Izdanje Revije slobodne misli 99 broj: 11-12

Korice
Osnovni podaci
Slika korica
Broj revije
11-12
Period
januar-mart 1998
Jezik izdanja
engleski
Broj strana
112
Sadržaj:
Autor Članak Rubrika Jezik
Strana
Neđo MILIĆEVIĆ, Zdravko ZLOKAPA, Ana JAKŠIC, Ferih PRAVILA I PROPISI ZA IZBORE U BOSNI I HERCEGOVINI tema bosanski, engleski
3
Bogdan BOGDANOVIĆ GRAD MOJIH PRIJATELJA kultura i umjetnost bosanski, njemački
19
Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ RATNA POEZIJA IZETA SARAJLIĆA kultura i umjetnost bosanski, francuski
27
Boris TIHI EKONOMSKA CIJENA PODIJELJENE ZEMLJE ekonomija i razvoj bosanski, engleski
35
Veronique NAHOUM-GRAPPE LOGIKA PROŠLOSTI ljudska prava bosanski, francuski
39
Georges-Marie SHENU FRANCUSKA I JUGOSLOVENSKA DRAMA: ŠEST GODINA POSLIJE ljudska prava bosanski, francuski
43
Robin DAVIES PISMO IZ SARAJEVA: ŠTA SE KRIJE IZA ETNIČKOG ČIŠĆENJA ljudska prava bosanski, engleski
61
Sharlotte BUNCH PRAVA ŽENA KAO LJUDSKA PRAVA: PRILOG RE-VIZIJI LJUDSKIH PRAVA ljudska prava bosanski, engleski
71
Kolja MIĆEVIĆ POEZIJA poetika bosanski, francuski
85
Sead FETAHAGIĆ DNEVNIK IZ RATA dnevnik bosanski, engleski
91