Izdanje Revije slobodne misli 99 broj: 15-16

Korice
Osnovni podaci
Slika korica
Broj revije
15-16
Period
juli-septembar 1998
Jezik izdanja
engleski
Broj strana
98
Sadržaj:
Autor Članak Rubrika Jezik
Strana
Akademik Dževad JUZBAŠIĆ KRITIČKA KONFRONTACIJA SA PROŠLOŠĆU istorija i nacija bosanski, njemački
3
Akademik Enver REDŽIĆ DA LI SE ISTORIJA PONAVLJA? istorija i nacija bosanski, engleski
9
Akademik Enver REDŽIĆ BOSNA I HERCEGOVINA U DRUGOM SVJETSKOM RATU istorija i nacija bosanski, engleski
11
Željko ŠKULJEVIĆ SLOBODA, POLITIKA I UMJETNOST kultura i umjetnost bosanski, engleski
23
Esad BAJTAL ISKUŠENJA INDIVIDUALNOSTI kultura i umjetnost bosanski, engleski
26
Federico BUGNO ŽENA SA BAŠČARŠIJE italijanski prijatelji bosanski, italijanski
37
Edoardo ALBINATI PROSLAVA GODIŠNJICE BRAKA IZMEĐU ŠTOKA 84 I SARAJEVSKOG PIVA italijanski prijatelji bosanski, italijanski
39
Attilio SCARPELLINI DA LI SE SJEĆATE BIVŠE JUGOSLAVIJE italijanski prijatelji bosanski, italijanski
40
Toni MARAINI NA NAPUŠTENOM OBRONKU italijanski prijatelji bosanski, italijanski
43
Gigi RIVA KAMERNI TEATAR 55 italijanski prijatelji bosanski, italijanski
44
Paolo RUMIZ POSLJEDNJI OTOK italijanski prijatelji bosanski, italijanski
46
Toni MARAINI POSJETA SVETIŠTU italijanski prijatelji bosanski, italijanski
48
Ginevra BOMPIANI ODSUTNOSTI U SARAJEVU italijanski prijatelji bosanski, italijanski
54
Erri De LUKA UDARI ČULA italijanski prijatelji bosanski, italijanski
56
Vincenzo CONSOLO PUT U SARAJEVO italijanski prijatelji bosanski, italijanski
67
Vefik HADŽISMAJLOVIĆ DAMIR-DADO DRAGULJ galerija kruga 99 bosanski, engleski
78
Vojislav VUJANOVIĆ DAMIR-DADO DRAGULJ galerija kruga 99 bosanski, engleski
80