Izdanje Revije slobodne misli 99 broj: 23-24

Korice
Osnovni podaci
Slika korica
Broj revije
23-24
Period
juli-septembar 1999
Jezik izdanja
engleski
Broj strana
136
Sadržaj:
Autor Članak Rubrika Jezik
Strana
Izjava KRUGA 99 – CIRCLE 99 Statement POVODOM NACRTA IZBORNOG ZAKONA BIH uvodnik bosanski, engleski
3
Enver REDŽIĆ NACIONALIZAM – PREPREKA POVRATKU IZBJEGLICA ljudska prava bosanski, engleski
5
Predrag MATVEJEVIĆ POŠTIVANJE PRAVA MANJINA – MJERA DEMOKRACIJE ljudska prava bosanski, engleski
9
Enver REDŽIĆ OD ZAVNOBIH-A DO DEJTONA teme bosanski, engleski
15
Esad BAJTAL TREBA LI BIH CIVILNO DRUŠTVO? teme bosanski, engleski
27
Svetlana BBOZ PUT DO ISTINE teme bosanski, engleski
39
Gunter GRASS PETNAEST MINIJATURA kultura, umjetnost, tradicija bosanski, njemački
51
Josip OSTI PJESME kultura, umjetnost, tradicija bosanski, engleski
54
Željko IVANKOVIĆ ANDRIJA, ILI POHVALA USPRAVNOM HODU kultura, umjetnost, tradicija bosanski, italijanski
59
Jevgenij JEVTUŠENKO TREĆI IZBOR kultura, umjetnost, tradicija bosanski
64
Izet SARAJLIĆ OTPOZDRAV JEVTUŠENKU kultura, umjetnost, tradicija bosanski
66
Željko ŠKULJEVIĆ KRLEŽINA MUDROSLOVNA PLOVIDBA kultura, umjetnost, tradicija bosanski, engleski
67
Mirza IBRAHIMPAŠIĆ KARIKATURA galerija KRUGA 99 bosanski, engleski
71
Ludwig WITTGENSTEIN DNEVNICI 1914 – 1916 dnevnik bosanski
77
Seka BRKLJAČA i Lidija FEKEŽA RAZORUŽAVANJE HISTORIJE konferencije bosanski, engleski
85
Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ JEDAN NEOPHODAN PRIRUČNIK prikazi bosanski, francuski
95
Ugo VLAISAVLJEVIĆ MEĐUNARODNA LJUDSKA PRAVA prikazi bosanski, engleski
98
Neđo MILIĆEVIĆ IZBORNI SISTEMI prikazi bosanski, engleski
102
Ivan CVITKOVIĆ POTRAGA ZA IDENTITETOM prikazi bosanski, engleski
106
Vladimir PBEMEC SVJEDOK I SAUČESNIK VREMENA prikazi bosanski, engleski
114