Miting „Za suverenu BiH!“

Odbor za organizaciju mitinga „Za suverenu BiH!“

                              S A O P Š T E N J E

Na inicijativu i poziv Krug 99 svim političkim subjektima i nevladinim organizacijama za održavanje javne manifestacije iskazivanja političke volje građana BiH, juče je održan prvi konstituirajući sastanak Odbora za organizaciju skupa. Pozivu su se odazvali predstavnici većine državotvornih političkih stranaka i jedan broj nevladinih organizacija koje su i konstituirale Odbor.

Zaključeno je da poziv ostaje otvoren za pristupanje i onih organizacija koje zbog kratkog roka nisu eventualno iskazale svoj interes za učešće.

Odbor je zaključio da je preuranjen inicijalni prijedlog za održavanje skupa 9. maja 2024. godine, te je odlučio da se sa najvećom pažnjom prate politički procesi i  predstojeći događaji i konačno utvrdi datum, mjesto i vrijeme održavanja skupa.  Odlučeno je da se skup održi u formatu javnog mitinga građana pod radnim naslovom „Za suverenu BiH!“.

Naglašena je sva ozbiljnost ukupne situacije za poziciju države i mira u Bosni i Hercegovini. Odlučeno je da miting treba da ima državotvorni karakter, bez usko stranačkih pristupa. Miting treba da odražava jedinstvo na platformi temeljnih vrijednosti i ključnih zalaganja za mir i demokratske perspektive evropske BiH.

Odbor je preuzeo obavezu da odmah pristupi operativnim organizacionim pripremama i formiranju pomoćnih tijela. U pripremi je nacrt Proglasa, koji će biti konačno definisan na samom mitingu.

Za koordinatora aktivnosti organizacionog Odbora izabran je Adil Kulenović.

Adil Kulenović, koordinator