je prošlog mjeseca i trajaće sve do kraja ovog ljeta. Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99 odabrana je da bude nosilac ove kampanje i njeni članovi već su učestvovali u više javnih debata na elektronskim medijima i okruglim stolovima u Livnu, Lukavici, Sarajevu, Lukavcu, na Palama, u Mostaru i Goraždu, a u toku je realizacija sličnih debata i u još nekim gradovima Bosne i Hercegovine.

18.6.1999
Premijer Vlade Kantona Sarajevo gospodin Beriz BELKIĆ primio je u petak, 18. juna/lipnja 1999. godine delegaciju Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99, u kojoj su bili prof. dr Vlatko DOLEČEK, Zlata KURT, Jovan DIVJAK, Jakob FINCI i Slavko ŠANTIĆ. Tokom veoma srdačnog razgovora članovi delegacije upoznali su premijera Belkića o dosadašnjoj i predstojećoj aktivnosti KRUGA 99 i zamolili ga da razmotri mogućnost da Vlada Kantona Sarajevo iz budžeta materijalno podrži određene projekte naše asocijacije, koji su komplementarni sa razvojnim projektima Kantona, kao i da pomogne u rješavanju materijalnih i tehničkih problema koji otežavaju redovnu djelatnost KRUGA 99. Premijer Beriz BELKIĆ izrazio je veliko razumijevanje i dao punu podršku našoj djelatnosti i obećao da će učiniti sve što bude mogao da Vlada Kantona Sarajevo putem svojih resornih ministarstava pruži podršku i pomoć našoj asocijaciji. Razgovoru su prisustvovali ministar za nauku i kulturu u Vladi Kantona Sarajevo gospoda Esma HADŽAGIĆ i ministar obrazovanja gospodin Safet HALILOVIĆ.

29.4.1999
Član Kruga 99 akademski slikar Edin NUMANKADIĆ dobio je poziv da u Obalnim galerijama Pirana (Slovenija) otvori izložbu svojih radova. Numankadić je već 1988. godine izlagao u ovim galerijama, a ovaj put izložiće 60 svojih najnovijih radova, nastalih u posljednje tri godine, koji pripadaju njegovom ciklusu “Tragovi”. Pored Numankadića poziv da izlažu u ovim galerijama dobili su i bosanskohercegovački slikari Mehmed ZAIMOVIĆ i Irfan HOZO.

8.4.1999
U sjedištu Misije O.S.C.E.-a u Sarajevu predstavnici KRUGA 99 održali su u četvrtak, 8. aprila/travnja 1999. godine, radni dogovor sa potparolom O.S.C.E.-a Tanyom DOMI, zaduženom u ovoj misiji za organizaciju javne debate o novom izbornom zakonu. Prema odluci šefa Misije O.S.C.E.-a, ambasadora Roberta L. BARRY- a, Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99, nakon podnošenja svog projekta, odabrana je za nosioca i glavnog koordinatora ovog procesa. Misija O.S.C.E.-a financijski će podržati aktivnost KRUGA 99 u realizaciji programa javnih debata o novom izbornom zakonu u BiH. Program je već u fazi realizacije.

7.4.1999
Direktor Fondacije KONRAD ADENAUER STIFTUNG gospodin dr Gregor RYSEL posjetio je u srijedu, 7. aprila/travnja 1999. godine kancelariju Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 i tom prilikom razgovarao sa predsjednikom prof. dr Vlatkom DOLEČEKOM i sekretarom Slavkom ŠANTIĆEM. Gospodin dr Gregor RYSEL izrazio je želju i spremnost svoje fondacije da sarađuje sa našom asocijacijom na nizu projekata od zajedničkog interesa, a predstavnici KRUGA 99 prilikom uručili su mu i prijedlog projekta o održavanju javnih debata u BiH o novom izbornom zakonu. Očekuje se da će Fondacija KONRAD ADENAUER STIFTUNG prihvatiti ponudu KRUGA 99 da sarađuje na ovom projektu.

25.3.1999
Kancelariju Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 25. marta /ožujka 1999. godine posjetila je gospođa Regan McCARTHY, viši savjetnik za medije u Misiji O.S.C.E. – a u Sarajevu. U razgovoru sa članovima Predsjedništva ona je izrazila želju da članovi KRUGA 99 postanu osnivači Radija FERN-a kojim ona trenutno rukovodi, a koji treba da se službeno registruje po zakonima države BiH. Predsjedništvo je prihvatilo tu ideju, pa je više od 40 članova KRUGA 99 svojim individualnim potpisima omogućilo zvaničnu registraciju ovog vrlo slušanog i atraktivnog medija. U razgovorima je naročito naglašena potreba i važnost dugoročne saradnje između članova KRUGA 99 i redakcije radija. Osnivačka skupština Radio FERN-a održana je nekoliko dana kasnije, a za predsjednika Upravnog odbora izabran je akademik prof. dr Ljubomir BERBEROVIĆ.

16.2.1999
Na poziv međunarodnog arbitra za Brčko Robertsa OVENA predstavnici Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99, Srpskog građanskog vijeća – pokret za ravnopravnost, Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Hrvatskog narodnog vijeća svjedočili su pred Arbitražnim tribunalom u Beču u procesu arbitraže 16. februara/veljače 1999. godine. Oni su izložili zajedničke stavove o tom problemu. Kasnija arbitražna odluka Robertsa OVENA gotovo se u potpunosti podudarala sa stavovima četiri nevladine organizacije. U ime Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 u Beču je boravio prof. dr Vlatko DOLEČEK. Neposredno pred odlazak u Beč četiri nevladine organizacije – Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99, Srpsko građansko vijeće – pokret za ravnopravnost, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca i Hrvatsko narodno vijeće – neposredno pred završetak arbitražnog postupka za Brčko objavile su zajedničko saopćenje sa preciziranim stavovima o ovom pitanju. Četiri nevladine organizacije predložile su arbitru Robertsu OVENU da općinu Brčko u njenim prijeratnim granicma proglasi DISTRIKTOM pod međunarodnom jurisdikcijom.

22.1.1999
Grupa članova francuske žandarmerijske brigade iz sastava SFOR-a (PGSI) sa sjedištem u Rajlovcu posjetila je 22. januara/siječnja, 1999. godine, po sopstvenoj inicijativi, kancelariju KRUGA 99 i sa članovima Predsjedništva proveli su duže vrijeme u srdačnom razgovoru. Tom prilikom oni su se interesovali za djelatnost KRUGA 99, o kojem su, prema vlastitom kazivanju, čuli mnoge impresivne informacije, na osnovu kojih su i izrazili želju za ovim susretom. Gostima je, na kraju susreta, uručen prigodan poklon – zastavice države BiH i KRUGA 99, brošura o našoj asocijaciji, kao i komplet brojeva Revije slobodne misli “99”.

 

6.12.1998
Na poziv Asocijacije za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda “HOMO” iz Pule članovi KRUGA 99 prof. dr Vlatko DOLEČEK, Izet SARAJLIĆ, Sead FETAHAGIĆ, prof. dr Juraj MARTINOVIĆ, Zlatko DIZDAREVIĆ, Slavko ŠANTIĆ i prof. dr Lino VELJAK učestvovali su od 6. do 10. decembra 1998. godine u višednevnom susretu intelektualaca sa područja bivše Jugoslavije, organizovanom u Puli povodom obilježavanja 50. godišnjice proglašenja Opće deklaracije UN o ljudskim pravima. Boravak u Puli članovi KRUGA 99 iskoristili su da se sa članovima Asocijacije “HOMO” dogovore o daljoj međusobnoj saradnji dvije nevladine organizacije.

9.8.1998
Na poziv Američkog instituta za mir iz Vašingtona u vremenu od 9. do 23. avgusta 1998. godine u Sjedinjenim Američkim Državama boravila je šestočlana delegacija predstavnika šest nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine – prof. dr Vlatko DOLEČEK (KRUG 99), Vehid ŠEHIĆ (Forum građana Tuzle), Slavo KUKIĆ (Centar za unapređenje ljudskih prava i demokratije, Mostar), Tanja NEŠKOVIĆ (Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske, Bijeljina), Mladen PANDUREVIĆ (Forum demokratske inicijative, Sarajevo) i prof. dr Zdravko ZLOKAPA (Forum građana Banja Luka). Tokom dvosedmičnog boravka u SAD predstavnici naših nevladinih organizacija imali su čitav niz susreta sa brojnim istaknutim američkim ličnostima u važnim institucijama koje se bave razvojem demokratije i civilnog društva. Oni su ih, na brojnim sastancima, okruglim stolovima i konferencijama za medije, detaljno upoznali sa aktuelnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini i stanjem u sektoru nevladinih organizacija. Boravak naših predstavnika u SAD cijenjen je kao “glas onih u toj zemlji koji prihvataju demokratiju i ljudska prava i odbijaju nacionalističku ideju da ljudi razlićčitih nacionalnosti i religija ne mogu živjeti zajedno.” Predstavnici bosanskohercegovačke građanske inicijative su tokom razgovora u Vašingtonu jednodušno podržali inicijativu za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje u Bosni i Hercegovini, koju je pokrenuo Američki institut za mir.

 

16.11.1997
Na međunarodnim “PJESNIČKIM SUSRETIMA” koji su od 14.-16. novembra 1997. održani u italijanskom gradu Salernu učestvovao je i član KRUGA 99 pjesnik Izet SARAJLIĆ. Izdavačka kuća “Multimedia” iz Salerna već je najavila objavljivanje Sarajlićeve knjige izabranih pjesama u svojoj elitnoj biblioteci “Altre Americhe”. Osim niza nastupa u Salernu Sarajlić je učestvovao i na književnoj večeri priređenoj za profesore i studente Filozofskog fakulteta u Napulju.

14.11.1997
Delegacija Instituta za mir S.A.D. koju su predvodili Izvršni direktor Harriet HENTGES, šef Odjela za vladavinu prava Neil KRITZ i Savjetnik u istom Odjelu William A. STUEBNER boravili su u Sarajevu u prvoj polovini mjeseca novembra 1997. Sa članovima Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH, predstavnicima vlada Federacije BiH i Republike Srpske, kao i mnogim drugim zvaničnicima izaslanici ove ugledne američke institucije razgovarali su o inicijativi da se u BiH u najskorije vrijeme osnuje Komisija za istinu i pomirenje za BiH. Ugledni američki gosti posebno su izrazili želju za odvojeni susret sa predstavnicima KRUGA 99, kako bi saslušali i mišljenje predstavnika naše asocijacije, koja u Sjedinjenim Američkim Državama, prema njihovoj izjavi, uživa veliki ugled. Na radnom ručku koji su 8. novembra priredili članovi delegacije INSTITUTA ZA MIR S.A.D. u ime KRUGA 99 bili su pozvani Vlatko DOLEČEK, Slavko ŠANTIĆ i Juraj MARTINOVIĆ.

26.10.1997
Pjesnik Izet SARAJLIĆ gostovao je od 26. – 30. oktobra 1997. u Strazburu i Parizu. U Strazburu je imao više književnih nastupa u okviru FESTIVALA MITTELEUROPA, a u Parizu, u Galeriji-knjižari “Le Lys” priređeno je njegovo književno veće i održana promocija francuskog izdanja njegove “Knjige oproštaja” (“Le livre des adieux”). Pred brojnim posjetiocima, među kojima su bile i mnoge istaknute ličnosti kulturnog i javnog života Pariza, o Sarajliću su govorili Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ i Stanko CEROVIĆ, kao i prevodilac Sarajlićeve poetske zbirke Mirej ROBEN.

26.9.1997
Na poziv KRUGA 99 u Sarajevu je od 26. do 29. septembra 1997. godine boravila veća grupa istaknutih italijanskih intelektualaca – pisaca, novinara, umjetnika i prevodilaca, koji su okupljeni oko Asocijacije “Fondo Alberto Moravia” iz Rima. Bila je to uzvratna posjeta, nakon što je, u oktobru 1996. godine, grupa članova KRUGA 99 boravila u Rimu, na poziv ove ugledne italijanske Asocijacije. Tokom boravka u Sarajevu gosti iz Rima imali su veoma obiman i veoma raznovrstan program. Osim svakodnevnih prijateljskih druženja sa članovima KRUGA 99 i predstavnicima PEN Centra, ugledni italijanski intelektualci imali su i čitav niz zvaničnih susreta i nastupa. U subotu, 28. septembra 1997. godine, gosti iz Italije posjetili su Narodnu i univerzitetsku biblioteku, gdje su sa predstavnicima ove ugledne institucije, koja je tokom agresije na BiH, a posebno tokom duge blokade i granatiranja Sarajeva doživjela potpuno uništenje Vijećnice i ogromnog i dragocjenog bibliotečkog fonda, razgovarali i mogućnostima saradnje i pomoći. Tom prilikom gosti su direktoru NUB dr Enesu KUJUNDŽIĆU uručili simboličan poklon, paket knjiga A. Moravije i drugih italijanskih pisaca, kao znak solidarnosti i najave mnogo značajnije pomoći.

25.8.1997
U periodu od 25. do 30. avgusta grupa od 14 studenata druge godine Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu boravila je na srodnom fakultetu Ingenieurschule Burgdorf kod Berna, Švicarska. Boravak je upriličen u okviru razmjene studenata i saradnje dva fakulteta. Posjetu su organizovan Jurg GRUNDER, docent za projektovanje i konstrukcije sa pomenutog fakulteta u Bernu i članica KRUGA 99 arhitekta Tatjana NEIDHARDT, docent Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

6.8.1997
Član KRUGA 99, akademski slikar Edo NUMANKADIĆ, boravio je od 6. do 20. avgusta kao gost na Internacionalnom festivalu “DEVET ZMAJEVIH GLAVA” u gradu Čung-Đu, Južna Koreja. Na ovoj velikoj međunarodnoj smotri učestvovalo je 100 umjetnika iz cijelog svijeta. Za rad pod nazivom “Ratni tragovi” NUMANKADIĆU je dodijeljeno specijalno priznanje. Rad je sačinjen od fotografija Sarajeva u ratu, umjetničkih slika nastalih u ratu, te predmeta iz svakodnevnog života. Numankadićevo djelo pobudilo je veliko interesovanje tamošnje publike i likovne kritike.

9.6.1997
Na Međunarodnoj književnoj manifestaciji “Evropa i ‘druga’ Evropa”, koja je održana u Rimu od 5. do 9. juna 1997. godine, učestvovao je i pjesnik Izet SARAJLIĆ. Ovom književnom manifestaci jom, održanom u svečanoj sali na Kampidolju, koju je organizovala Opština Rim i Ministarstvo za turizam Italije, rukovodio je istaknuti hrvatski književnik i publicista (ujedno i član KRUGA 99) Predrag MATVEJEVIĆ, a medu gostima bili su i mnogi istaknuti svjetski stvaraoci: Ismail KADARE, Jevgenij JEVTUŠENKO, Erri de Luka, Alfonso SASTRE, Andrej GRAČEV (portparol Mihaila GORBAČOVA iz vremena njegovog predsjednikovanja), Antonjin LIM (poznati češki disident koji u Parizu ureduje časopis “Lettre internacional”) i drugi. Na mitingu je učestvovalo i poznati italijanski novinar i publicista Federico BUGINO, koji je dirljivim riječima govorio o drugom poznatom italijanskom novinaru Adrianu SOFRIJU, velikom humanisti i prijatelju Sarajeva i Bosne, koji je sada zatočen u zatvoru u Pizi i čija je knjiga sarajevskih reportaža upravo objavljena u Italiji pod naslovom “Lo specchio di Sarajevo” (“U ogledalu Sarajeva”).

3.6.1997
Grupa građana Sarajeva, među kojima su bili i članovi KRUGA 99 Vlatko DOLEČEK, Sead FETAHAGIĆ, Slavko ŠANTIĆ, Vlado BILIĆ, Afan RAMIĆ, Bato ČENGIĆ i Neven KAZAZOVIĆ, boravila je od 3. do 8. juna u italijanskim gradovima Pizi i Firenci, na poziv Organizacije “Libero, libero”. Osnovni cilj boravka bio je posjeta poznatom italijanskom novinaru i publicisti Adrianu SOFRIU, koji je trenutno zatočen u zatvoru u Pizi, na osnovu sudske presude izrečene prije više od 23 godine, u jednom dugom i pravno veoma kontradiktornom procesu. Adriano SOFRI najveći period agresije na BiH boravio je u Sarajevu, odakle je najpoznatijim italijanskim i svjetskim medijima slao izvanredne, uzbudljive reportaže, u kojima je otrkivao pravu istinu o tragediji Bosne i Sarajeva. Opće je uvjerenje da je svojim izvještajima i reportažama presudno utjecao na izmjenu stava zvanične italijanske politike prema ratu u BiH. Adriano SOFRI je tokom boravka u Sarajevu postao veoma poznat i omiljen medu građanima zbog svoje nesebične, istrajne i uspješne humanitarne aktivnosti. Posjeta građana Sarajeva dobila je u svim značajnijim italijanskim medijima izuzetan publicitet, a njihov susret sa Adrianom SOFRIJEM u zatvoru u Pizi predstavlja pravi presedan i u Italiji i u Evropi. Sintagma “Čitav grad u zatvoru”, kako je ova posjeta imenovana, simbolična je aluzija na opsadu Sarajeva tokom agresije, ali i simboličan izraz za neobičan gest koji su građani Sarajeva učinili prema svom velikom prijatelju Adrianu SOFRIJU.

28.5.1997
Dana 28. maja 1997. godine Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99 pridružila se inicijativi lista “Oslobođenje”, (koju su zatim podržali TV BiH, TVIN i NRTV studio 99), da se Kontakt-grupi uputi zahtjev o zadržavanju ambasadora Michaela STEINERA u misiji u Uredu Visokog predstavnika za BiH. Tim povodom objavljeno je i zvanično saopštenje KRUGA 99.

17.5.1997
Na poziv Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog antifašističkog rata BiH i Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 u Sarajevu je od 16. do 21. maja 1997. godine boravila delegacija Multinacionalnog udruženja Bosanaca i Hercegovaca i Društva za istinu o antifašističkoj borbi u Jugoslaviji 1941-1945. iz Beograda. U delegaciji su bili: književnik Radomir KONSTANTINOVIĆ, general-potpukovnik u penziji Veljko MILADINOVIĆ (predsjednik Društva za istinu o antifašističkoj NOB 1941-1945.), Jovan VEJNOVIĆ, ambasador Dimitrije BAJALICA, Sead HADŽOVIĆ (pukovnik u penziji) i novinari Slaviša NUMIĆ (Agencija BETA), Dragan BANJAC (“Naša Broba”) i Branislav BOŠKOV (dopisnik “Oslobođenja” iz Beograda).

17.3.1997
Na Međunarodnom susretu intelektualaca mediteranskih zemalja, koji je održan u italijanskom gradu Alberobelu od 17. do 23. marta 1997. godine, veoma je zapaženo učešće Izeta SARAJLIĆA. Sarajlić je na ovoj manifestaciji imao i više susreta sa studentima iz Putinjana, Kaljarija i sa Korsike.

7.3.1997
Članovi KRUGA 99 Izet SARAJLIĆ, Marko VEŠOVIĆ i Željko IVANKOVIĆ boravili su u Švedskoj od 7. do 13, marta 1997. godine kao gosti Bosanskog saveza i švedske asocijacije “Neka živi Bosna”, na čijem se čelu nalazi ugledni švedski javni radnik Henry THAM. Sarajevski književnici održali su više književnih večeri u Stokholmu i Upsali, gdje ih je publici predstavio ugledni slavista, šef čuvene slavističke katedre u Upsali Swen GUSTAVSSON. Goste iz Sarajeva u Švedskom parlamentu primio je predsjednik Narodne liberalne partije g. Lenart ROHDIN sa grupom poslanika. Kako je najavljeno, u Švedskoj će biti objavljene knjige ove trojice sarajevskih književnika na švedskom jeziku.

4.3.1997
Na poziv Ambasade lokalne demokratije (DIA) i MEDIA PLANA u Sarajevu je boravila grupa intelektualaca iz Beograda, koji su učestvovali na javnoj tribini “Razgovarajmo o nama”. Tribina je održana u utorak 4.marta 1997. godine, a učestvovali su Žarko KORAĆ, Novak PRIBIČEVIĆ i Ljubo AĆIMOVIĆ. Istaknuti beogradski intelektualci posjetili su i kancelariju KRUGA 99 i sa članovima Predsjedništva razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i Srbiji, posebno u kontekstu najnovijih događanja u Beogradu. KRUG 99 i MEDIA PLAN za svoje goste organizovan su i zajedničku večeru.

3.3.1997
Nakon dužih najava i dogovora 3. marta 1997. godine u Sarajevu je formirano ALTERNATIVNO VIJEĆE MINISTARA BiH (tz. Vlada u sjeni). Potpisnici Inicijative o političkom konsenzusu dogovorili su se da predsjednik AMV BiH bude Sejfudin TOKIĆ, potpredsjednik UBSD-a, dok su za njegove zamjenike imenovani Miodrag ŽIVANOVIĆ i Željko IVANKOVIĆ. Na čelu pojedinih ministarstava biće Srdan DIZDARE VIC (vanjska politika), Milorad DODIK (razvoj), Nikola KRAGULJ (privredni sistem i razvoj), Senka NOŽICA (ostvarivanje prava građana) i Juraj MARTINOVIĆ (obrazovan-, je, nauka, kultura i sport). Srđan DIZDAREVIĆ, Senka NOŽICA i Juraj MARTINOVIĆ su članovi KRUGA 99.

22.2.1997
Sa članovima Predsjedništva KRUGA 99 razgovarao je 22. februara 1997. gospodin Branislav ČANAK, predsjednik Udruženja granskih sindikata “Nezavisnost” iz Beograda. Razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj društvenoj i političkoj situaciji u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

13.2.1997
Članovi privatnog teatra “CREDO” iz Sofije (Bugarska), glumci Nina DIMITROVA i Vasil VASILEV – ZEUK, 13. februara 1997. razgovarali su sa članovima Predsjedništva KRUGA 99, interesujući se za aktivnost naše asocijacije. Bugarski umjetnici boravili su u Sarajevu gdje su u okviru Festivala “SARAJEVSKA ZIMA” sa velikim uspjehom izveli svoju predstavu “ŠINJEL”

 

2.12.1996
U toku svog boravka u Sarajevu sa predstavnicima KRUGA 99 razgovarala je gospoda Eva BELFRAGE, funkcioner Švedske Vladine organizacije SIDA. Najviše pažnje u razgovoru posvećeno je odvijanju demokratskih procesa u Bosni i Hercegovini i djelatnosti KRUGA 99. Susret članova KRUGA 99 sa gospodom Belfrage održan je 2. decembra.

24.11.1996
U Mostaru je 24. novembra osnovana Koalicija za povratak. Pod pokroviteljstvom Ureda Visokog predstavnika UN za BiH Karla BILTA sastanku su prisustvovali predstavnici više izbjegličkih organizacija i nevladinih organizacija, a sastankom je rukovodio zamjenik Karla Bilta Mihael ŠTAJNER (Michael Steiner). Važno je istaći da su se ovoj inicijativi pridružili predstavnici iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, radi efikasnijeg povezivanja u projektu povratka izbjeglih i raseljenih lica svojim domovima, neovisno od političkih pregovora i manipulacija koje se odvijaju u vezi sa tragičnom sudbinom brojnih izbjeglica. Na sastanku u Mostaru usvojena je Deklaracija “Krenimo kući”, koju je prihvatila i Generalna skupština UN kao svoj dokument. Deklaracija je podržana i na Konferenciji o BiH održanoj u Londonu 4. i 5. novembra 1996. Ispred KRUGA 99 u radu ovog skupa u Mostaru učestvovali su Neđo MILIĆEVIĆ, Juraj MARITNOVIĆ i Neven KAZAZOVIĆ. KRUG 99 pozvan je da se aktivno uključi u ovaj projekt, što je bezrezervno prihvaćeno.

20.11.1996
U Antaliji, centru turizma Turske, svake jeseni održava se manifestacija “Zlatna narandža”. Ove godine, u oktobru, održan je i pjesnički čas posvećen miru. Na manifestaciji je, kao počasni gost, učestvovao akademik i pjesnik Izet SARAJLIĆ, o kojem su nadahnuto govorili njegovi turski prijatelji, istaknuti pjesnici Metin Demirtaš, Ataol Behramoglu (predsjednik Saveza turskih pisaca) i Čengiz BEGTAŠ. Izetu SARAJLIĆU uručena je Plaketa festivala, a gradonačelnik Antalije Hasan SUBAŠI u pismenoj formi zamolio je našeg pjesnika da se prihvati dužnosti počasnog kulturnog atašea Antalije u Sarajevu. Postignut je i dogovor da se iduće godine, u okviru programa ovog festivala, priredi izložba trojice bosanskohercegovačkih slikara – Affana RAMIĆA, Safeta ZECA i Ljube LAHA, kao i da se prikažu filmovi Bate ČENGIĆA i Mirze IDRIZOVIĆA.

19.11.1996
U okviru svoje redovne djelatnosti, a nakon zanimljive rasprave održane 19. novembra 1996. godine, članovi KRUGA 99 pokrenuli su inicijativu da se u Sarajevu podigne Kuća kulture svijeta ili Dom kulture naroda svijeta, kako bi se sačuvala sjećanja na patnje Sarajeva tokom agresije, ali i dokumentacija o kulturnom otporu u ovom gradu. Ova ideja ima i svoj širi smisao – da se na jednom mjestu, baš u Sarajevu, osnuje svojevrsni međunarodni centar kulture u kojem bi se, putem izložaba, kreativnih radionica, rasprava i mnogih drugih oblika permanentne prezentacije odvijala kulturna i duhovna veza Sarajeva sa kulturama i tradicijama mnogih naroda u svijetu. To treba, ukratko, da bude mjesto gdje će se dešavati živi susreti kultura i naroda.

7.10.1996
Na poziv “Asocijacije “Fond Alberto Moravija” u Rimu su od 7. do 14. oktobra 1996. godine boravili članovi KRUGA 99 Hanifa Kapidžić-Osmanagić. Izet Sarajlić. Sead Fetahagić, Slavko Santić, Vojka Smiljanić-Đikić. Vladimir Bilić, Marko Kovačević i Vlatko Doleček. Brojni susreti, razgovori, konferencije za štampu, intervjui i drugi nastupi članova KRUGA 99 izazvali su u kulturnim i medijskim krugovima Rima izuzetnu pažnju. Sarajevski intelektualci odgovarali su na brojna pitanja o nastanku i djelatnosti svoje asocijacije, o otporu građana Sarajeva agresiji i opsadi, o načinu preživljavanja, kulturnom stvaralaštvu u ratu, kao i o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i Sarajevu. Brojni susreti sa kolegama piscima i novinarima iskorišteni su za uspostavljanje trajnih veza i dugoročne saradnje KRUGA 99 i Fondacije “Alberto Moravija”, kao i sa nekim uglednim časopisima i listovima. Posjetu sarajevskih intelektualaca omogućile su sestre Alberta Moravije. Izuzetno srdačna i neumorna domaćica bila je poznata talijanska književnica Toni Maraini, koja rukovodi Moravijinim memorijalnim muzejom. Uz nju, inicijator i moderator ove posjete bio je Predrag Matvejević, poznati hrvatski književnik i intelektualac, ugledni profesor na Sorboni i na Rimskom univerzitetu, koji je ujedno i član KRUGA 99.

30.8.1996
Osnivačka skupština Građanskog alternativnog parlamenta održana je u Tuzli 30. i 31. avgusta i 1. septembra 1996. godine, uz učešće dvanaest građanskih organizacija iz čitave Bosne i Hercegovine i brojnih gostiju iz Srbije i Hrvatske. Glavni cilj GAP-a je da bude zajednička organizacija nevladinih udruženja građana u BiH i izvan nje, kako bi se uspostavile i koordinirale različite aktivnosti koje se odnose na izgradnju civilnog društva. GAP će funkcionirati kao forum za kreaciju, diskusiju i širenje ideja i posticanje projekata za unapređenje mira i demokracije. U okviru rada Osnivačke skupštine GAP-a održan je Okrugli stol “Civilni dijalog BiH – Srbija – Hrvatska”. U radu Skupštine GAP-a učestvovala je brojna delegacija KRUGA 99, te mnogi ugledni gosti, predstavnici različitih međunarodnih organizacija u BiH.

24.4.1996
U Bernu (Švicarska) održana je akcija Radio-Berna “Lanac sreće”, koja se održava već deset godina u svrhu prikupljanja pomoći za ugrožena područja svijeta, ove godine akcija sakupljanja pomoći bila je namijenjena Bosni i Hercegovini. Poziv da učestvuju u ovoj akciji dobili su članovi KRUGA 99 Tatjana NEIDHARDT i prof. dr. Gajo SEKULIĆ, zatim banjalučki biskup Franjo KOMARICA i pravni savjetnik EU – administracije iz Mostara Hans BURHLER. Tokom jednog dana skupljena je pomoć od oko 3 miliona DEM i kasnije usmjerena za realizaciju pojedinih projekata na području Bosne i Hercegovine.

31.1.1996
Grupa članova KRUGA 99 iz Sarajeva i FORUMA GRAĐANA iz Tuzle boravila je od 31.01. do l0.02.1996. godine u Saveznoj Republici Jugoslaviji (Srbija i Crna Gora). Posjeta je uslijedila na poziv BEOGRADSKOG KRUGA sa kojim su tuzlanski i sarajevski intelektualci čitavo vrijeme agresije na BiH i opsade Sarajeva održavali veoma prisne veze. Tokom boravka u SRJ gosti iz BiH posjetili su Beograd, Novi Sad, Suboticu, Pančevo, Kragujevac, Novi Pazar, Podgoricu, Cetinje, Budvu i Kotor. U svim ovim gradovima, a posebno u Beogradu, održan je veliki broj susreta sa organizacijama građanske i demokratske orijentacije, antiratnim grupacijama, opozicionim krugovima, medijima, izbjeglicama i brojnim građanima. Članovi KRUGA 99 i FORUMA GRAĐANA TUZLE dali su, tokom boravka u SRJ, veliki broj intervjua za nezavisne medije i učestvovali na veoma posjećenim tribinama, na kojima se veoma otvoreno raspravljalo o uzrocima i posljedicama agresije na BiH. KRUG 99 i Forum građana Tuzle predstavljali su: Vehid ŠEHIĆ, Nikola PANJEVIĆ, dr. Nada MLADINA, dr. Ante RAOS, Željka RIČKA. dr. Verica VUKOTIĆ (iz Tuzle), prof. dr. Vlatko DOLEČEK, Sead FETAHAG1Ć, Slavko ŠANTIĆ (KRUG 99), Mladen PAN-DUREVIĆ i Ratomir JOVIČIĆ (Srpsko građansko vijeće).