Izdanje Revije slobodne misli 99 broj: 19-20

Korice
Osnovni podaci
Slika korica
Broj revije
19-20
Period
januar-mart 1999
Jezik izdanja
engleski
Broj strana
122
Sadržaj:
Autor Članak Rubrika Jezik
Strana
Oriana FALLACI ČOVJEK žene i rat bosanski, engleski
3
Zarana PAPIĆ KOMUNIZAM, NACIONALIZAM I TIJELO DRUGOG žene i rat bosanski, engleski
5
Helen CALICOTT ISKORIJENITE NUKLEARNO ORUŽJE SA LICA ZEMLJE žene i rat bosanski, engleski
7
Tahar Ben JELLOUN RAZGOVOR SA KĆERKOM O RASIZMU nacionalizam i rasizam bosanski, francuski
11
Peter-Emil MITEV DISKRIMINATORSKI STAVOVI nacionalizam i rasizam bosanski, engleski
39
Gajo SEKULIĆ SOCIJALNA STRUKTURA BiH I TRANZICIJA studije bosanski, engleski
51
Željko IVANKOVIĆ RAČUN SVODEĆI ILI POEZIJA ILIJE LADINA poetika bosanski, engleski
67
Borislav SPASOJEVIĆ, Ivan ŠTRAUS, Vladimir PBEMEC, ARHITEKTURA STAMBENIH PALATA AUSTROUGARSKOG PERIODA U SARAJEVU baština bosanski, engleski
81
Ilijas HADŽIBEGOVIĆ NACIONALNE MANJINE U BiH ZA VRIJEME AUSTRO-UGARSKE VLADAVINE (1878-1918) istraživanja bosanski, engleski
97