Moralni je sunovrat društva da i dalje traje stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja!

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

povodom Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu

Ulazeći u treću deceniju od potpisivanja Deytonskog mirovnog sporazuma i dalje se kao tamna sjenka nad BiH nadvijaju činjenice o silovanjima i seksualnom nasilju kao dijelu ratne strategije i zločinačke  prakse. Procjene UN-a o 20,000 do 50,000 žena i djevojaka, kao i nepoznatog broja muškaraca, koji su silovani tokom rata u našoj zemlji dramatično  otvara pitanje šta je sa tom kategorijom stanovništva, da li su oni ostvarili svoja prava i dobili zaštitu koja im pripada, gdje su oni u društvu?

Moralni je sunovrat našeg društva da i dalje traje stigmatizacija takvih osoba u socijalnom okruženju,  da su djeca traumatizirana i dijelom izolovana, a da su svjedoci u sudskim postupcima bez dovoljne pa i nikakve zaštite. Stigmatizacija je očita uvijek i onda kada su oni podvrgnuti izbjegavanju od drugih, kada ih se u socijalnoj komunikaciji ignorira i prešućuje, a još češće izbjegava da se i pominju. Moramo odbaciti dvojne standarde u ponašanju koji su tako primjetni u odnosu na ovu socijalnu grupu. Naša moralna savjest mora uvijek polaziti od načela da žrtva ne može biti, niti je kriva! Krivnja je na izvršiocima i projektantima silovanja kao oblika ratovanja, koliko i naša danas – u nesuočavanju sa razmjerama i neidentificiranju sa patnjama žrtava.

Nažalost, praksa je pokazala da čak i institucije koja bi trebale štiti prava preživjelih često provode neki oblik stigmatizacije i pokazuju neosjetljivost prema preživjelima ratnog silovanja.To potvrđuju i nedostaci u samoj pravnoj regulativi kao i u primjeni već postojećih zakonskih rješenja.

Mi, kao društvo, moramo omogućiti dostojanstven život preživjelima, putem efikasnije podrške i pomoći, kao i stvaranjem odgovarajućeg oslonca u društvenoj sredine koja će im pružiti podršku, u kojoj će preživjeli biti prihvaćeni i u kojoj će zauzeti dostojanstven i aktivan položaj u porodici i zajednici.

Uključivanju Bosne i Hercegovine ove godine u obilježavanje 19. Juna kao Međunarodnog dana borbe za  eliminaciju seksualnog nasilja u konfliktu , i koji će se po prvi put obilježiti širom svijeta,  mora se dati najveći javni značaj.

 

 

 

 

Krug 99 insistira na rješavanju statusa žrtava seksualnog nasilja

SARAJEVO, 18. juna (FENA) – Asocijacija nezavisnih intelektualaca – Krug 99 uputila je apel povodom obilježavanja Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu – 19. juna, zatraživši urgentno riješavanje statusa osoba, žrtava takvog nasilja u BiH tokom minulog rata.

– Ulazeći u treću deceniju od potpisivanja Deytonskog mirovnog sporazuma i dalje se kao tamna sjenka nad BiH nadvijaju činjenice o silovanju i seksualnom nasilju kao dijelu ratne strategije i prakse. Procjene UN-a o 20.000 do 50.000 žena i djevojaka, kao i nepoznatog broja muškaraca, koji su silovani tokom rata u našoj zemlji dramatično  otvara pitanje šta je sa tom kategorijom stanovništva, da li su oni ostvarili svoja prava i dobili zaštitu koja im pripada, gdje su oni u društvu – navodi Krug 99 u saopćenju za javnost.

U ovoj asocijaciji smatraju moralnim sunovratom situaciju u kojoj i dalje traje značajna stigmatizacija takvih osoba u socijalnom okruženju, te činjenicu da su djeca traumatizirana i dijelom izolovana, a da su svjedoci u sudskim postupcima bez dovoljne pa i nikakve zaštite.

– Stigmatizacija je očita uvijek i onda kada su oni podvrgnuti izbjegavanju od drugih, kada ih se u socijalnoj komunikaciji ignorira i prešućuje, a još češće izbjegava i da se pominje. Moramo odbaciti dvojne standarde u ponašanju koji su tako primjetni u odnosu na ovu socijalnu grupu. Žrtva ne može biti, niti je kriva – naša moralna savjest mora uvijek polaziti od tog načela – navodi se u saopćenju.

Nažalost, kako se dalje navodi, “praksa je dokazala da čak i institucije koja bi trebale štiti prava preživjelih često provode takvu stigmatizaciju i pokazuju neosjetljivost prema preživjelima ratnog silovanja ,a što potvrđuju i nedostaci u samoj pravnoj regulativi kao i u primjeni već postojećih zakonskih rješenja”.

Mi, kao društvo, moramo omogućiti dostojanstven život preživjelima, putem efikasnije podrške i pomoći, kao i stvaranje odgovarajuće oslonca u društvenoj sredine koja će im pružiti podršku, u kojoj će preživjeli biti prihvaćeni i u kojoj će zauzeti dostojanstven i aktivan položaj u porodici i zajednici, smatraju u Krugu 99.

Uključivanju Bosne i Hercegovine ove godine u obilježavanje 19. juna kao Međunarodnog dana borbe za  eliminaciju seksualnog nasilja u konfliktu, koji će se prvi put obilježiti širom svijeta, mora se dati najveći javni značaj, navodi se u saopćenju.

(FENA) E.F.