Krug 99: Mimikrijski karakter Odluke Senata UNSA o džuma-namazu

Odlukom o neodržavanju predavanja i ispitnih rokova na fakultetima UNSA-e petkom zbog klanjanja  džuma-namaza Senat Univerziteta u Sarajevu je pokazao političko sljepilo nesagledivih razmjera. Prije svega na urašavanju autoriteta Univerziteta koji je tako dugo gradio svoj identitet slobodne obrazovne i naučne institucije, neovisne od bilo kakvih vanakademskih kriterija i utjecaja. A više od toga na srozavanju njegovog ugleda u međunarodnim okvirima i odnosima sa relevantnim institucijama iste vrste u svijetu. 

Vjerovati je da se iza ove odluke ne krije pritisak onih snaga koje su takvim postupcima destabilizirali vlastita društva i države, i u kojima su u konačnici doživjeli poraz,  namećući ideologije suprotne znanosti i prosvijećenosti, niti da se iza Odluke skriva interes i namjera da se kontinuiranom destrukcijom javnog univerziteta ostvare interesi razvoja privatnih fakulteta i univerziteta.

 Mimikrijska je podvala pozivanje na konvencije o zaštiti ljudskih prava u obrazloženju ove odluke, kada ta prava nisu ni bila ugrožena ni u jednom registrovanom pojedinačnom slučaju. Naprotiv, ona će biti tek sada povrijeđena za najbrojniju skupinu studenata i nastavnika. Ostaje na nadležnim institucijama da procjene koliko je, i u kojoj  mjeri, ovakva odluka  u suprotnosti sa Zakonom o radu.