Krug 99 o promjenama Izbornog zakona i evropskim integracijama

Krug 99 o promjenama Izbornog zakona i evropskim integracijama

SARAJEVO, 9. aprila (FENA) – “Promjene Izbornog zakona protiv evropskih integracija?!” bila je tema redovne sesije Asocijacije Krug 99.

Profesor Hasan Balić, jedan od uvodničara sesije, smatra da je BiH potreban izborni zakon koji će biti u skladu s Ustavom i koji će omogućiti BiH integracije u euroatlantsku porodicu.

Prof Zijad Hasić, također uvodničar, istakao je da je sadašnje vrijeme bitno za eventualne izmjene Izbornog zakona.

– Nakon izvjesnog vremena zakasnit će mnoge aktivnosti koje bi išle ka poboljšanju Izbornog zakona, a bez poboljšanja nema ni dobrih izbora naredne godine – rekao je Hasić.

Podsjetio je da je Izborni zakon mijenjan 19 puta od donošenja, a kroz sve te promjene “trebao je biti u funkciji stvaranja bolje organizacije vlasti, boljeg poštovanja ljudskih prava, fundamentalnih sloboda i drugih vrijednosti”.

No, smatra da zakon, kada se pogleda šta je potrebno za eurointegracije, ima mnogo nedostataka.

Uvodničar na sesiji dr. Rizvan Halilović istakao je da Ustav BiH nije smetnja da se parlamentarne stranke uhvate ukoštac sa stvarnim izmjenama izbornog zakona “kako bismo krenuli u eurointergacije i time doveli u BiH ljudska prava i slobode”.

TV1

Krug 99 – Mijenjati Izborni zakon BiH

Izborni zakon u BiH mora biti u skladu s Ustavom.

Od donošenja do danas, ovaj Zakon mjenjan je devetnaest puta. Potrebne su suštinske promjene u  pravcu reformi, a pravac je provesti presudu Sejdić- Finci i te vrijednosti ugraditi u Izborni zakon. To je poruka  sa današnje sesije Kruga 99.

Izborni zakon mora biti produkt ljudskih prava. Osnovne ljudske vrijednosti da biraš i budeš biran moraju biti ispoštovane.

Zbog toga je BiH potreban izborni zakon koji će biti u skladu s Ustavom BiH, koji će BiH omogućiti brže integracije u evroatlantsku porodicu, rekao je profesor Hasan Balić

Upravo danas se mora početi s kvalitetnim izmjenama Izbornog zakona. U dosadašnjih 19 izmjena, malo je suštinskih.

Vrijeme u kojem živimo, izuzetno je bitno za eventualne izmjene ovoga zakona. Nakon nekog vremena zakasniće mnoge aktivnosti koje bi išle ka poboljšanju izbornog zakona, a bez poboljšanja izbornog zakona, nema nam ni dobrih izbora naredne godine, kaže profesor Zijad Hasić

Promjene su nužne. Postojeći zakon je pun rupa i nedostataka, tvrdi Hasić. Posebno je nakaradan u pogledu EU integracija.

Implementacija presude Sejdić Finci, Azre Zornić protiv BiH, te dvije presude su direktno ušle u reformsu agendu da se implementiraju, rekao je Hasić

Nema više čekanja. Istaknuto je da Ustav BiH nije smetnja da se parlamentarne stranke uhvate u koštac sa stvarnim izmjenama Izbornog zakona kako bismo krenuli ka EU i na taj način u BiH potpuno ispoštovali ljudska prava i slobode.