Nužna je emancipacija bosanskohercegovačkog društva da bi puna ravnopravnost žena u njemu bila moguća!

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 upućuje čestitke svim ženama povodom tradicinalnog Dana žena – 8. Marta.

Lijepe geste prema ženama na ovaj dan trebaju i moraju ostati dio naših običaja u međusobnom komuniciranju i poticanju kulture pažnje i dobrog ophođenja svakodnevno. Borba za ravnopravnost žena, međutim, ne može se svoditi samo na dobre geste i purifikaciju jezika. Ključna purifikacija mora biti ona u realnom životu! U stvaranju većih mogućnosti i prilika za ravnopravnost na tržištu rada! U zaštiti porodilja i stvarivanju povoljnih uslova u radnom procesu tokom naglašene majčinske uloge! U političkoj poziciji i ravnopravnom učešću u ključnim institucijama i radnim pozicijama pri donošenja svih odluka! U spriječavanju rodno uslovljenog nasilja, mobinga i moralne i materijalne satisfakcije žrtava seksualnog nasilja i kažnjavanja počinilaca silovanja, a posebo onog masovnog!

Nužna je takva emancipacija bosanskohercegovačkog društva da bi puna ravnopravnost žena u njemu bila moguća!